Digital ID – det totala maktmedlet

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Vi befinner oss i en smygande digital revolution som ska ske i det tysta. Vad målet är ska vi som befolkning på denna jord inte veta, anser den styrande finanseliten. En teknokratins digitala Gulag kommer bli verklighet om vi inte agerar.

Historiskt sett har makteliten haft en hård gräns för hur långt de har kunnat driva människor med tillgängliga medel, vapen och rädsla. Nu har denna gräns blivit mjukare och otydlig i takt med att den digitala tekniken har gått framåt och fått en stor spridning i hela samhället. 

Vi befinner oss nu i en smygande digital revolution, ett paradigmskifte som har planerats och pågått i det tysta under många år och som våra politiker inte vill tala om, eller att vi medborgare skall se, höra eller prata om. Vi ska vara ovetande om vår framtid och maktelitens egentliga mål, fogligt följa med på vägen till Teknokratins Digitala Gulag skapad via en totalitär globalism, som har kantat vägen med goda ambitioner, uppdiktade falsarier och av makteliten skapade globala gränsöverskridande irreella och reella hot. 

Beslutet fattades över våra huvuden

Onsdagen den 3 Juni 2020 proklamerade World Economic Forums (WEF) Klaus Schwab och nuvarande Kung Charles III av Storbritannien tillsammans med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, Internationella Valutafondens (IMF) verkställande direktör Kristalina Georgieva och International Trade Union Confederations (ITUC) generalsekreterare Sharon Burrow, The Great Reset – en ny världsordning via den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR).  

Detta gjordes med stöd av World Economic Forums styrelse (Board of Trustees), världens främsta  och ekonomiskt största företags VD-grupp WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) och världens mäktigaste politiska sammanslutning G20-gruppen, men detta uppmärksammades inte alls av svenska politiker eller svensk mainstreammedia (MSM). 

Följden är att många svenska medborgare är oupplysta om detta historiska beslut och än idag är det många medborgare som inte vet om innebörden och konsekvenserna för Sverige som nation, vilket man kan tycka är minst sagt anmärkningsvärt. 

Varför denna totala tystnad från regimmedia?

I samband med proklamationen uttalade USA:s Special Presidential Envoy for Climate John Kerry följande: 

”This is a big moment and the World Economic Forum, the CEO capacity of World Economic Forum is going to have to play a really front and central role in defining the Reset in a way that no one´s misinterpretation is taking us back to where we were.” 
John Kerry från WEF/The Great Reset Podcast, juni 2020. 

Omställningen The Great Reset benämns idag, över två år senare, som The Great Transition och pågår för fullt i hela västvärlden och i stora delar av Asien, men hos våra svenska politiker och MSM är tystnaden fortfarande total. Man kan verkligen fundera över vad detta beror på…

From World Economic Forum with Love

Att World Economic Forum och Klaus Schwab av världsamfundet har fått denna centrala roll i den pågående omställningen, har han visat vid ett flertal gånger det gångna året under sina inledningsanföranden: 

”Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer, framtiden byggs av oss, en kraftfull gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.”
Klaus Schwab, WEF AM2022 – 20220524 

”Världen kommer att se annorlunda ut efter att vi har gått igenom denna övergångsprocess”
Klaus Schwab, G20 2022 – 20221114 

”Fokus på global styrning” 
Klaus Schwab, APEC 2022- 20221119 

Total kontroll med en digital identitet

En mycket stor och helt avgörande komponent i The Great Transition är att världens maktelit, med hjälp av den digitala tekniken, vill få total kontroll över alla världsmedborgare via en digital identitet. Denna digitala identitet är en grundkomponent i World Economic Forums teknokratiska  koncept över hur världsledarna skall kunna styra och kontrollera alla världsmedborgare inom en rad olika områden från vaggan till graven.  

Regeringsbeslut smögs fram precis före jul

Torsdagen den 22 december 2022, två dagar före julafton, påstås det via ett av regeringen utsänt pressmeddelande att regeringen Kristersson fattade beslut om att tillsätta en utredning om en ”säker och tillgänglig digital identitet”. 

Även om beslutet i detta läge endast avser tillsättningen av en utredning, så är det för svenska folkets framtid ett mycket viktigt och avgörande beslut och en direkt följd av World Economic Forums och den politiska maktelitens digitala strategi.  

Beslutet lägger bland annat grunden för Sveriges anpassning till det av G20-gruppen fattade beslutet i November 2022, om att införa ett globalt uniformt obligatoriskt vaccinationsintyg, via Världshälsoorganisationens (WHO) nu pågående utvecklingsarbete. 

Regeringen fattar detta beslut i riksdagsterminens elfte timme, precis som när regeringen Löfven såg till att kammarbehandlingen av beslutet kring Sveriges implementering av Agenda 2030 fattades sista dagarna före jul 2020-12-17. Sittande regeringar gör så för de vet att mediabevakningen och allmänhetens intresse under jultiden är inriktat mot en betydligt högre makt, än vad den svenska politiken utgör. 

Regeringen är medveten om sprängkraften i beslutet

Regeringen vet också om den potentiella sprängkraften i detta beslut, mot bakgrund av vad som händer i till exempel Tyskland, Italien och Frankrike med massiva demonstrationer mot införandet av digitala identiteter.

I regeringens kommittédirektiv (Dir.2022:142) med rubriken ”Säker och tillgänglig digital identitet” sammanfattar man motivet bakom utredningsuppdraget:  

”Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.” 

Men kommittédirektivets sammanfattning innehåller inget om direktivets andra syfte, det vill säga att utredaren, rådmannen Henrik Ardhede, även skall utreda och föreslå hur en digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas. 

I det pressmeddelande som pressekreteraren Martin Källstrand senare utfärdar, även det daterat 2022-12-22, informerar man dock om att direktivet har två olika innehåll – att utreda den digitala identiteten och införandet av en digital identitetsplånbok.

Vidare skriver pressekreteraren att ”Utredningen ska föreslå hur en digital identitetsplånbok ska utfärdas enligt kraven från den kommande EU-förordningen eIDAS  II. COM 2021/281”. Men till saken hör att EU-förordningen eIDAS II ännu inte är godkänd av EU-parlamentet på grund av att så många parlamentariker ser stora problem och risker med ett införande av digital kontroll av EU-medborgare. 

Försöker regeringen mörka att beslutet är fattat?

Ansvarigt statsråd för ärendet är statsrådet och kristdemokraten Erik Slottner vid  Finansdepartementet, men kommittédirektivet är inte undertecknat av Slottner, utan har bara en hänvisning till Infrastrukturdepartementet inom parentes.
”Infrastrukturdepartementet” – vilket i sig är en märklig detalj..

Vad som gör ärendet kring kommittédirektivets hantering och beslutsgång ännu märkligare är att det inte finns upptaget i statsrådet Slottners ärendeförteckning inför regeringssammanträdet 2022-12-22 (ref. Ärendeförteckning III regeringssammanträde  2022-12-22 Underprotokoll A Nr 59). Inte heller återfinns ärendet i Infrastruktursdepartementets ärendeförteckning inför samma regeringssammanträde. 

Vän av ordning ställer sig frågan, har det överhuvudtaget fattats något beslut om att utreda frågan? Eller är det bara pressmeddelandet från pressekreteraren Martin Källstrand som ligger till grund för det påstådda beslutet? 

Eller kan det vara så att regeringen gör sitt yttersta för att beslutet skall hamna i så mycket julfirande som möjligt och på så sätt gå allmänheten och media förbi?

Vad WEF:s Digital Identity innebär 

Digital identitet är insamlingen av data som representerar en unik person eller enhet online. Digital identitet inkluderar demografisk information och beteendeinformation, inklusive spårade onlinehandlingar. Den digitala identiteten är grundfundamentet i World Economic Forums koncept för att kunna införa bland annat den sociala krediten, som syftar till att alla medborgare skall styras i sitt klimatavtryck av koldioxid via digital kontroll och regler. 

Konceptet Digital Identity skall tillämpas inom många samhällssektorer och områden såsom hälsa & vaccination, bank & finans, matproduktion & distribution, turism & resor, internet & sociala medier och offentlig förvaltning med mera. 

Det första applikationsområdet som den digitala identiteten tillämpades inom var under Coronapandemin och användningen av de så kallade Covid19-vaccinationspassen, som  infördes i Sverige under 2021 och som under 2022 har utfärdats i över 20 miljoner exemplar. Användningen av den digitala identiteten inom hälsoområdet kommer nu att utökas till att omfatta all vaccinering av alla människor i hela världen via ett globalt digitalt vaccinationspass.  

Det är WHO som leder denna utveckling och efter att den informella, men sedan 2009 reella, världsregeringen G20 i november 2022 vid sitt möte i Indonesien, ställde sig bakom en global användning, kommer tillämpningen av den digitala identiteten bli världsstandard. WHO själva säger att dessa globala vaccinationspass kommer att vara universella, obligatoriska och transnationella och  skall börja introduceras under 2024 och ligga till grund för all vaccinationskontroll i hela världen.

Sade vi total kontroll så menar vi total kontroll

I nästa steg kommer de globala vaccinationspassen även kombineras med World Economic Forums koncept kallat KTDI (Known Traveller Digital Identity) som syftar till att bland annat få total kontroll på allt resande, såväl privat som affärsrelaterat, vilket kommer att innebära kontroll av visa, passhandlingar, biljetter, boardingkort, ankomstkontroller, vaccinationskontroller, hotellbokningar och hyrbilshantering.  

Pilotverksamheter kring KTDI-systemet pågår/planeras i Australien, Kanada, Finland, Nya Zeeland, Singapore, Nederländerna och USA.  

Sverige stöder införandet av WHO:s globala vaccinationspass och en av de mest pådrivande krafterna är globalisten och före detta statsministern Carl Bildt, som har rollen som WHO:s Special Envoy for the Access to Covid-19 Tools Accelerator.  

Att Carl Bildt vill att WHO skall få en global roll är ingen nyhet. Det framförde han redan 2009 i ett tal vid Bilderberggruppens 57:e möte i Grekland, då han inför deltagarna (inklusive dåvarande utbildningsministern, folkpartisten Jan Björklund) bland annat sa:  

”for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.” 
(sv. för en ny hållbar ekonomisk världsordning med mindre suveränitet men mer effektivitet.)

”turning the World Health Organization into a world department of health”
(sv. göra Världshälsoorganisationen till ett världshälsodepartement)

eID för de europeiska folken

Den europeiska versionen av World Economic Forums digitala identitet heter eID och kommer enligt EU-kommissionen att vara tillgänglig för alla EU-medborgare, invånare och företag som vill identifiera sig eller ge bekräftelse på viss personlig information.  

Det europeiska digitala ID:t

Den kan användas för både online och offline, offentliga och privata tjänster, över hela EU och lyfts fram som att utgöra rätten för varje person som är berättigad till ett nationellt ID-kort, att ha en digital identitet som erkänns var som helst i EU.  

Den skall också vara ett enkelt och säkert sätt att styra hur mycket information varje EU medborgare vill dela med tjänster som kräver identifikation för information.  

Enligt EU-kommissionen är fördelarna med att införa den europeiska digitala identiteten att den kan användas i ett valfritt antal fall, som till exempel: 

• offentliga tjänster som att begära födelsebevis, läkarintyg och adressändring med mera

• öppna ett bankkonto 

• lämna in skattedeklarationer 

• ansökan till ett universitet, hemma eller i en annan medlemsstat 

• lagra ett recept som kan användas var som helst i Europa 

• bevisa din ålder 

• hyra bil med digitalt körkort 

• incheckning på ett hotell 

Regeringen Kristersson ”kallas” till WEF AM2023

World Economic Forum kommer att ha sitt årliga möte WEF AM 2023 mellan den 16 – 20 januari 2023 i Davos och har ”inbjudit” bland annat samarbetsländerna (totalt 141 länder) och dess regeringschefer och ansvariga ministrar. Statsminister Ulf Kristersson fick sin ”kallelse” personligt undertecknad redan den 27 oktober 2022, av World Economic Forums exekutiva ordförande Klaus Schwab.

Statsminister Ulf Kristerssons ”kallelse”

Temat för AM2023 är ”Samarbete i en fragmenterad värld” och Klaus Schwab kommer att peka ut riktningen inom fem områden som ”man skall titta på” som det står i kallelsen. 

1. Att ta itu med de nuvarande energi- och livsmedelskriserna inom ramen för ett nytt system för energi, klimat och natur. 

2. Att ta itu med den nuvarande ekonomin med hög inflation, låg tillväxt och hög skuldsättning inom ramen för ett nytt system för investeringar, handel och infrastruktur. 

3. Att ta itu med den nuvarande motvinden inom industrin och ramen för ett nytt system för att utnyttja frontierteknologi för innovation och motståndskraft i den privata sektorn. 

4. Att ta itu med de nuvarande sociala sårbarheterna inom ramen för ett nytt system för arbete, färdigheter och vård.

5. Att ta itu med de nuvarande geopolitiska riskerna inom ramen för ett nytt system för dialog och samarbete i en multipolär värld. 

Statsminister Ulf Kristersson och inbjudna ministrar (Ebba Busch, Elisabeth Svantesson, Pål Jonsson, Romina Pourmokhtari, Tobias Billström och Johan Forsell) kommer ta över regeringen Löfven/Anderssons stafettpinnar i relationen med World Economic Forum och dess exekutiva ordförande Klaus Schwab. 

Vid mötet kommer Regeringen att redovisa hur långt man kommit med implementeringen av The Great Transition i Sverige vad gäller till exempel Digital Identity.  

Detta kommer att ske på sedvanligt sätt under World Economic Forums mötesordning och krav på ”The Chatham House rules” – det vill säga under total sekretess och insynsskydd för oss svenska medborgare. 

Skribent: Hans Erixon

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter