Drömmen om det goda samhället – Del 9: Kärnvapenkrig

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Johan Nordquist presenterar i denna artikelserie vad som utgör det goda samhället, hur det ska uppnås och vad som står i vägen. I denna del går han igenom hur politikerna försöker driva fram ett kärnvapenkrig mot Ryssland, samt omvärldens tystnad inför det som sker på Gazaremsan.

Läs även del 1del 2del 3del 4del 5del 6del 7 och del 8.

Nu några sista ord om konflikten i Ukraina och vårt NATO medlemskap.

Jag frågade om våra politiker var fullkomligt dumma i huvudet. På den frågan kan man nog svara både ja och nej. Ja, därför att de är fullkomligt hjärntvättade av Illuminatikultens propaganda och så ivriga och angelägna att få ryggdunkar och klapp på huvudet i Bryssel och Washington, att de slutat tänka själva.

Är försvarsministern läskunnig?

Pål Jonson på Folk och Försvar. Skärmavbild: Youtube/ Folk och Försvar
Pål Jonson på Folk och Försvar. Skärmavbild: Youtube/ Folk och Försvar

Låt oss se vad försvarsminister Pål Jonson sade på rikskonferensen på Folk och Försvar:

– Med den fullskaliga invasionen av Ukraina visade Putin-regimen att Ryssland styrs av en regering som ljuger, förtrycker, mördar invaderar, ockuperar och deporterar – både barn och vuxna. Detta är ett oprovocerat och oförsvarbart krig som också bedrivs på ett olagligt och folkrättsvidrigt sätt. Ryssland angriper systematiskt civila mål som saknar militära syften.

Han skräder inte orden och då ska inte jag heller göra det. Ni som läst min tidigare redogörelse (se del 7 och 8) förstår att det han säger är ren LÖGN! Att en försvarsminister så ogenerat sprider sådana totala lögner förtjänar endast mitt fulla förakt! Men han är inte bara en lögnare han är farlig också. Han sa vidare:

”Vi ska stödja Ukraina så landet kan segra och återta sin fulla frihet och territoriella integritet”.

Förstår karln vad han säger? Är han inte läskunnig? Vad skulle det han sätter som mål innebära? Detta gäller också alla er som har upprepat det eviga mantrat: ”Vi kan inte tillåta att Putin och Ryssland vinner”.

Jo, han ber ju om KÄRNVAPENKRIG! Ryssland har allt sedan 2008 sagt att det ser det som ett existentiellt hot att NATO etablerar sig i Ukraina, inte minst då på Sevastopol som jag förklarat tidigare. Detta med all rätt om man ser till den uttryckliga målsättning som flera USA/Nato politiker uttryckt; att störta Putin och hans regim och dela upp Ryssland i ett antal delar.

USA:s desperation för att behålla hegemonin

USA gör allt för att behålla sin hegemoni och sin ”rule-based order” och har därför hela tiden sett till att utvidga NATO, trots tidigare löften om det motsatta.

Senast i december 2021 sade Vladimir Putin: ”Det var USA som kom med sina missiler till vårt hem, till tröskeln till vårt hem.” och i referens till NATO: ”Och ni begär att jag ska ge er garantier. Ni borde ge mig garantier. Ni! Och det med en gång, precis nu!” Men Väst har bara fortsatt att provocera, man lät till och med Zelenskyj prata om att han skulle skaffa kärnvapen, utan att tillrättavisa honom.

Putin är en av världens mest respekterade ledare. Förvisso inte i väst, men i stora delar av övriga världen, inte minst i BRICS-länderna, som inte köper västs förljugna propaganda. Det blir rent löjeväckande hur väst håller på.

Stöld av andra länders egendom

Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg. Foto: Wikipedia/ Balk / MSC
Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg. Foto: Wikipedia/ Balk / MSC

Inte minst med det senaste skurkstrecket att helt enkelt försöka lägga beslag på Rysslands tillgångar om 300 miljarder dollar, som nu finns spärrade huvudsakligen i europeiska banker. Stöld tycker övriga världen och många hederliga människor i Väst. Detta skulle bli en katastrof för förtroendet för hela det finansiella systemet i Väst, inte minst för Dollarns ställning. Både fel och dåraktigt med andra ord!

I Rysslands kärnvapendoktrin står det: ”Ryssland kan använda kärnvapen som svar på ett kärnvapenangrepp mot Ryssland eller som svar på ett angrepp med konventionella vapen om den ryska statens existens hotas”.

Det känner Pål Jonson med säkerhet till, men ignorerar det och fortsätter provocera och förtala, i stället för att föra en dialog, för att nå total seger!?

Sedan har vi NATO-chefen, Stollenberg (Stoltenberg) som, enligt Ginna Lindberg på SR, sagt att Sveriges första uppgift när vi kommer med i NATO, blir att hjälpa till och besegra Ryssland i Ukraina! Vad menar fanskapet? Ukraina är ju inte ens med i NATO, och hur skulle det gå till i så fall?

Grotesk enfald

Ser ni nu vilka stollar det är som vi låtit besluta om vår framtid? Enfalden är grotesk!! Som tur är kommer Ukraina och NATO aldrig kunna vinna!! Men förstår ni hur farlig Pål Jonson och våra politiker är? De öser pengar och vapen till Ukraina för att uppnå deras mål att Ukraina ska vinna och det skulle ofrånkomligen leda till kärnvapenkrig. Det är vad man vill och det är ren ONDSKA!

Vad händer när Ukraina faller samman om några månader? Ska de eskalera med en ”false flag” och skylla på Putin för att eskalera med NATO trupp och kärnvapen. Dessa stollar har ju bevisligen inget konsekvent tänk.

Man har förkastat alla inviter till dialog och en fredlig lösning, som jag tidigare beskrivit. Många förstår nog inte konsekvenserna av sitt handlande utan är bara dumma i huvudet och synnerligen arroganta, men Pål Jonson måste begripa det och det gör honom till en farlig, lydig lakej som helt går i Illuminatikultens ledband.

Detta är vad de vill

Illuminati vill inte bara ha total makt, NWO, och pengar de är också besjälade av en satanisk ondska de är sabbatéer. (se del 1 och 2). Det är detta som jag ser i deras agerande, därför skräder jag inte orden, utan måste tala klartext.

Att utsätta vårt land för denna faktiska verkliga fara, att göra oss till mål i ett kommande kärnvapenkrig, som han faktiskt gör, inte minst med avtalet med USA om deras tillgång till de 17 militära baserna, gör att jag betraktar honom som en farlig fiende till det svenska folkets säkerhet och detta utan att vi är hotade!

Kärnvapenkrig innebär utplåning! Det är verkligen en skrämmande inkompetens, arrogans och ansvarslöshet hos ALLA våra politiker och media, tycker jag. Men vad säger ni? Har jag fel i mina resonemang? Om inte, kanske det är dags att svenska folket vaknar och gör något åt eländet!!

Israel – Gaza konflinkten

Nu till nästa beskrivning av vår dystra verklighet. (Men håll ut i avsnitt 11 och 12 bir det ljusare). Det är obehagligt och skrämmande att konstatera att vi nu står inför precis den konflikt som Albert Pike beskriver skulle bli inledningen till det tredje Världskriget, (se avsnitt 1) samtidigt som det historiska utfallet visar hur rätt han hade när han beskrev hur de två första Världskrigen skulle gestalta sig.

Är denna konflikt manipulerad av Illuminati? Det går det tyvärr inte att bortse ifrån. Men det är en mångfasetterad och komplicerad konflikt, som väcker många frågor. Vad hände egentligen den 7 oktober? Hur kunde det hända när Israel var förvarnade, av bland annat Egypten? Varför tog det 7 timmar innan Israel slog tillbaka? Hur många dödades av Israel? Hur många dödade Hamas?

Skillnaden mellan terrorist och frihetskämpe

Vad är skillnaden mellan en terroriströrelse och frihetskämpar? Vilka avgör detta? Varför kallas de som Hamas bortförde för gisslan? Men alla de som Israel bortfört, utan åtal eller förklaring nu uppemot 3 000 sen konflikten började, de kallas fångar?

Har en ockuperande makt rätt att försvara sig mot dem som de förtrycker och ockuperar? Var står den lagtexten? Vad går gränsen för folkmord? Vad innebär etnisk rensning, var går gränsen? Varför är USA och Europa så tysta, då brotten mot civilbefolkningen är så tydliga? Vi måste komma ihåg devisen att: ’sanningen är krigets första offer’ och försöka se igenom propagandan från båda parter.

Vad är en palestinier och vad är en jude?

Men konflikten väcker också mer fundamentala frågor, vilket kan vara klokt att reflektera över. Enligt Wikipedia är en Semit: en grupp folk som sedan omkring 3.000 år f.Kr hade en dominerande ställning i Mellanöstern…. Som omfattade Arabiska halvön, Etiopien, Palestina, Syrien, Mesopotamien, Egypten och Nordafrika.

Arthur Koestler. Foto: Wikipedia/ Eric Koch for Anefo/ CC BY-SA 3.0 DEED
Arthur Koestler. Foto: Wikipedia/ Eric Koch for Anefo/ CC BY-SA 3.0 DEED

Följaktligen så är palestinierna semiter. Vad är en jude? Den frågan är inte så lätt att besvara. Definieras de av sin religion, sitt kulturarv eller sin etnicitet? Finns det en judisk ras? 

Arthur Koestler (själv jude) skriver i sin bok The Thirteenth Tribe: ”Bevisen från antropologin överensstämmer med historiska bevis i att de motbevisar den populära tron om en Judisk ras som härstammar från den bibliska stammen”. Han hävdar också att de flesta Judar är Ashkenazim och de har till stor del sitt ursprung i Khazarien och var av ett turkiskt folkslag.

UNESCO gav ut en bokserie, The Race Question in Modern Science, där professor Juan Comas drar följande slutsats; ”Trots den ofta förekommande uppfattningen så är det judiska folket heterogent…. det så kallade israeliska folket uppvisar exempel på drag typiska för alla människor. … judar som helhet uppvisar en stor grad olikheter inom sig, som man kan finna bland medlemmar av två eller flera raser”.

Är Israel antisemitiskt?

Detta leder oss till paradoxen att Israel, där de flesta i Israel inte har ett genetiskt ursprung i Mellanöstern eftersom de är ashkenazi-judarr, för ett krig präglat av hat, mot palestinierna, som är semiter. Alltså är Israel antisemitiskt.

Men det finns fler svåra frågor. Vad är Sionism? Är alla Judar Sionister? Är alla sionister sabbatéer? Vad innebär ”ett utvalt” folk? Hur kan man övervinna det oresonliga hat som nu råder? Har alla människor inte rätt till ett värdigt liv?

Hur kan Israels regering upprepa vad de själva blivit utsatta för i historien?

Förstår man inte att om man bombar och förtrycker ett folk på det sätt vi nu ser aldrig kan uppnå fred, säkerhet och försoning utan bara sår fröet till nya krig?

Konflikten kompliceras av att det handlar om religion, ras, kultur, historia, geopolitiska och ekonomiska intressen. Där har USA:s regering har haft ett dominerande inflytande på Israel.

De hade kunnat inta en återhållsam inställning och få till ett eldupphör. Men det var ej av intresse, inte minst därför utrikesminister Blinken, säkerhetsrådgivaren Sullivan, Victoria Nuland är sionister liksom en stor de av kongressen som helt eller delvis låtit sig korrumperas av AIPAC (American Israel Public Affairs Comitee).

Ren ondska

Jag vill hävda att det som nu händer bär tydliga spår av sabbatéernas och Illiminatikultens ondska. Att piska upp ett hat och hämndbegär, att vägra dialog, respekt och förståelse för den andra parten, (känns beteendet igen från Ukraina-konflikten?), utan det ser bara utplåning av motståndaren som lösning.

Där resten av Västvärlden står tysta, då de är kontrollerade av Illuminati, men Västs totala feghet och brist på moral och anständighet blottläggs på ett tydligt sätt, för resten av världen att se. Det är som Martin Luther King Jr sade; ”Kanske den värsta synden i livet är att veta vad som är rätt men att inte göra det….. Tystnaden av de goda människorna är farligare än brutaliteten av de onda”.

Att nu nästan 30.000 civila har dödats på fyra månader och hela Gaza, med en population på mer än 2 miljoner, är mer eller mindre ödelagt, går ej att försvara. Det är etnisk rensning! Det är ren ondska!

I det mål som Sydafrika väckt mot Israel i International Court of Justice i Haag, om att Israel begår folkmord och etnisk rensning, tas nu dessa frågor upp inför en hel värld att beskåda. Sydafrika lämnade in en detaljerad stämning på 84 sidor.

Dubbelmoral i domstol

När målet föredrogs var det INGA västerländska tv-kanaler som livesände när Sydafrika föredrog anklagelseakten, bara Al Jazeera, men alla sände de Israels framförande till sitt försvar. Vad säger inte detta om en totalt korrumperad och kontrollerad media. Kontrollerad av Illuminatikulten, som skapade sionismen.

Domstolen kom sedan, den 26 januari, med ett utlåtande som var mycket starkt och klart och innebar ett förödande nederlag för Israel. Lyssna på vad Professor John Mersheimer och Alexander Mercouris säger i sin analys om domstolens beslut på denna länk.

Professor Mersheimer säger att ”Det finns sannolika och övertygande bevis för att det finns både en avsikt och handlingar som kvalificerar sig som folkmord…. Domstolen säger att de måste sluta straffa och döda civila….. detta är en moralisk skamfläck på Israels rykte som inte kommer att försvinna”.

Israel skulle rapportera tillbaka till domstolen vilka åtgärder de vidtagit för att efterleva domstolens dekret att undvika att straffa och döda civila inom en månad. Ett mycket starkt domslut som MSM försöker tysta ner.

Vi ser nu hur konflikten är på väg att trappas upp genom attacker i Irak, Syrien och Yemen från vad som kallas milisgrupper stödda a av Iran. Med en sedan gammalt väldigt hätsk och fientlig hållning till Iran bland stora delar av USA:s kongress är det svårt att se hur en regional storkonflikt ska kunna undvikas.

Se vad Albert Pike skrev (del 1). Vi kan kanske hoppas på att det finns återhållsamma och klartänkta krafter inom USA:s militär, som förstår vilken total katastrof ett krig med Iran skulle innebära för världen, inte minst för USA.

Skribent: Johan Nordquist

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter