Därför säger Försvarsmakten nej till vindkraft

Planerna på en 120 turbiner stor vindkraftspark i Bottenviken utanför Luleå och Piteå har lagts på is. Det är Försvarsmakten som säger nej till Bores Krona (som är dess namn) då kraftparken sägs försvåra tillkomst och nyttjande av totalförsvarets anläggningar.

”Ska täcka stora energibehov”

Det är vindkraftsföretaget Svea Vind Offshore som planerat för den 120 turbiner1 stora vindkraftsparken ute i havet, 15 kilometer öster om Jävre. Den ska – enligt kalkylerna – generera 12 terawattimmar per år, vilket motsvarar 8,5 procent av Sveriges totala energibehov och räcker för el till 2,5 miljoner genomsnittliga hushåll.

Ett av skälen bakom parken sägs vara de framtida elbehoven från framförallt flera industriföretag i norr (såsom LKAB och SSAB), vilka samtidigt arbetar för en mer ’klimatvänlig’ verksamhet2. Ett elunderskott som väntas växa till 45 terawattimmar om bara sex år.

Försvarsmakten sätter stopp

Försvårar både åtkomst och nyttjande av anläggningarna, säger Försvarsmakten. Foto: Wikipedia /Koyos

Försvarsmakten säger dock nej till dessa planer. Skälen är att de mark- och vattenområden som ska tas i anspråk är av riksintresse och behövs för att skydda totalförsvarets anläggningar mot åtgärder som kan försvåra dess tillkomst eller utnyttjande. Försvaret vill av sekretesskäl inte uppge vilka anläggningar det rör sig om i detta fall3.

Försvaret använder även SMHI:s väderradar – som även den påverkas – vilket gör att även myndigheten säger nej. Detta är sjätte gången av åtta som Försvarsmakten sagt nej till havsbaserade vindkraftsparker. Ett besked som parkens projektledare, Barbro Grebacken, säger ändå var väntat från försvarets sida.

Planerar att gå vidare

Trots motståndet väljer Svea Vind Offshore ändå att gå vidare med Bores Krona. Grebacken tar upp andra exempel på havsbaserad vindkraft i vårt närområde där både försvar och elproduktion samverkar4.  Företaget planerar därför att lämna in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen under våren.

– Vi är för en dialog med Försvarsmakten kring eventuella anpassningar som kan behövas, målet är att skapa synergier så att vindparken kan bidra till Sveriges försvar.

Frihetsnytt har tidigare tagit upp alla de problem som ofta omgärdar vindkraften och dess utbyggnad – vare sig den är land– eller havsbaserad – och får därför lov att återkomma till ämnet framöver.  1. Dessa turbiner är hela 350 meter höga. []
  2. Det vill säga använda el från endast kärnkraft, vind, vatten eller sol []
  3. De nämner dock att det till exempel kan vara hamnar, garnisoner och flygflottiljer. []
  4. Som exempel nämns vindkraft som har byggts i havet utanför flera Nato-länder, så som i Danmark och Tyskland. []
KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter