Elprishöjningar sänker konsumtionen

Situationen på elmarknaden griper nu omkring sig, fortsatt ökande elpriser kommer att drabba hushållens konsumtion och därmed konjunkturutvecklingen.

Elräkningen allt större del av hushållsutgifter

Hushållens konsumtion av eleffekt, eller produkter som konkurrerar på samma marknad, har länge varit nära konstant. En mindre minskning kan hänföras till energieffektiviseringar, men hushållen kan inte skära ner sin elkonsumtion stort på kort tid, utan andra kostnader kommer att få sitta emellan. Elräkningen kommer att gå före.

Konsumtionen stagnerar eller faller snart

Eurostat rapporterar att energi i allmänhet steg 41,5 procent på en enda månad (oktober) och att detta fick den arbetsintensiva detaljhandeln att minska med 1,8 procent.

Detaljhandel har som regel små marginaler och bygger på stora volymer och skalekonomier, så även en liten volymminskning är besvärande. 

Ett räkneexempel kan vara att ett företag som säljer en miljon glassar för 10 kronor styck med 20 öres vinstmarginal drabbas hårt av en femprocentig försäljningsminskning.

Anställda i detaljhandel har ofta kompetenser som liknar varandra, och kan vara lätt utbytbara vilket gör att risken för arbetslöshet ökar.

Även andra branscher är utsatta

Även andra branscher som riktar sig till fysiska personer, bygg, restaurang och andra tjänster, kan befaras bli negativt påverkade av en svag konsumtionsutveckling med ökad arbetslöshet som följd. Totalt sett väntar EU-kommissionen lägre tillväxt i konsumtionen 2023, efter en tillväxt på 3,7 procent i år, liksom en krympande ekonomi totalt sett under första kvartalet.

Arbetslösheten i EU är dock på en trendmässig botten som utgångspunkt, 6 procent i EU totalt i oktober.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

00:54:54

Patrik Engellau om svenskarnas kultur

Muharrem Demiroks dubbla lojaliteter