onsdag, 28 september, 2022

Barcelonaavtalet: Fake news från höger

Inte bara våra större branschkollegor, de som går under namn som slaskmedia, systemmedia, regimmedia mm som sprider falsk information. Även mindre alternativa nyhetssajter kan beslås med påståenden som är felaktiga. Uppgifterna om ”Barcelonaavtalet” är ett exempel.

Alla som bekymrar sig över islamiseringen av Västeuropa läser då och då om ”Barcelonaavtalet från 1995”, som påstås vara roten till den muslimska massinvandringen som har lett till grundläggande förstörelse av vårt samhälle. Det som sägs om ”Barcelonaavtalet” kan sammanfattas med att EU öppnade portarna för muslimsk massinvandring mot att garanteras oljeleveranser på lång sikt. Det påstås också att EU-länderna förband sig att anpassa sina lagar så att muslimska traditioner inte längre skulle stå i strid mot dessa. Man menar att de europeiska politikerna köptes och att avtalet i praktiken är en ondskefull plan för hur Europas nationalstater ska bli muslimska.

Harmlös konferens

Frihetsnytt har laddat ner det dokument som undertecknades 28 november 1995. Dokumentet har bara 14 sidor, inklusive deltagarförteckning. Det handlar om en deklaration – det vill säga en avsiktsförklaring – inte ett avtal. Dokumentets korrekta namn är ”Barcelonadeklarationen”, och det undertecknades i samband med ”The Euro-Mediterranean Conference – 27-28 november 1995”. Som namnet antyder var detta en konferens som handlade om länderna kring Medelhavet. Deltagarlistan utgjordes av ländernas utrikesministrar, bortsett från PLO:s ledare Yassir Arafat som deltog utanför den ordinarie deltagarlistan. Det enda Medelhavsland av betydelse som saknades var Libyen, som på den tiden regerades av den oregerlige översten Mohammad Khadaffi.

Samtliga dåvarande 15 medlemsstater i EU deltog. Lena Hjelm-Wallén som var utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen undertecknade deklarationen för Sveriges räkning, för vilket hon blivit uthängd och hatad. Sverige, som hade varit EU-medlem i blott 10 månader närvarade i stort sett som observatör, då Sverige av naturliga skäl inte var nämnvärt involverat i Medelhavsregionen.

Barcelonadeklarationens innehåll är en målförklaring om att Medelhavsländerna ska sträva efter fred och stabilitet i regionen samt att förbättra det allmänna välståndet och de demokratiska rättigheterna. Medelhavsländerna enades om samarbeten och förbättringar inom följande områden:

 • Frihandel
 • Harmonisering av standarder och regelverk
 • Ekonomiskt och finansiellt samarbete
 • Kulturellt utbyte
 • Energi
 • Miljö och hållbarhet
 • Turism
 • Vetenskap
 • Industri
 • Jordbruk
 • Fiskerirättigheter
 • Bekämpning av terrorism och droghandel
 • Migration

Det korta dokumentet slår alltså fast att Medelhavsländerna bör samarbeta på alla tänkbara områden för att öka regionens välstånd, något som Sverige givetvis ställde sig bakom. Vad gäller migration nämns helt kort att migrationen ska vara reglerad och att illegal migration ska motarbetas.

Oljeaffär utan olja

Beträffande påståendet att de europeiska politikerna undertecknade ett skadligt avtal i utbyte mot olja kan konstateras att Libyen, den enda betydande oljenationen kring Medelhavet, inte deltog. Ordet ”olja” nämns för övrigt inte i dokumentet.

I slutet av deklarationen nämns att nästa möte skulle hållas i Madrid. Vad som hände på detta möte är inte utrett.

Skribent: Arne Weinz

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

- Annons -

Liknande artiklar

Spricker EU i vinter?

00:04:30

Nyhetssändning 27 september

Motstånd mot massövervakning växer