29 läkare: Folkhälsomyndigheten döljer vaccindödsfall

Folkhälsomyndigheten har lurat folket genom att hundratals människor som vaccinerats mot covid-19 och sedan avlidit har redovisats som ”ovaccinerade” i myndighetens statistik. Det skriver 29 läkare som undersökt hur FHM hanterat dödsfallen i en artikel som regeringstrogna massmedier vägrat publicera.

”Folkhälsomyndigheten har vilselett allmänheten om nyttan av vaccination mot covid-19 genom att bokföra vaccinerade dödsfall som ovaccinerade. Över 900 avlidna med covid-19 har felaktigt presenterats som ovaccinerade och därmed kraftigt förskönat bilden av det vaccinationsprogram som FHM är ansvarigt för.”
Så skriver ett trettiotal svenska läkare i en artikel som publicerats på Läkaruppropets hemsida efter att Läkartidningen, Dagens Medicin och Svenska Dagbladet tackat nej till att publicera den.
”Detta anser vi är anmärkningsvärt, då artikeln handlar om att Folkhälsomyndigheten vilselett allmänheten och felaktigt redovisat 919 personer som avled i covid-19 år 2021 som ovaccinerade. Detta borde ha ett stort nyhetsvärde, och de som signerat har sammantaget en mycket hög medicinsk kompetens: 29 läkare och forskare inom medicin eller närliggande område”, kommenterar Läkaruppropet.

Grafik: Läkaruppropet

Redovisa rådata öppet!

Läkarna kräver i sin artikel att all rådata redovisas öppet och att det görs en oberoende utvärdering av dödligheten för helt ovaccinerade kontra vaccinerade och för olika undergrupper av vaccinerade. Felet som läkarna pekar ut i FHM:s statistik är att man räknas som ovaccinerad till och med 14 dagar efter dos 2. Avlider man under denna tid registreras man alltså som en ”ovaccinerad” som avlidit. Den före detta regimjournalisten Per Shapiro rapporterade om detta på sin sajt Folkets Radio redan i början av året. Saken togs även upp av SwebbTV.

919 blev ovaccinerade postumt

Läkarna har begärt ut data från FHM över antalet avlidna i covid-19-infektion 2021, när vaccineringen genomfördes, för fyra grupper:
1) helt ovaccinerade
2) de som har fått dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit
3) delvaccinerade: det har antingen gått minst 21 dagar efter dos 1 men dos 2 har inte givits eller dos 2 har givits men mindre än 14 dagar förflutit, samt
4) fullvaccinerade: dos 2 eller 3 har givits, och minst 14 dagar har gått efter dos 2.
Resultatet visar att FHM i sin egen redovisning har flyttat 919 dödsfall från gruppen ”vaccinerade” till ”ovaccinerade” genom att räkna grupp 2 och 3 som ”ovaccinerade”. Därmed har myndigheten ökat antalet döda ”ovaccinerade” och minskat antalet döda ”vaccinerade”.

Tabell: Läkaruppropet

Folkhälsomyndigheten döljer negativ skyddseffekt

Läkarna hävdar vidare att den korrekta statistiken ”inger också misstanke om en förhöjd dödlighet (avlidna per 100 000) i covidinfektion under de första 21 dagarna efter att dos 1 givits jämfört med ovaccinerade; under denna period har totalt 666 personer avlidit”. Det ger i så fall stöd för tesen att vaccinen ökar dödligheten i covid snarare än att minska den, åtminstone under de första veckorna efter injektion.
”Vi hävdar att för att korrekt utvärdera vaccinens effekter så måste alla personer som injicerats anses vaccinerade. Även om signifikant immunitet via antikroppar inte uppstår förrän det gått 21 dagar efter dos 1 eller 14 dagar efter dos 2, så måste vid utvärdering av vaccinens effekt även dödstalen under dessa tidsspann redovisas. Om dödligheten är högre under perioder innan vaccinen hunnit skapa immunitet jämfört med dödligheten för ovaccinerade, så är ju skyddseffekten negativ”, konstaterar läkarna.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar