12 Goda skäl till att leva sparsamt

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Måttfullhet är en dygd heter det och aldrig har det varit mer sant än i dessa tider av enormt överflöd som de flesta västerlänningar omges utav. Att kunna leva långt under sina tillgångar är inte bara dygdigt, det är en livsstil som på såväl kort som lång sikt medföra stora personliga fördelar. Det gäller dock att ha en stor dos integritet, säga nej till många frestelser idag och ha sikte på belöningarna längre fram.

Behöver inte vara torftigt och tråkigt

Att leva sparsamt behöver inte vara tråkigt eller plågsamt. Det blir vad man gör det till. Foto: Pixabay /JesusManuel1

Såhär i deklarationstider höjs det en del ögonbryn när deklarationsblanketten dimper ned i brevlådan/inkastet. Särskilt om man har oturen att bli skyldig mer i skatt än under fjolåret (2023). Visst är det tråkigt, men har man haft med de tråkiga nyheterna i beräkningarna, samt haft lite framförhållning, blir överraskningen mindre obehaglig. Har man dessutom levt sparsamt under en längre tid – det vill säga en bit under sina tillgångar – blir det än mindre kännbart. Då har man ju lagt undan en slant till de regniga dagarna så att säga.

Detta är bara ett av många skäl till varför man bör sträva efter ett sparsamt leverne. Notera att jag skriver bör, inte måste, då ni bestämmer själva över era liv och hur ni vill leva dem. Jag försöker bara lyfta fram fördelarna med att leva under sina tillgångar och hur en sådan livsstil kan medföra flera fördelar, såväl på kort som på lång sikt. Förutom att öka dina chanser att bli förmögen över tid (ifall tålamodet och inställningen finns där vill säga) kan du dessutom ha roligt under resans gång.

Att leva ekonomiskt behöver absolut inte vara lika med torftigt, tråkigt eller superspartanskt leverne.  Allting blir vad du gör det till men huvudfokus bör alltid ligga på de uppskjutna belöningarna. Genom att leva ekonomiskt och återhållsamt idag kan du kanske om något årtionde eller två leva betydligt mer utsvävat (om du vill), utan att behöva bekymra dig för privatekonomin.

Skillnad på sparsam och snål

Att vända på precis varenda slant, fastän man inte behöver – och aldrig bjuda tillbaka – är exempel på en snål person. Detta kan lätt förväxlas med att vara sparsam. Foto: Pixabay /Frantisek_Krejci

Dessutom är det skillnad på att vara sparsam/ekonomisk och snål. Sparsam innebär att vara en person som hushåller med resurserna och är återhållsam med utgifterna, som kanske ofta är på gränsen till snål.

En sparsam person kan dock ge och bjuda till lite mellan varven och är inte alltför noga med millimeterrättvisa när notor och utlägg ska göras upp. Han/hon bryr sig därför inte om några förlorade kronor hit eller dit för eventuella utlägg eller delade notor. Att ibland lägga ut en större slant på sådant som är absolut nödvändigt är ej heller några problem för den sparsamme. En snål person däremot, innebär en girig, gnidig person som håller väldigt hårt i sina pengar och nästan aldrig spenderar dem, om det inte är absolut nödvändigt.

En snål person sparar in på absolut allting – även sådant som kan vara nödvändigt – och sparar i princip för sparandets skull. Ej heller bjuder den snåle andra på något och tar gärna för sig när det bjuds, för att därefter inte bjuda eller betala tillbaka. Joakim Von Anka – som betalar sina anställda svältlöner, badar i sina pengar och hänger upp använda tépåsar på tork (för återanvändning) -är exempel på en mycket snål person (om än fiktiv). Likaså personerna i denna TV-serie, som man knappt trodde fanns på riktigt.

Skälen till att leva sparsamt

Finansiell stabilitet (och avkastning) över tid, samt god nattsömn, är några av fördelarna med att leva sparsamt. Foto: Pixabay /nattanan23

Men varför bör man då leva sparsamt? Undrar säkert vän av ordning. Det finns många bra skäl till att leva under sina tillgångar, så länge man inte blir den där girigbuken eller snåljåpen som till sist förlorar såväl pengar, hälsa och vänner på sin alltför spartanska livsstil. Därför måste man först göra en avvägning för hur långt man är beredd att gå för att spara en slant. Jag anser det till exempel aldrig vara värt att gå så långt med sparandet att man förlorar värdefulla vänner, bekanta eller viktiga kontakter, för sparandets skull.

Ej heller är det värt att äventyra sin eller andras hälsa (eller säkerhet) – såväl fysiskt som psykiskt – bara för att spara några slantar, fastän man har råd. Kom ihåg att råden jag ger nedan riktar sig till de som har möjlighet att leva ett anständigt liv under nuvarande förhållanden. Det rör sig alltså om ett frivilligt livsstilsval. Skulle man leva på ruinens brant däremot, kan jag förstå att situationen är en annan.

Då har man kanske inte till sist något val längre utan att sparandet påverkar såväl hälsa som relationer. Handlar det om att överleva för att inte hamna på gatan kan dessa åtgärder vara rentav livsnödvändiga. Nog ordat om detta. Här är tolv kortfattade goda skäl till ett sparsamt leverne.

1.Finansiell stabilitet och trygghet
Att leva sparsamt innebär att du lever under dina tillgångar, alltså för mindre pengar än du tjänar. Lägger du undan en slant varje månad har du (mest sannolikt) tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser, samtidigt som du minskar chanserna att dra på dig onödiga skulder. Detta skänker en finansiell stabilitet som den slösaktige inte kommer att ha. Det och en finansiell trygghet som finns där och gör att du sover betydligt bättre om nätterna.

2.Sparande och investeringsmöjligheter
Ju större andel av dina inkomster som du förmår lägga undan (spara) varje månad – alltså, ju större din sparkvot är – desto mer kan du lägga på tillgångar som får pengarna att växa över tid (inveseringar). I till exempel aktie-, fond- och obligationssparande. Förutom själva värdeökningen över tid kan där även tillkomma årliga aktieutdelningar. Framförallt, fortsätter du att lägga undan pengar till värdeökande investeringar regelbundet så låter du ränta på ränta effekten – världens åttonde underverk – göra sitt jobb, vilket i bästa fall kan bygga en förmögenhet över tid.

På sikt kan sparsamheten ge dig ökad valfrihet och fler möjligheter då en bättre privatekonomi gör att du kan frigöra mer tid för annat. Foto: Pixabay /Sorbyphoto

3. Minskad stress
Det kanske främsta skälet till att leva sparsamt – åtminstone för din psykiska hälsa – är den betydligt mindre stress du kommer att känna i din vardag såväl som under din fritid. Att alltid ha en slant över för någon oförutsedd utgift skänker dig trygghet och en känsla av kontroll. Du minskar även rädslan/farhågan att dra på dig onödiga skulder. Känslorna kan förstärkas ytterligare av de pengar du lyckas lägga undan i värdeökande investeringar. Den minskade stressen förstärker även din hälsa och livskvalité, vilket bidrar till fler år vid god vigör.

4. Ökad frihet – fler valmöjligheter och ökad flexibilitet
Över tid kan ett sparsamt leverne dig ett allt större ökat finansiellt oberoende. Det innebär även ökad frihet i form av fler valmöjligheter och mer handlingsutrymme som en månad-till-månad livsstil aldrig kan. Du har då möjlighet att kanske gå ned i arbetstid, vilket innebär mer tid till lära sig nya saker, starta nya projekt/affärsidéer, umgås mer med familejn, resa oftare eller uppta andra intressen och hobbys som du kanske har. Ju mindre beroende du blir av din lön, desto mer tid kan du frigöra till sådant som du verkligen vill göra och brinner för.

Genom att konsumera mindre av sådant du egentligen inte behöver, gör du även miljön en tjänst. Foto: Pixabay /DragonDash

5. Mindre miljöpåverkan
Även om man är skeptisk till domedagsprofetiorna och hela paradigmet kring den stundande klimatundergången så bör man ändå försöka att tänka på den miljöpåverkan som det moderna konsumtionssamhället har. Att hela tiden köpa slit- och släng prylar (som går sönder eller är förbrukade efter kort tid) som man oftast inte behöver, har en negativ inverkan på miljön och naturen. Särskilt ifall de har tillverkats i fjärran länder där miljökraven är betydligt lägre. Lägg därtill alla långväga transporter.
Genom att leva sparsamt och inte köpa fler saker än du behöver så minskar du miljöpåverkan en del. Detta är själva innebörden i ett ”hållbart leverne”.

6. Värderingar hamnar i fokus
Genom att leva sparsamt kan du prioritera konsumtionen din på sådant som verkligen ligger i linje med dina värderingar och kan skänka dig verklig lycka. Ju mindre du drivs av materialistiska värderingar där prylar och dyrgripar alltid står i fokus, desto mer kan du leva på riktigt och fokusera på sådant som verkligen betyder något. Saker som verkligen är betydelsefulla och skänker mervärde i livet, som dina relationer och intressen/hobbys till exempel.

7. Ökad uppfinningsrikedom
Ett sparsamt leverne kommer onekligen att driva dig till att hitta olika lösningar på hur du kan få ut mesta möjliga av det lilla du har (alltså det du lägger pengar på). Detta kan leda till nya hobbys/intressen, gör-det-själv-projekt och andra påhittiga lösningar som kan berika ditt liv. Här är det bara fantasin (och givetvis ekonomin) som sätter gränserna. Det gäller här att väga allting mot din värdefullaste resurs, tiden. Vissa gör-det-själv-projekt till exempel, tar kanske så mycket av din tid att den ekonomiska besparingen inte är värt besväret.

Genom att inte köpa och samla på dig en massa onödiga prylar, slipper du leva i röror likt dessa. Foto: Wikipedia /Shadwwulf 

8. Mindre röra och mer ordning
Ett av huvudargumenten för ett sparsamt leverne är mer ordning och reda i ditt hem. Det är ganska enkelt egentligen. Ju mindre onödiga saker och prylar du samlar på dig, desto mindre röra och stök får du i din bostad. Du hittar dessutom sakerna snabbare vilket sparar både tid och huvudbry, samtidigt som du minskar risken att snubbla och skada dig på dem.

9. Minskat grupptryck
Många idag fastnar i konsumtionsfällan genom att köpa massor av saker de inte behöver, i syfte att imponera på andra, i synnerhet vänner, bekanta och kollegor. Personer som de påfallande ofta inte ens tycker om eller anser bidra till deras liv. Lever du sparsamt och håller dig till det, oavsett vad andra tycker och tänker om dig, frigör du dig även från omgivningens materialistiska tryck, som helst bara ser att du köper mer och mer, för pengar du kanske inte ens har. Då kan su istället fokusera på dina egna värderingar och finansiella mål.

När prylar och ägodelar inte står i fokus längre kommer du att stöta bort många av de värsta människorna på köpet, garanterat. Foto: Pixabay /tswedensky

10. Utrensning av falska/oäkta människor
Denna går in lite på föregående underrubrik men lever du sparsamt kan du ganska snabbt sålla agnarna från vetet, alltså upptäcka vilka som är dina äkta vänner och bekanta. De falska vännerna kommer att dra sin kos (eller ens bli dina vänner till att börja med) när de upptäcker att materiella ägodelar inte imponerar på dig. De riktiga vännerna kommer däremot att stanna kvar, oavsett hur du lever ditt liv. Ett enkelt lackmustest är att berätta för samtliga vänner och bekanta att du har blivit pank över en natt och därefter notera vilka som drar eller stannar kvar.

11. Mer uppskattning för de små sakerna
Sparsamheten lär dig – vare sig du medvetet vill det eller ej – att uppskatta de små sakerna/nöjena i livet betydligt mer, snarare än påkostade ägodelar. Genom att ta bort fokus från överflödiga materiella ting kan du istället njuta mer av de små sakerna som oftast inte kostar något eller kostar ganska lite. Vad är en ny båt, bil eller HD-TV jämfört med en promenad ute i vacker natur eller lunch eller middag med sina närmaste en ljum sommarkväll till exempel?

Lever du sparsamt över tid, anammar du även en rad goda finansiella vanor. Foto: Pixabay /Bru-nO

12. Bättre finansiella vanor
Lever du sparsamt kommer du med tiden att anamma många av de vanor som hör sparsamma människor till. Som att hålla bra koll på utgifterna, budgetera, göra efterforskningar (för större inköp), och planera i förväg och för framtiden. Vanorna kan även ha en mycket positiv inverkan på såväl din privatekonomi såväl som dina relationer och hälsa.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter