2 miljoner svenskar vill lära sig skjuta

Undersökningsföretaget Novus har tagit fram en rapport i vilken 1043 personer mellan 18 och 84 år har intervjuats. Rapporten visar att 20 procent av de tillfrågade uppger att de skulle känna sig säkrare om de fick lära sig att skjuta och hade tillgång till vapen. Det skulle motsvara 2 miljoner personer över hela landet. En skakande siffra som tydligt visar att vanligt folk känner en stor otrygghet i dagens samhälle.

20 procent vill lära sig skjuta

Så många som 20 procent av svenskarna hade känt sig tryggare om de hade kunnat skjuta. De vill se ökade möjligheter att träna skytte och även få tillgång till skjutvapen. Detta är slutsatsen om Novus senaste undersökning är representativ för alla som bor i Sverige. Vi talar om 2 miljoner svenska medborgare.

Vad är orsaken

Oberoende bedömare menar att detta är en direkt konsekvens av att Sverige blivit otryggare under de senaste åren och att Sveriges rättssystem fallit samman till en punkt där rättsväsendet inte längre upplevs kunna ge ett erforderligt skydd.

Nu börjar det märkas. Om 2 miljoner svenskar känner att de behöver lära sig skjuta för att få en ökad trygghet är detta mycket alarmerande. Under 2000-talet har en enorm mängd vapen spridits bland kriminella i Sverige, där det handlar om militära, ofta helautomatiska, vapen. Många av dem kommer från inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Men den vanlige, laglydige medborgaren saknar tillgång till motsvarande våldskapital.

En fråga om frihet…och om fred

Detta är inte bara en trygghetsfråga utan det är också en frihetsfråga. Om vi inte längre känner oss trygga i vårt samhälle, om vi inte längre kan röra oss fritt på gator och torg och om vi inte längre vågar agera på ett fritt sätt, då är vi inte längre fria.

I USA är rätten att bära vapen inskriven i konstitutionens andra tillägg, ordalydelsen är:

”En välreglerad milis, är nödvändig för en fri stats säkerhet, folkets rätt att behålla och bära vapen, får inte inskränkas”.

Det amerikanska systemet bygger på principen att folket ska ha samma rätt försvara sig, samt i möjligaste mån ha samma förmåga att göra det, som staten och regeringen. Det handlar inte bara om att värnandet av en själv och ens egendom ses som en grundläggande mänsklig rättighet. Det handlar även om att man ser denna rättighet som den yttersta garantin mot statligt maktmissbruk, vilket uttrycks i konstitutionens andra tillägg.

Det svenska systemet

Det svenska systemet bygger på principen att vi överlämnar vår rätt att skydda oss själva till myndigheter i utbyte mot att dessa tillgodoser vårt behov av säkerhet. Staten har, genom polis och militär, våldsmonopol, vilket uttrycks i en begränsad nödvärnsrätt, samt en undertryckande allmän praxis vad gäller självförsvar.

För att det svenska systemet ska ha stöd så krävs det att folket känner sig trygga med att staten lever upp till sitt åtagande. Samhället skakas i sina grundvalar i samma utsträckning som detta förtroende skadas. I det perspektivet är Novus undersökning ett allvarligt varningstecken.

Den undertryckande praxis som tillämpas vad gäller självförsvar för vanliga medborgare i Sverige märks på flera sätt i samhället, bland annat inom skyttesporten där man undviker tillämpningar som förknippas med självförsvar. Till exempel undviker man att skjuta mot rörliga mål.

Med denna kraftiga attitydförändring som nu blir tydlig kan vi mycket väl se att vapen även i Sverige kommer att bli en frihetsfråga.

Frihetstips och en varning

Ett medlemskap i en skytteklubb brukar innebära vissa åtaganden men kan å andra sidan relativt snabbt leda till en vapenlicens. Att ta jägarexamen är ett annat sätt att erhålla vapenlicens. Det finns även självförsvarsredskap som inte kräver licens.

Tänk på att det farligaste man kan göra är att utrusta sig med ett redskap som man inte klarar av att hantera, eller inte är mentalt beredd att använda.

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter