Det behövs ett starkare vapen för folket gentemot makteliten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Vi behöver få återinrättat en Riksrätt, som avskaffades 1974. 1970 talet var ett fullkomligt förödande årtionde då mängder av lagar skrevs om eller togs bort. Allt i akt och mening att i så stor utsträckning som möjligt omöjliggöra för folket att överklaga politiska beslut och förhindra kontrollen av makthavarna.

Således togs tjänstemannaansvaret bort 1976 med samma intentioner hos makthavarna som var vägledande i alla förändringar i rättssystemet, det politiska systemet och det ekonomiska systemet med införande av en mängd punktskatter på allehanda områden. Idén om löntagarfonder var en typisk idé för 1970-talet.

1971 ändrades systemet med tvåkammarriksdag. Andra kammaren var direktvald av de röstberättigade väljarna medan första kammaren valdes indirekt av ledamöterna i landets landsting och vissa större städer. På så vis ansågs att maktdelning och en viss tröghet i systemet skapades för att förhindra förhastade beslut. Riksdagens ledamöter utsågs med andra ord genom två olika val.

En annan faktor som också spelade in var att landstingsledamöter som invaldes i riksdagen vanligen hade mycket längre erfarenhet och insikt i politiskt utövande än de som direkt valdes in av folket. Denna orosfaktor måste naturligtvis vänsterpolitikerna bli av med om de skulle få utrymme för den destruktiva politik de ville införa.

Okunniga nyvalda politiker var lätta att vilseleda och styra i vilken riktning sossar och kommunister ville, vilket de också gjorde.

70-talet: Åren för groteska lagar

Den lagstiftningshysteri som präglade 1970-talet i Sverige är fullständigt grotesk. 1973 års Expropriationslag, alla konsumentlagar, Jordabalken 1970, Fastighetsbildningslagen 1970, 1962 års Brottsbalk som ändrades mängder av gånger under 1970-talet, 1972 års Skadeståndslag med flera lagar som reglerade förhållande mellan medborgarna och den politiska makteliten.

Vid den tiden fanns det en herre vid namn Carl Lidbom, konsultativt statsråd på justitiedepartementet. På de juridiska fakulteterna talades det om den ”Lidbomska eran”! En ny lag eller förordning kom till en gång var fjärde minut!

De professorer jag samarbetade med var fly förbannade på vad som skedde. En som jag delade rum med kom ofta in på rummet vid lunchtid ock skrek rakt ut: Hur f-n ska jag kunna undervisa i juridik, när det jag säger på förmiddagen inte längre gäller på eftermiddagen?

Kommunisterna ville att det skulle gå fort

Sossar och kommunister visste att om de skulle få igenom denna enorma förändring av hela rättsväsendet så måste det ske med en väldig fart, genom överrumpling. Ingen vanlig människa förstod vad som pågick och Sverige omskapades i alla avseenden när det gällde förhållandet, mellan folket och de som styrde.

Systematiskt togs alla regler bort som kunde motivera det som står i vår Regeringsform: ”all makt i Sverige utgår från dess befolkning”!

Det så kallade Samhällskontraktet, avtalet mellan de folkvalda och folket monterades systematiskt ned av sossar och kommunister.

Det värsta av allt är att det gick så lätt. Det är först nu, 50 år senare (!) som folket börjar inse vad som har skett. Ett flertal exempel finns nu på ministrar som blankt struntar i vad som står i våra grundlagar. Ett av de mer flagranta exemplen är då den nyligen utbytta regeringens justitieminister helt i strid med Yttrandefrihetsgrundlagen krävde av Googles sökmotor att stoppa Swebbtv:s sändningar.

Riksrätten måste införas

Nu efterföljt av sossar och kommunister som i ledande positioner försöker få fram en lag som ger SÄPO rätt att i princip helt fritt attackera vanliga hederliga medborgare som helt uteslutande genom påhittade argument anses vara en fara för vårt land.

Extrema kommunister och även så kallade sossar inom ledande funktioner arbetar var dag med att underminera vårt rikets bestånd i alla avseenden. Därför är det i än högre grad oerhört viktigt att vi så snart som möjligt återskapar en RIKSRÄTT!

En Riksrätt är en domstol som har i uppgift att väcka åtal mot högre statliga ämbetsmän och befattningshavare, såsom regeringsmedlemmar och domare. Länder som har Riksrätt är Danmark, Norge, Finland, Island, Frankrike, Tyskland och USA, med flera.

Riksrätten minskar risken för vänskapskorruption

Den eventuella oron för att en Riksrätt i Sverige inte skulle kunna fungera därför att alla är så insyltade med varandra, vill jag försöka ta bort genom följande incitament:

Enligt Montesquieus maktfördelningslära ser vi till att alla statliga organ blir oberoende av varandra så att alla organ kan granskas och prövas, detta för att skydda efterlevnaden av grundlagarnas fri- och rättigheter liksom likheten inför lagen. Ärendens prövning i bland annat domstolar kan annars innebära att vissa gynnas, utan stöd i lag, av att en ämbetsman som behandlar ärendet och den ärendet gäller, känner varandra, så kallad vänskapskorruption.

På så sätt ska risken minskas att lagar sätts åt sidan för vissa i samhället enbart på grund av deras relationer. Så är det ju nu i Sverige vilket tydligt lyser igenom i olika sammanhang.

Ett sådant system förverkligar demokratins idéer genom att hela domstolsväsendet och därmed hela förvaltningen står under Riksdagens laglighetsprövning.

Danmark och Finland har fått det att fungera

Som exempel kan anföras hur de har det i Danmark där man har analyserat det faktum att Högsta domstolen kan anses som jävig vid prövning av dess egna ledamöter.

För att göra det möjligt att kunna pröva rättsfundamenten på alla har de format Riksrätten så att 30 ledamöter är fördelade på 15 ledamöter från Danmarks högsta domstol och 15 ledamöter utsedda av Folketinget, Danmarks riksdag. Samtidigt är det beslutat att ingen riksdagsledamot från folketinget kan inväljas i Riksrätten. Denna ordning har gällt sedan Danmarks motsvarighet till vår Regeringsform hos dem trädde i kraft 1953.

I Finland kan dess Riksrätt pröva mål mot medlemmar i dess regering, de högsta domstolarna, justitieombudsmannen eller justitiekanslern i det fall att det föreligger ett lagstridigt förfall av lagstridigt förfarande i ämbetsutövning.

Rakt översatt från finska förhållanden kan man uttolka att exempelvis vårt lands stadsminister skulle kunna bli åtalad för landsförräderi och högförräderi samt brott mot mänskligheten. Mot den bakgrunden skulle det vara extra intressant att veta hur en Riksrätt skulle döma x antal statsministrar som medvetet arbetat för att det svenska folket ska bytas ut mot muslimer från andra kontinenter?

Riksrätten skulle ge folket makten

Som sagt, vad skulle hända om all makt utgick från folket i Sverige och att vi med kraft visade att vi inte längre vill hunsas av den politiska maktelit som härjat med oss i 50 års tid? 

En Riksrätt faktiskt införd i vårt land skulle få mycket att göra för att äntligen återfå makten från alla de subversiva krafter som förslavat oss i årtionden!

Skribent: Tommy Ulmnäs

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

4 KOMMENTARER

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter