Arne Weinz: Ett fungerande och realistiskt återvandringsprogram

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Svenskarna förlorar sitt land – Lägg ner Migrationsverket och inför Återvandringsverket!

Sverige befinner sig i fritt fall. Alla demografiska prognoser talar sitt tydliga språk; Om 40 år svenskarna en minoritet i det som en gång var deras land. Vårt land håller snabbt på att förvandlas till ett fattigt och kaotiskt land. Men det är inte bara våldet och kaoset som tilltar. Sveriges demokrati är dödsdömd genom den snabba tillväxten av islam, vars fundament är att sharialagarna står över demokratin.

Klockan är nu fem minuter före midnatt då ett evigt mörker kommer att sänka sig över vårt land. Vi svenskar måste ta den allra sista chansen att rädda vårt enda hem på jorden. Med en resolut plan för återvandring går det faktiskt att återskapa det trygga och fredliga samhälle som vi hade för bara ett par decennier sedan. Och det går att åstadkomma utan tvång och lidande men målet måste vara tydligt: Uppåt en miljon av de illegala asylbedragare som trängt sig in i vårt land ska återvända till sina hemländer, där fred faktiskt råder. Vi ska hjälpa de illegala invandrarna att återvandra genom ett paket som huvudsakligen består av ekonomiska incitament, men som även innehåller en viss grad av tvång.

Lägg ner Migrationsverket och inför Återvandringsverket

Det första steget är att lägga ned Migrationsverket och använda dess budget för att sätta upp Återvandringsverket, vars enda mål är att driva på återvandringen. Nästa steg är att lägga ned SIDA och använda cirka 35 miljarder SEK av dess årliga budget för att finansiera återvandringen. Vi måste vara medvetna om att såväl återvandrarna som myndigheterna i deras hemländer måste smörjas. Återvandringsavtal måste upprättas med alla hemländer, vilket innebär att de tidigare SIDA-pengarna ändå kommer fattiga länder till godo.

Sverige ska köpa fängelseplatser i hemländerna

Eftersom en svensk fängelseplats kostar kanske 10 gånger mer är detta enkelt löst utan att det kostar en enda extra krona. En utländsk brottsling avtjänar sitt straff i hemlandet. Sverige fortsätter att betala samma kostnad som tidigare, med skillnaden att pengarna går till hemlandets statsapparat. Detta är en mycket bra affär för hemlandet och även för Sverige, eftersom utvisningen med automatik är verkställd. Dessa utvisningar genomförs med flygplan som den svenska staten leasar efter behov. Via ambassaderna upprättas en svensk organisation som hjälper till med mottagandet i hemländerna.

Återvandringsverket upprättar ett register över de illegala invandrarna. Felaktiga medborgarskap återkallas liksom permanenta uppehållstillstånd. Återvandringsverket upprättar en prioriteringslista eftersom det inte är möjligt att alla åker hem samtidigt. De som har etablerat sig i Sverige genom att de försörjer sig själva och har lärt sig svenska undantas, förutsatt att de inte dömts för något brott med fängelse i straffskalan.

Nuvarande svenska bidrag fortsätter gälla i hemlandet i 5 år

Alla som mottar bidrag meddelas att de kommer att utvisas ur Sverige med ett fastställt datum då utvisningsbeslutet börjar gälla, lämpligen 12 månader efter mottaget meddelande. Tveksamma fall avgörs av Återvandringsdomstolar som har ersatt de tidigare Migrationsdomstolarna.

Alla som frivilligt lämnar Sverige innan utvisningen börjar gälla får en garanti från svenska staten att deras nuvarande bidragsnivå ska fortsätta att betalas till dem i hemlandet under en femårsperiod med en avtrappning med 20% per år. Dessutom erbjuds varje individ 100 000 kr i startbidrag, samma nivå oavsett ålder. Svenska staten ersätter resekostnaderna.

Avtalet mellan hemvändarna och den svenska staten vinner laga kraft, när hemvändarna lämnar Sverige. Speciella återvandringskontor upprättas på Arlanda, Landvetter och Kastrup där alla som har dubbla medborgarskap lämnar ifrån sig sina svenska pass. De som måste behålla sitt svenska pass för att passera hemlandets passkontroll får istället en stämpel i passet, som gör att de inte kan återvända. Fingeravtryck görs för upprättande av register. Vid hemkomsten återlämnas de svenska passen till den svenska mottagarorganisationen.

Vägran att hörsamma utvisningen och förmildrande omständigheter

För de som inte hörsammar utvisningsbeslutet väntar en bistrare situation. Ett icke hörsammat utvisningsbeslut leder med automatik till ett års fängelse som avtjänas i hemlandet. Inga som helst bidrag kan då lyftas från Sverige, vilket är logiskt då utvisningar som verkställs av svenska staten är mycket kostsamma.

Självfallet finns många praktiska frågor att lösa, vilka beslutas av Återvandringsdomstolarna. Förmildrande omständigheter kan exempelvis finnas när barn etablerat sig i svenska skolor, förutsatt att deras föräldrar inte har dömts för brott. En annan frågar är vilka effekter som uppstår när hundratusentals människor lämnar Sverige. Det blir upp till Återvandringsverket att styra hastigheten i återvandringen.

Generöst, humanitärt men radikalt återvandringsprogram

Fördelen med ovan beskrivna system är att merparten av återvandringen sker på frivillig basis och att återvandrarna själva bokar sina hemresor och genomför dem med befintliga flygbolag, vilket är oerhört mycket billigare än andra metoder. Frivilligheten och generositeten i återvandringsprogrammet gör också att Sverige i stort sett kommer att förskonas från våldsamma protester.

Inklusive bidrag och alla andra kostnader kommer återvandring av en miljon personer att kosta mellan 150 – 200 miljarder SEK, vilket ska jämföras med SIDA:s budget på cirka 50 miljarder per år. Om återvandringen genomförs under en femårsperiod behöver inga skattepengar tillföras systemet. All finansiering finns redan på plats. Inom några få år uppnås en mycket god ekonomisk effekt, som ger utrymme för kraftigt sänkta skatter och betydligt högre levnadsstandard. Vårt samhälle skulle snabbt återhämta sig och bli ett tryggt folkhem för all framtid och för alla som hör hemma i Sverige.

Ett generöst men radikalt återvandringsprogram gör att alla parter går ut som vinnare. Nu när till och med det regerande partiet – Socialdemokraterna – har börjat att tala om återvandring kan det kanske vara möjligt att uppnå en riksdagsmajoritet för att rädda vårt samhälle och våra barns framtid.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter