60-årsdagen: Vem mördade John F. Kennedy?

Detta är en kritisk granskning av en konspiration. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma till tals, oavsett hur obekvämt det är. Vi står för riktig yttrandefrihet.
2023-11-22: Med anledning av att det idag är exakt 60 år sedan John F. Kennedy mördades väljer vi att återpublicera vår artikel om mordet och alla frågetecken kring det.
Den  22 november 1963 skulle bli en ödesdiger dag för många människor, inte minst USA:s dåvarande president, John F. Kennedy. Under ett besök till staden Dallas i Texas träffades presidenten av ett dödande skott. Det dröjde inte länge innan man lyckades gripa den utpekade skytten, som i sin tur mördades. Som alltid när ett statsöverhuvud mördas är det mycket som är höljt i dunkel. Var det verkligen bara en skytt? Agerade han på egen hand? Samt den viktigaste frågan: vem tjänade på det? I detta granskande program kommer Frihetsnytt att titta närmare på ett mord, vars mysterium aldrig fått ett riktigt slut.

Låt oss börja med att titta på själva händelseförloppet.

Klockan 12:30 passerades området Dealey Plaza av bilkortegen, där Kennedy satt i en öppen limousine tillsammans med sin fru, Jacqueline samt delstatens guvernör och dennes fru. Det är en plats som är omgiven av både höga byggnader och gräsbevuxna kullar.

När man passerade byggnaden Texas School Book Depository träffades Kennedy av två skott från ett krypskyttegevär. Det ena träffade honom högt upp på ryggen och det andra träffade honom i huvudet. Han fördes direkt till sjukhus, men dödförklarades redan klockan 13:00.

Det dröjde inte länge innan polisen grep Lee Harvey Oswald, som enligt uppgift ska ha varit en kommunistsympatisör, för mordet. Det blev dock aldrig någon offentlig av Oswald och dennes motiv, eftersom han mördades den 24 november, när han skulle flyttas från häkte till fängelse. Den nye mördaren var Jack Rubenstein, även kallad ”Jack Ruby”, en barägare med maffiakontakter, hamnade själv i fängelse, där han under mystiska omständigheter avled i cancer 1967.

Lee Harvey Oswald mördas av Jack "Ruby" Rubenstein. Foto: Wikipedia/ Robert H. Jackson
Lee Harvey Oswald mördas av Jack ”Ruby” Rubenstein. Foto: Wikipedia/ Robert H. Jackson

Frågetecken kring händelseförloppet

Såhär långt har vi nu tittat på händelseförloppet som det skildras i den rapport som togs fram av Warrenkommissionen, som utredde mordet. I denna rapport hävdas att Oswald var den ende skytten och att han agerade på egen hand. Den hävdar även att Rubenstein också agerade på egen hand när han mördade Oswald.

Men det finns många frågetecken kring det händelseförlopp som skildras. Det första rör Oswald som den ende skytten.

Fyra skott ska totalt ha avfyrats av Oswald, vilket många bedömare ifrågasätter, däribland privatutredaren och filosofiprofessorn Josiah Thompson. Dessa hävdar att Oswald omöjligen kan ha avlossat fyra skott på kort tid och med sådan träffsäkerhet mot ett rörligt föremål, med det vapen han använde, ett italienskt Mannlicher-Carcano-gevär från andra världskriget.

Flera vittnen, som förhördes av Warrenkommissionen, pekade ut en av de gräsbeklädda kullarna i närheten, som den plats där man hörde skott komma ifrån, och inte från Texas School Book Depository.

Utöver tvivlen kring skotten har ett antal andra personer pekats ut.

Dealey Plaza, där John F. Kennedy mördades. Den röda tegelbyggnaden som kan ses till höger är Texas School Book Depository, varifrån Oswald ska ha avfyrat skotten. I mitten av bilden ligger den gräskulle där många tror att en annan skytt kan ha befunnit sig. Foto: Wikipedia/ Nathan Stringer
Dealey Plaza, där John F. Kennedy mördades. Den röda tegelbyggnaden som kan ses till höger är Texas School Book Depository, varifrån Oswald ska ha avfyrat skotten. I mitten av bilden ligger den gräskulle där många tror att en annan skytt kan ha befunnit sig. Foto: Wikipedia/ Nathan Stringer

”Paraplymannen”

Den ena är den så kallade ”paraplymannen”, som syns på flera filmer och bilder från händelsen. Trots att det var solsken gick han runt med ett svart paraply, som han fällde upp och började rita cirklar i luften med när presidenten passerade honom. Att han var en av de närmaste åskådarna när presidenten mördades har gjort att många misstänker honom.

Men kommissionen fäste ingen större uppmärksamhet vid honom och 1978 framträdde en man vid namn Louis Steven Witt, som sade sig vara ”paraplymannen” och vittnade inför en kommitté i amerikanska representanthuset samma år.

Han hävdade att paraplyet var en markering mot Kennedyfamiljens agerande innan andra världskriget, då han anklagade presidentens far, Joseph Kennedy, för att ha haft en undfallande inställning till Adolf Hitler.

Tre luffare

En annan teori rör ”tre luffare”, som syntes under poliseskort i närheten av  Texas School Book Depository kort efter mordet. Det har förekommit flera spekulationer om att de skulle ha varit inblandade i mordet, samt att det skulle ha rört sig om förklädda CIA-agenter, däribland en agent vid namn Dan Carswell.

Andra teorier hävdar att det var två personer som låg bakom inbrotten som ledde till Watergate-skandalen 1974, vilket tvingade dåvarande president Richard Nixon att avgå.

De tre luffarna identifierades dock 1989 som Gus Abrams, Harold Doyle och John Gedney, vilka samtliga var äkta luffare, som gripits efter att de tillbringat natten i en godsvagn.

De "tre luffarna". Foto: Wikipedia/ Jack Beers
De ”tre luffarna”. Foto: Wikipedia/ Jack Beers

”Emblemmannen”

Den tredje misstänkte som brukar pekas har fått smeknamnet ”Badge Man”, vilket kan översättas till svenska som ”Emblemmannen”.

Det rör sig om ett fotografi på den gräsbeklädda kullen i närheten av mordplatsen, där vissa bedömare hävdar att man kan se spåren av en mynningsflamma från ett prickskyttsgevär. De personer som pekar ut personen hävdar även att man kan se antydningar till att han skulle bära polisuniform.

Det har aldrig bekräftas om det verkligen är en som person som är med på bilden. Det har gjorts förstoringar och granskningar av fotografiet, men inget har kunnat fastställa att det överhuvudtaget skulle vara en person på den utpekade platsen.

Fotografi som pekar ut var emblemmannen skulle ha kunnat befinna sig. Foto: Wikipedia/ Mary Ann Moorman
Fotografi som pekar ut var emblemmannen skulle ha kunnat befinna sig. Foto: Wikipedia/ Mary Ann Moorman

Oswald och Rubenstein tystades

Det som kan sägas med säkerhet är Oswald mördades innan han avlägga ett vittnesmål i domstol och Rubenstein dog själv i fängelse. Var Oswald en av flera skyttar eller var han en oskyldig man som skulden lades på? Var Rubenstein en lönnmördare som skulle röja honom ur vägen innan han kunde vittna. Blev Rubenstein själv mördad i fängelse eller var cancerdiagnosen ett sätt att smuggla ut honom ur fängelset och smidigt få honom att försvinna från offentligheten?

Det många teorier som rör detta, men som aldrig fått ett tydligt svar.

Nästa viktiga fråga att ställa är: varför mördades Kennedy?

Många misstänkta

Lyndon B. Johnson. Foto: Wikipedia/ Arnold Newman - Lyndon Baines Johnson Presidential Library and Muesuem
Lyndon B. Johnson. Foto: Wikipedia/ Arnold Newman – Lyndon Baines Johnson Presidential Library and Muesuem

I egenskap av president för världens mäktigaste land är det givet att man får många fiender. Men i den enorma maktapparaten som den amerikanska politiken utgör, kommer det att finnas aktörer som vill gynna sig själva och driva sin agenda, på demokratins och folkets bekostnad.

Håller man tyst om dessa och låter de hållas kommer man sannolikt inte att ha något att frukta. Men har man ett rättspatos och en vilja att ta ansvar för det förtroende som folket har gett en, då kommer man att få många fiender.

De teorier som utmanar den officiella versionen att det var aktörer inom den amerikanska staten som låg bakom mordet. Det är i synnerhet två aktörer som pekas: den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och Kennedys vice president, Lyndon B. Johnson.

CIA

Flera politiska mord runtom i världen sedan 1947, då CIA bildades, har kopplats till organisationen, oavsett om det rör sig om politiska ledare utomlands eller maktkritiker i USA. Kubas dåvarande ledare, Fidel Castro, hade blivit utsatt för flera mordförsök som kunde spåras till CIA.

CIA:s motiv för att vilja mörda Kennedy är dels att han hade planer på att skära ned organisationens finansiering med 20 procent, samt att han ansågs vara för mjuk mot kommunisterna. Kennedy hade undvikit ett kärnvapenkrig med Sovjetunionen i och med Kubakrisen 1962 genom dialog med den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov. Han försökte även att hålla en öppen dialog med de kommunistiska styrena på Kuba och i Nordvietnam.

Teorierna som pekar ut CIA, hävdar ibland att Oswald hade kontakt med organisationen. Det finns dock inga direkta kopplingar som kunnat pekas ut mellan dem. Däremot avslöjades det 1995 att både CIA och den federala polismyndigheten, FBI, medvetet hade manipulerat filer som rörde Oswald, både före och efter mordet. Båda myndigheterna ska ha haft tillgång till information som de lokala myndigheterna i Dallas kunde ha använt för att förhindra dådet.

Dokument offentliggörs

Dessutom offentliggjordes december 2022 nästan 13 000 dokument som rörde mordet. I och med detta offentliggörande gjorde mediekanalen Fox News dåvarande programledare Tucker Carlson ett program, där han hänvisade till en källa som haft god tillgång till alla dokument. På en direkt fråga om CIA var inblandade i mordet på Kennedy, svarade den anonyma källan: ”Svaret är ja. Jag tror att de var inblandade.”

John F. Kennedys brorson, Robert F. Kennedy Junior (vars far, Robert F. Kennedy, också mördades 1968), som kandiderar i presidentvalet 2024, är även av uppfattningen att CIA låg bakom mordet.

I en intervju med radiokanalen WABC 770 sade Robert F. Kennedy Jr följande:

Det finns överväldigande bevis för att CIA var inblandat i mordet på honom. Jag tror att det är bortom allt rimligt tvivel vid denna tidpunkt . Bevisen är överväldigande för att CIA var inblandat i mordet och i mörkläggningen”..

Lyndon B. Johnson

Vad gäller anklagelserna mot Lyndon B. Johnson, ska han ha flera anledningar att vilja se Kennedy död. Den främsta anledningen att det var han, i egenskap av vice president, som blev tillförordnad president efter mordet och blev omvald 1964. Enligt uppgift ska han ha ogillat Kennedy-familjen i stort, eftersom det var en familj med stort politiskt inflytande, inte minst Johns far, Joseph Kennedy, som hade suttit på flera utrikespolitiska poster.

Det ryktas även att Kennedy hade planer på att byta ut Johnson, något som aldrig skedde i och med mordet.

Kommunister

Det finns även teorier som pekar ut kommunisterna, framförallt Castros regim på Kuba, eftersom den kubanske diktatorn vid flera tillfällen själv hade blivit för mordförsök. Det brukar oftast vara den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB som pekas. De bevis som används bygger dock på en uppfattning som rådde bland Östblockets ledare att det var KGB som mördade Kennedy, samt Oswalds kommunistiska övertygelse, men några konkreta bevis har inte publicerats.

Bankerna

Den aktör som inte fått lika mycket uppmärksamhet som Johnson och CIA är det amerikanska banksystemet. Sedan 1913 hade den privatägda centralbanken Federal Reserve tillskansat sig ensamrätt att trycka amerikanska pengar, samt låna ut pengar till den amerikanska staten, mot ränta.

Men knappt ett halvår innan skotten i Dallas hade Kennedy den 4 juni 1963 undertecknat Exekutive order 11110. Denna order innebar att den amerikanska staten skulle återta kontrollen över sin valutaproduktion och ersätta sedlar från Federal Reserve med så kallade ”silvercertifikat”, som utfärdades av finansministern.

Det är inte första gången som en president har mördats i nära anslutning till inskränkningar av bankernas makt. Under amerikanska inbördeskriget gav president Abraham Lincoln bankerna frihet att trycka pengar, för att underlätta finansieringen av nordstaternas krigsinsats, genom National Bank Act 1863.

När inbördeskriget var slut talade allt för att pengaproduktionen skulle gå tillbaka till statlig kontroll. Det var i samband med detta som Lincoln mördades den 14 april 1865.

Enligt flera teorier innebar Kennedys undertecknande av denna exekutiva order, även indirekt ett undertecknande av hans egen dödsdom.

Tal mot hemliga aktörer

En av de mest intressanta saker som kan kopplas till Kennedys fiender och mordet på honom är det tal som han höll inför American Newspaper Publishers Association den 27 april 1961. I detta tal gick han till attack mot de ljusskygga krafter som verkar i det fördolda för att underminera det amerikanska samhället.

”Själva ordet ”sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle; och vi är som ett folk i sig och historiskt emot hemliga sällskap, hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi beslutade för länge sedan att farorna med överdrivet och obefogat döljande av relevanta fakta vida överväger de faror som brukar citeras för att motivera detta.”

”För vi motarbetas runt om i världen av en monolitisk och hänsynslös konspiration som förlitar sig på hemliga medel för att utöka sin inflytandesfär – på infiltration istället för invasion, på subversion istället för val, på skrämsel istället för fria val, på gerilla på natten istället för arméer på dagen.”

Exakt vilka det är han talar om framgår inte och det finns lika många teorier om vilka dessa är, som det finns misstänkta till mordet på honom. Både frimurarna, bankerna, CIA, kommunistiska infiltratörer, det militärindustriella komplexet och flera olika skuggorganisationer som kan kopplas till de amerikanska myndigheterna.

Det man kan säga med säkerhet är att Kennedy var medveten om dessa krafter och inte drog sig för att bekämpa dem.

Ett olöst fall som amerikanerna ifrågasätter

Donald Trump. Foto: Wikipedia/ Shaleah Craighead
Donald Trump. Foto: Wikipedia/ Shaleah Craighead

Mordet på Kennedy är ett av de mest omtvistade mordfallen i USA:s historia. Enligt en undersökning som publicerades av analysföretaget Gallup 2013, trodde 61 procent av det amerikanska folket att det var fler personer än Oswald inblandade.

Som vi nämnde tidigare har tusentals dokument, som tidigare varit hemligstämplade blivit offentliggjorda. Men det är fortfarande en stor del av dokumenten som är hemligstämplade och sanningen lär aldrig bli fastställd förrän även dessa har gjorts tillgängliga för allmänheten.

Men ett offentliggörande kan bli verklighet. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, som leder stort i opinionen inför presidentvalet 2024, lovade i maj 2023 att han skulle offentliggöra alla dokument som rör mordet på John F. Kennedy, om han blir vald till president.

Förhoppnings kan ett 60 år gammalt mysterium då få ett slutgiltigt svar.

En sak som sticker ut ytterligare i den här historien, är, enligt Tucker Carlson, att det var 1964, kort efter mordet som begreppet ”konspirationsteori” myntades.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter