Akut pressträff: Förbered er för det värsta

Energi och näringsminister Ebba Busch och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll under tisdagen, den 21 december, pressträff där de uppdaterade lägesbilden om elkrisen och informerade om regeringens åtgärder. Uppdrag om att ta fram information om vad som skulle avhjälpa krisen har ålagts berörda myndigheter. Det framhölls att ansvaret för att hantera situationen vilar på alla och envar.

Ebba Busch inledde pressträffen med orden:

– I ett läge av kris när stor osäkerhet råder och många människor undrar hur man ska navigera i det här svåra läget, så är det är viktigt att ta sig tid att ge den information som vi har, och för att förbereda sig på om det värsta skulle hända.

Hon fortsatte med att konstatera,

– Vi har ett omfattande arbete med att stärka vår krisberedskap och vårt totalförsvar där elförsörjningen är en avgörande del för samhällsviktig verksamhet.

Hon gick vidare med att ge en lägesbild av det uppkomna läget genom att redogöra för den senaste veckan med mycket höga elpriser i hela landet med stora importvolymer från samtliga grannländer där el motsvarande produktionen från tre kärnkraftverk har importerats under en enskild dag.

Ebba Busch
Ebba Busch. Foto: Wikipedia/ Frankie Fouganthin

Busch: Kärnkraftverket i Oskarshamn är åter i produktion

Den kritiska situationen har för tillfället lättat tack vare det mildare vädret de senaste dagarna. Ebba Busch framhöll dock att prognosen framåt är mycket osäker och att allt i grunden beror på vädret.

– Vintern är ett återkommande koncept i Sverige, januari och februari är alltid en utmanande period. Nu har vi en situation med risk för en reell bortkoppling i kombination med höga elpriser.

Energi och näringsminister Ebba Busch förklarade sedan att elsystemet behöver stärkas och att de berörda myndigheterna kraftsamlar för att få fram all el som är möjlig, och att man fortsätter att stötta hushåll och företag.

Ministern för civilt försvar: Förbered er!

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin släpptes sedan fram för att tydliggöra vikten av att svenska folket förbereder för en situation då samhället blir strömlöst.

– Ansvarsprincipen är grundläggande i svensk krishantering, och är faktiskt även själva principen för svensk krishantering. Det betyder att den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden, även har ansvaret under en kris. Alla som är ansvariga för en verksamhet som behöver el, behöver ha en kontinuitetsplanering för hur verksamheten ska upprätthållas om elen försvinner.

Han fortsatte sedan med att uppmana hela det svenska folket att förbereda sig för en bortkoppling av elen som kan bli kort eller långt.

– Den som kan ta hand om sig själv under normala förhållanden måste även klara av att ta hand om sig själv om elen kopplas bort.

Ministern inskärpte att detta är viktigt för att inte privatpersoner ska belasta samhällets kritiska funktioner, och att risken för att samhället ska bli strömlöst är reell.

Det går inte att förbereda sig i efterhand

Det gjordes tydligt under presskonferensen att kommuner och regioner i en sådan här situation kommer att vara upptagna av att se till att kritiska saker fungerar i samhället, som till exempel att äldre, eller sjuka, inte far illa eller omkommer till följd av ett strömavbrott.

Carl-Oskar Bohlin
Carl-Oskar Bohlin. Foto: Wikipedia/ Moderata Samlingspartiet

Minister klargjorde att en bortkoppling kan bli både planerad och därmed kontrollerad, eller okontrollerad, vi vet inte hur det här kommer att gestalta sig. Även vid planerade bortkopplingar så vet vi aldrig hur långt ett strömavbrott blir, det är därför viktigt att tappa upp vatten innan ett strömavbrott eftersom kranarna kommer att sluta fungera, sade ministern för civilt försvar.

Han gav sedan konkreta råd för hur man kan bete sig för att hålla värmen och säkra basala behov, och uppmanade sedan alla att besöka www.krisinformation.se

”Det går inte att förbereda sig i efterhand”, sade ministern för civilt försvar.

Busch redogjorde för vilka uppdrag regeringen gett

Ebba Busch fortsatte sedan presskonferensen genom att redogöra för de uppdrag som regeringen har gett till svenska kraftnät som går ut på att definiera vilken minsta nivå av trygg elförsörjning som systemet måste upprätthålla. En sådan definition saknas vilket innebär att det inte finns avgörande planeringsförutsättningar för att till exempel genomföra den gröna omställningen.

Vidare så har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram information för hur elsystemet kan säkras och byggas upp på kort och lång sikt.

Även Försvaret, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och berörda beredskapsmyndigheter har fått i uppdrag att utreda hur trygg elförsörjning ska kunna säkras för totalförsvarets behov.

Rapporteringen kommer att ske under 2023.

Video: Youtube/ @Regeringskansliet
KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

2 KOMMENTARER

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter