Aftonbladet: Män vet bäst om krig i Ukraina

En internationell opinionsundersökning visar att europeerna vill motsatsen mot sina regeringar beträffande kriget i Ukraina. Men för en gångs skull anser Sveriges ledande feministorgan Aftonbladet att krigiska män vet vad de talar om. Det är nämligen något fler män än kvinnor som stöder västländernas krigsansträngningar. Åldern på de aktuella männen framgår inte av rapporten.

CFR, Council of Foreing Relations, en krigisk lobbyorganisation, har låtit göra en stor undersökning av opinonen kring Ukrainakriget. Resultat publicerades i dagens massmedier. Undersökningen visade föga förvånande att en stor majoritet i 10 undersökta länder anser att krigsutbrottet är helt och hållet Rysslands fel.

Svaret på frågan om vem som ”i första hand” bär ansvaret för ”utbrottet” av kriget i Ukraina var föga förvånande.
Grafik: Council of Foreign Relations.

Samtidigt visade undersökningen att det finns ett minimalt stöd för västländernas åtgärder, dvs att fylla Ukraina med vapen och subventionera Kievregimens kamp för att återerövra de omtvistade rysktalande regionerna. Endast var femte europé verkar stödja den aktuella poitiken. Amerikanskägda Aftonbladet, som normalt sett är feministisk, poängterar idag förnumstigt att det stöd som finns för en fortsättning på ställföreträdarkriget mestadels kommer från manspersoner.

Ett krig om rättvisan

Statistikerna på CFR delar upp respondenterna i ett fredsparti och ett krigsparti. Krigspartiet kallar de för rättvisepartiet eller ”Justice camp”.

Till fredspartiet räknas de som anser att kriget borde avslutas nu även om det innebär att Ukraina får avträda delar av sitt territorium. Till krigspartiet räknas de respondenter som anser motsatsen, alltså att västländerna med gemensamma krafter ska straffa Ryssland. Totalt i de 10 länderna var fredspartiet klart större än krigspartiet, 35% mot 22%. Aftonbladet kallar detta för ”början till möjliga sprickor i den europeiska sammanhållningen”.

Endast i Polen var krigspartiet större än fredspartiet. Lägst anslutning hade krigspartiet i de latinska länderna med Italien i botten. För Tyskland redovisades krigssympatierna uppdelade på partitillhörighet – nationalistiska AFD, Alternative für Deutschland, var minst krigiska av alla med endast 8% uppslutning. Den tyska motsvarigheten till Miljöpartiet delade krigstoppen med liberalerna.

”Peace camp” kallar vi på svenska Fredspariet och ”Justice camp” för Krigspariet
Grafik: Council of Foreign Relations

Omröstningarna genomfördes för CFR genom Datapraxis och YouGov. De tio länderna var Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige. Totalt 8172 personer svarade.

Uppdelningen mellan fredspartiet (peace camp) och krigspartiet (justice camp) baserades i första hand på följande fråga: ”Vilket av följande påståenden kommer närmast din uppfattning?”
a) ”Det viktigaste är att stoppa kriget så snart som möjligt, även om det innebär att Ukraina ger kontroll över områden till Ryssland”,
b) ”Det viktigaste är att straffa Ryssland för dess aggression, även om det innebär att fler Ukrainare dödas och fördrivs”


Hur man kom fram till att vissa respondenter var ”swing voters” framgår i faktarutan längs ner i rapporten.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter