Avskydda skatten halveras: ”Är kontraproduktiv”

Regeringens lagförslag om halverad flygskatt stöds av en stor majoritet av de organisationer och tunga myndigheter som har kommenterat förslaget. Resultatet har varit förväntat och döms ut av flertalet branschorganisationer, däribland Transportföretagen, som menar att åtgärden blivit ett stort misslyckande.

Halvering väntar

Fredrik Kämpfe. Foto: Skärmbild (Youtube, 2019).
Fredrik Kämpfe. Foto: Skärmbild (Youtube, 2019).

Under våren skickade regeringen ut en remiss gällande en halvering av flygskatten till bland annat näringslivet, myndigheter, organisationer och rättsinstanser. När de 44 remissvaren kommit in i slutet av juni var enigheten stor:

69 procent håller med om förslaget och vill att flygskatten halveras. Därutöver vill närmare hälften av remissinstanserna att den tas bort helt. Branschchefen för transportföretagen, Fredrik Kämpfe, säger till TN att resultatet varit förväntat då missnöjet varit stort.

– Ett förväntat resultat. Många i Sverige inser att flygskatten inte sänker utsläppen, inte bidrar till flygets omställning, utan bara gör flyget dyrare för svenskarna och därför bör den tas bort.

Felriktad från början

Flygpassagerarna har fått betala betydligt högre priser för sina biljetter, på grund av den nuvarande flygskatten. Foto: Envato
Flygpassagerarna har fått betala betydligt högre priser för sina biljetter, på grund av den nuvarande flygskatten. Foto: Envato

Redan inför införandet i april 2018 var motståndet mot flygskatten och dess utformning stort. Framförallt kritiserades den skatt som tas ut på passagerarna och inte på utsläppen. Skatten har inte heller tagit hänsyn till teknikutvecklingen inom flygbranschen med allt bränslesnålare plan och en större andel biobränslen i alltfler flygplan.

Skatten – som dragit in 1,8 miljarder kronor årligen – har varit lika hög för alla flygplan, oavsett deras ålder och utsläppsmängd. Den har dessutom gått direkt till statskassan istället för de satsningar som ska bidra till flygets omställning. Med andra ord beskattades endast själva resandet.

Mest kritiska till skatten har flygbolagen och andra verksamheter inom flygbranschen varit, som helst ser att skatten tas bort helt. Bland andra Ryanair säger att Sverige är ett av de få länder i Europa där flyget ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin, vilket flygskatten bidragit till.

Tillgängligheten och effekterna på såväl näringslivet som invånarna har blivit negativa på grund av skatten, menar Sveriges Regionala Flygplatser1, som också vill att flygskatten tas bort helt. Även Trafikverket och Transportstyrelsen menar att skatten varit kontraproduktiv och inte använts för sina egentliga syften.

”Uppbackning istället för beskattning”

Fit for 55-projektet låter fint och nödvändigt på papperet, men kommer sannolikt bara att ge ännu fler pålagor till redan hårt pressade europeiska industrier. Foto: Skärmbild (Youtube /Regeringskansliet).
Fit for 55-projektet låter fint och nödvändigt på papperet, men kommer sannolikt bara att ge ännu fler pålagor till redan hårt pressade europeiska industrier. Foto: Skärmbild (Youtube /Regeringskansliet).

Då EU i dagsläget bedriver ett omfattande miljöarbete – där flyget är en viktig del inom det ambitiösa projektet2 ”Fit for 55” menar Fredrik Kämpfe att den nuvarande flygskatten och andra nationella styrmedel blir onödiga. Detta eftersom flyget redan tyngs av många bördor.

– Då blir avvecklingen av flygskatten en central åtgärd med potential att stärka det svenska flygets återväxt och omställningstakt samtidigt som den nödvändiga tillgängligheten kan stärkas för Sverige som land. Vi ska ställa om flyget och då behöver vi även ställa om de styrmedel som inte bidrar till omställningen.

Träder i kraft inom kort

Förslaget om halverad flygskatt kommer att träda i kraft från och med nästa årsskifte (1 januari 2025). Förhoppningsvis kan sänkningen bli ett litet lyft för den redan hårt ansträngda flygbranschen i Sverige, samt passagerarna som kan förvänta sig något billigare flygbiljetter framöver.

Även om det kommer att finnas invändningar mot en halvering av flygskatten från klimataktivister, får man väga det mot övriga samhällsekonomiska vinster. Tillgängligheten blir bättre, näringslivet får sig ett lyft och flyget kan äntligen börja återhämta sig ekonomiskt efter många svåra  år. Därför bör regeringens förslag ses på med stor optimism och framtidstro.

Fakta (den nuvarande flygskatten):

Den svenska flygskatten höjs varje år genom en indexering och är idag:

  • 76 kronor per passagerare som reser inrikes i Sverige.
  • 315 kronor per passagerare som reser till Europa.
  • 504 kronor per passagerare som reser utanför Europa.

    Regeringens förslag är:
  • 39 kronor per passagerare som reser inrikes i Sverige.
  • 162 kronor per passagerare som reser till Europa.
  • 259 kronor per passagerare som reser utanför Europa.
  1. En branschorganisation som företräder de icke-statliga flygplatserna. []
  2. Fit for 55:s huvudmål syftar till att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. []

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter