Den livsviktiga uppgiften att vara ledaren i sitt liv

Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Detta är en artikel som handlar om självledarskap och den livsviktiga uppgift vi har i att leda oss själva. Vem leder oss i livet? Vem tar det nödvändiga ledarskapet för att leda oss till välmående och till att uppnå våra drömmar och mål? Vem bär ansvaret för att leda oss till självutveckling och framgång?

Vad är självledarskap?

Självledarskap är att vara ledare eller kapten över sig själv. Som det engelska ordet ”Leader-ship” säger så är det du som bestämmer och styr över ditt skepp. Skeppet i detta fall är din kropp innehållande dina tankar, känslor, val och beslut som du hela tiden väljer att göra. Vem är det som ska leda dig om du inte väljer att leda dig själv?

Hur vi leder oss själva och varandra är genom att vara goda exempel som visar vägen via goda beteenden och handlingar. Där igenom kan vi bygga upp och stärka vår självkänsla, hur vi känner om oss själva och vår förmåga att driva oss framåt. Detta behövs för att stärka tron på oss själva, att vi kan lyckas med våra mål och att vi har kapacitet att klara av de svårigheter vi möter i vår vardag.

Det pratas väldigt mycket om vara ledare eller chef över andra men väldigt lite om den livsviktiga uppgiften att vara ledare över sig själv. För att leda andra behöver du kunna leda dig själv samtidigt som du är ödmjuk nog till att ledas av andra.

Led dig själv till mognad

Före detta militären och författaren Christian Braw säger att ett gott ledarskap är att leda andra till mognad, att se och erkänna sina medmänniskors mänskliga värdighet och därigenom få dem att se och erkänna sig själva. Min personliga uppfattning och erfarenhet är precis det, att det viktigaste i utvecklandet av sitt självledarskap är att leda sig själv till mognad och att se och erkänna sin egna värdighet. Genom att hitta den djupa kärleken till dig själv kan du också utvidga din förmåga att se och möta andra med en större kärlek.

Vi har hela tiden val att göra och beslut att fatta och den inre kompassen som ska vägleda dig i allt detta är i ditt hjärta och i din vilja. Ditt uppdrag som ledare är att styra ditt skepp dit din vilja pekar och leda kroppen till målet. Att vara ledare är ett stort ansvar och ett nödvändigt sådant att ta för dig själv och ditt liv. Ditt uppdrag i ditt självledarskap är att ta kontroll över dig själv, det är du som bestämmer och bär ansvaret för att nå framgång i livet. Att göra valet att ställa dig längst fram i ledet och leda vägen är att visa sann kärlek och respekt mot dig själv. Här kan du även välja att tjäna och bidra till någonting större än dig själv genom att vara ett exempel och en positiv kraft för andra människor.

Att inte leda är att vara vilsen

Att välja att inte leda sig själv är att välja att vara vilsen. Att vara vilsen är att inte följa din vilja, att inte lyssna på dig själv eller att stå upp för dig själv. Vad är anledningen till att du väljer att inte följa din vilja? Är det rädsla? Tvivel? Är du i en miljö som påverkar dig negativt? Blir du vilseledd av din omgivning? Här kommer ledarskapet in, minns att det är du som bestämmer och leder dig själv (ditt skepp). Det är ditt ansvar att välja att inte bli vilseledd, att inte komma med ursäkter eller att ge över ansvaret till någon annan, det är att sätta gränser för dig själv och ta ansvar för att du inte ska hamna ur kurs. Stoikern Socrates sa ”För att finna dig själv, tänk för dig själv.” Låt alltså ingen annan tänka eller ta beslut åt dig.

Vi kan alltid välja

Vi har kontrollen över oss själva och för att behålla den så behöver vi styrketräna vår goda karaktär, vilja, mod och utveckla självkärleken för att kunna leva fullt ut i frihet och kärlek. Det motsatta är att leva utan kontroll för att vi väljer att ge upp vårt ansvar att leda till någon annan eller tillåter de yttre omständigheterna att styra oss. Det kan istället leda till att vi tappar vår självständighet, självkänsla och självrespekt som får negativa konsekvenser på vårt välmående och våra liv. Välj att inte gömma dig i ledet, va modig, kliv fram och stå upp för allt du gör. Försök aktivt att bli mer medveten och uppmärksam på att det är du som ”tillåter” rädsla, oro, tvivel, influenser och yttre omständigheter att inkräkta på ditt revir och styra dig. Det betyder också att det är du som bestämmer om du ska tillåta det eller inte. Låt viljan och kärleken till dig själv och det du vill uppnå vara större och starkare än något annat, stå upp för dig själv ställ dig längst fram och visa vägen.

Ta ledarrollen varje dag

Varje dag är en möjlighet till träning och varje dag behöver vi sätta på oss kaptensbindeln och leda oss själva. Vi leder oss själva hela tiden för att ta oss igenom alla vardagliga utmaningar med val, beslut och eventuella konflikter. Lär känna dig själv genom att observera och vara uppmärksam på hur du reagerar och agerar i olika situationer. För att påbörja och stärka ditt självledarskap så kan du träna på att stå för ditt ord, se till att utföra uppgiften du åtagit dig att göra och håll överenskomna tider.

Det är ett bra första steg som hjälper till att skapa nödvändig självdisciplin för att vara konsekvent, resultatet blir att du skapar förtroende hos människor och kan utveckla goda relationer och samarbeten. Det viktigaste är att ha viljan att vara en människa med god karaktär som bidrar med godhet till världen, det är kaptensrollen i att leda dig själv varje dag. Visa med ditt goda beteende och dina goda handlingar att du står för det du säger. Visa att du är någon att lita på och det kommer att stärka både dig själv och din omgivning.

Stoikerna säger, ”tala inte om för världen vad du ska göra, visa världen vad du ska göra.” Du har en direkt påverkan på människorna omkring dig och du kan göra valet att vara en ledare och en positiv kraft för dig själv och dina medmänniskor.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter