Den långa kampen för frihet

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Sverige har fått en riksdagsmajoritet för liberalkonservativ högerpolitik. Detta efter lång tid som präglats av socialism, liberalism och identitetsvänstern. Är detta en tillfällig reaktion mot våldsutveckling, elkris och massmigration eller en långsiktig trend mot mer konservativa och frihetliga värderingar?

Många med mig har säkert upplevt att vänstern har tillåtits äga och diktera problemformuleringen under lång tid. Högern har tidigare lite ängsligt försökt spela höger på vänsterns villkor. Det tycks ha funnits en rädsla för vänsterns anklagelser och utfrysningsmetoder.  

Jag anser det intressant att försöka förstå orsakerna till att en majoritet tippade åt höger i 2022 års val. Men framför allt att förstå vad vi kan göra för att fortsätta stödja en utveckling mot ett friare Sverige. Kampen för frihet och demokrati på lång sikt är viktig för att undvika en socialistisk valseger framöver. Jag känner att vi nu har ett gyllene läge att agera och driva samhällsdebatten och åsikten i positiv riktning.  

Bemöt vänstern med sakliga frågor och argument

Till att börja med behöver vi från högern konfrontera vänsters verklighetsbeskrivningar. Vi behöver argument utifrån konservativt synsätt utan att vika när vänster gormar och kastar epitetet. Med konfrontera menar jag på alla fronter. Vänster har tillåtits diktera normen inom kultur, på många myndigheter, i media och på flera arbetsplatser. Vi kan och bör göra motstånd på olika sätt beroende på situation.

Genom att inleda med att ställa många och öppna frågor får du en bra bild av andras ingångsvärden och argument. Du kan samla fakta och stärka dina egna argument. Att vara påläst och ha sakliga, väl underbyggda argument är betydelsefullt för att kunna ta diskussioner med vänner och kollegor.

Genom att behålla ett lugn och undvika att eskalera frågan till konflikt kan du få din medmänniska att lyssna. Vi kan uppskatta och respektera olika åsikter och fortsätta visa respekt för personer med andra åsikter. Men acceptera aldrig falska anklagelser, rasiststämpling eller mobbing. En kamp mot den etablerade vänstern innebär en kamp mot politisk korrekthet. 

Våga ifrågasätta det extrema och stå för det

För det andra har Sveriges ganska extrema hållningar tillåtits stå omotsagda. Vänstern har lyckats rasiststämpla det mesta om kommer från högern oavsett vad. Exempelvis har det tidigare beskrivits som rasistiskt att ha tankar om krav på att invandrare bör lär sig svenska, försörja sig själva eller kunna styrka sin identitet. Detta är en fullständigt orimlig och ologisk hållning för de flesta människor, men har framställts som rimligt i media.

Ett annat aktuellt exempel som diskuterats under hösten är rätten till tolk. Vänstern argumenterar för att det är rasistiskt att vägra invandare rätt till sjukvård om de inte får gratis tolk. Från högern hörs andra argument. Vi har inget emot tolk. Det är orimligt att kunna få skattefinansierad tolk hela livet. Förmånen är kostsam för skattebetalarna samt motverkar invandrares motiv att lära sig svenska. Det kan låta humant och medmänskligt att ha rätt till tolk i en socialists öron. Därför är det viktigt att motargument lyfts fram så att flera kan göra en egen bedömning av vad som är en rimlig hållning i frågan.  

Ytterligare ett exempel är Hybrit. Från vänstern hör man att koldioxidfritt stål är bra för att det räddar klimatet. Medan från högern hörs mer reflekterande argument. Ska skattemedel användas till produktutveckling som beställts av politiker? Tänk om ingen vill köpa det dyra stålet? Vad skulle hända om staten i stället satsade dessa skattemedel på kärnverksamheten eller sänkte skatten för företag? Det går åt mycket el till hybrit vilket vi har brist på. Finns det en efterfrågan på en vara kommer marknaden utveckla produkter självmant. Statliga subventioner blir ofta kontraproduktiva. Att framföra tvivel mot vänsterns hållning och framhålla en mer rimlig position bidrar positivt till ett mer faktabaserat debattklimat.  

Se till att sprida nyheter från fri media

För det tredje har vårt land historiskt haft en hög tillit mellan medborgarna. Detta har varit en stor tillgång för vårt samhälle. Tilltron till myndigheter bedöms också varit betydligt högre i Sverige än i många andra länder. Tillit byggs över tid och när den är hög kan människor acceptera ett antal misstag utan att tilliten påverkas. Detta har även medfört en historiskt hög tilltro till statliga mediekanaler.

Det vore dock förödande om majoriteten av folket okritiskt behåller en hög tillit till myndigheter även när de inte klarar att utföra sina grundläggande uppdrag för befolkningens bästa. Vi har säkert alla då och då stött på en person som i princip uteslutande får sin nyhetsrapportering och media från kanaler som SVT, SR, TV4 och Dagens Nyheter. Dessa personer lever ibland under föreställningen att de där får en rättvisande och objektiv blid av samhället. De tror helt enkelt att det som sägs på nyheterna är sant. Att etablerade media väljer att inte ta upp vissa händelser kan vara svårare att observera för dessa människor.  

Därför är det av stor betydelse att vi får flera att löpande kommentera, dela och sprida inlägg från fria mediekanaler. Genom att återkommande informera om nyheter som statlig media missar kan vi få flera medborgare att se nyttan med att konsumera media och nyheter från många olika kanaler. Man kan själv förklara att man anser att statstelevisionen är vinklad och därför tar del av flera nyhetskanaler för få en bredare och mer rättvisande bild.

Statligt ägd och finansierad media är ingen förutsättning för en stark demokrati. Tvärtom blir en dominerande statlig mediaaktör ett hinder för ett friare medielandskap. Media ska inte finansieras av den aktör som de är satta att granska, det faller på sin egen orimlighet.  

Sverige har lyckats hyfsat trots socialismen

Ibland hör jag att socialdemokratin sitter i vårt DNA, det är vår kultur, folksjäl och att det aldrig kan ändras. Återkommande hörs från vänsteranhängare att den ”Svenska modellen” är världens mest framgångsrika samhällsbygge. Med argument att en blandning av privata företag, stor offentlig förvaltning och en av världens största välfärdsystem är lösningen.

Själv anser jag snarare att vår kultur, innovationskraft och moral från 1800-talet har hållit i gång Sveriges produktivitet trots socialismen. Ett plikttroget och strävsamt folk har kämpat på trots extremt höga skatter och en ineffektiv förvaltning av skattebetalarnas pengar. Socialdemokratin har lyckats ta åt sig äran för det som varit bra i Sverige. De har målat upp sig själva som de goda och medmänskliga. De har trummat ut budskapet att höga skatter är lösningen för de flesta samhällsproblem. Socialdemokraterna har hävdat att de värnar om de svaga i samhället och att det är statens uppgift att ansvara för de utsatta. När det i praktiken blir tvärtom, de med små marginaler drabbas hårdas av kriminalitet och socialism.

Samtidigt har vänstern lyckats måla upp konservativa och borgliga som ondskefulla och egoistiska. Den större förändringen i väljarstöd för olika partier över tid är att Socialdemokraterna har minskat och Sverigedemokraterna ökat. S har till vissa delar liknande syn på statens roll som SD. Båda partierna är för en stor stat och relativt hög grad av omfördelningspolitik. Detta tyder på att en stor del av folket är för en stor stat, höga skatter och generösa bidragssystem. 

Vi behöver få de andra med i den frihetliga gemenskapen

Sammanfattningsvis behöver vi verka för att nå fler människor och skapa ett mer konstruktivt debatt- och samtalsklimat. Folksjälen tillhör inte något parti. Samhället är större än staten och Sverige är definitivt större än Socialdemokraterna.

En målgrupp för oss är de individer som inte är speciellt samhällsengagerade eller informerade. De kan vara medmänniskorna som lite passivt köpt vänsterns narrativ och ännu inte själva börjat söka en bredare förklaring. De kan fått med sig socialismen från barndomen utan att själva aktivt valt att tro på den.

En annan målgrupp är de mer övertygade vänstermänniskor som hittills har spridit sina falska argument utan att bli ifrågasatta. Dessa kanske ännu inte fått sin egen verklighetsuppfattning utmanad ordentligt. Det är naturligt att en stor del av en befolkning inte förmår eller vill se faror och obehagliga samhällsförändringar.

Genom nätverkande, samarbete och aktiva insatser kan vi nå ut till dessa medmänniskor och påverka den allmänna debatten. Olika personer kan fokusera på olika områden eller segment i debatten. Även om vi inte är många kan vi som agerar få stort genomslag om vi stöttar varandra och samarbetar. Tillsammans kan vi väcka många fler och bjuda in dem i den frihetliga gemenskapen. Tillsammans tar vi kampen för frihet och mot förtryck. 

Gästkrönikör: Stefan Svensson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter