En klimatförnekares bekännelser

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
Under det senaste halvseklet har jag följt klimatdebatten som sedan länge har övergått till religion. Nedan redovisar jag några av mina tankar och observationer. Eftersom jag inte är en vetenskaplig gigant i klass med Al Gore, Erika Bjerström eller Greta använder jag mig istället av mitt förnuft och min ringa förmåga att tränga in i vetenskapligt material och dra egna slutsatser därav.

När jag 2014 blev kallad för ”klimatförnekare” av en självutnämnd klimatpräst associerade jag omedelbart till ordet ”gudsförnekare”. Där och då insåg jag att klimatdebatten hade antagit religiösa former och sedan dess har det genom mediernas infama lögner bara blivit värre. Man kan bara ana vilket straff de rättrogna har i beredskap för oss kättare. Idag är det World Economic Forum (WEF) som är klimatreligionens viktigaste predikant.

Klimatreligionen skapades av Romklubben

Klimatreligionens rötter kan spåras till den så kallade Romklubben som är en sammanslutning av globalister. Så här sammanfattade klubbmedlemmen Alexander King saken i början av 1970-talet.

”I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om en global uppvärmning skulle passa väl.”

Sedan Romklubben tryckte på startknappen har globlisternas medier ihärdigt trummat ut budskapet om klimatkrisen. Vi har ständigt 10 år på oss innan jorden går under. Då och då trumpetas ödesmättade utsagor ut för att vi verkligen ska fatta: Golfströmmen stannar, Antarktis kollapsar, korallreven dör och hela Manhattan kommer snart att ligga under vatten.

En räcka av lögner från världens företrädare

År 1999 fick klimatdebatten en extra boost på grund av grafen som populärt kom att kallas för ”the hockey stick”, som visade hur temperaturen skenat på senare tid. Grafens skapare Michael Mann vägrade att lämna ut grunddata. Mann dömdes senare för forskningsfusk av en kanadensisk domstol. Hockeyklubban är en ren fantasiprodukt av en narcissist som sökte uppmärksamhet och fick den med råge.

När USA:s före detta vicepresident Al Gore erhöll Nobels fredspris 2007 för sin klimatalarmism, hävdade han att Arktis skulle vara isfritt 2015. Samhällsvetaren Gores infantila propaganda bestod av tecknade filmer med simmande isbjörnar som desperat sökte efter isflak att rädda sig på. Gore var en av huvudtalarna på klimatkonferensen i Kairo trots att istäcket i Arktis är normalt och att isbjörnsstammen aldrig har varit så stor som idag. 

IPCC:s förre ordförande, ekonomen Rajendra Pachauri hävdade i ett tal 2007 att glaciärerna i Himalaya skulle vara borta senast 2035. Passa alltså på att bestiga Mount Everest innan det är för sent!


FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon spred envetet villfarelsen att öknarna breder ut sig, trots att jorden bevisligen blir grönare i snabb takt tack vare ökad halt av den välsignade (för att hålla oss till religion) koldioxiden som sätter fart på växtligheten.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres hävdade under Kairokonferensen att vi går mot ett ”klimathelvete”, återigen med religiösa undertoner.

I Sverige har vi klimatprästerna Johan Rockström och Greta, som oftast talar om oåterkalleliga ”tipping points” som inte existerar, eftersom klimatet inte fungerar på det sättet. Trots mina ringa kunskaper har jag förstått att klimatet styrs av en mängd krafter och skeenden som drar i olika riktningar. Erika Bjerströms lögner inom ramen för Rapport är så absurda att det måste vara världsrekord i desinformation. Det kan tyvärr inte uteslutas att hon själv tror på vad hon säger.

Ingen talar längre om växthuseffekten

Under många år trummades det alarmerande budskapet om växthuseffekten ut, som den ökade halten av CO2 påstods orsaka. Växthuseffekten har fallit i glömska på grund av att vetenskapen insett att inverkan från CO2 är försumbar, vilket dock inte hindrar klimatreligionens framfart. I det tysta har medierna åstadkommit en fokusförflyttning till ”climate changes”, alltså klimatförändringar som underförstått är naturliga. Ändå ska utsläppen av CO2 begränsas till vilka kostnader som helst, för Västvärlden. Insatserna från övriga världen inskränker sig till att tigga pengar för ”klimatskador”. Sverige som står för någon tusendel av CO2-utsläppen gör de största uppoffringarna, till ingen som helst nytta men till oerhörda skador på vår ekonomi och på vår miljö.

Medierna kallar väder för klimat

Varje väderkatastrof förklaras med klimatförändringar. Men orkaner, torka, värmeböljor och skyfall har alltid funnits. Extremvädren blir inte fler, faktiskt enligt självaste IPCC.
I torra områden som västra USA och Australien finns tillförlitlig statistik för de årligen avbrända landarealerna. Brändernas omfattning är betydligt mindre idag än för 100 år sedan.
Larmen om bleknande och döende korallrev på grund av stigande vattentemperatur var falsk propaganda. Stora Barriärrevet är i bättre form än någonsin.

Lögnfabriken IPCC

IPCC samlar in rapporter från tusentals forskare av högst varierande kvalitet, men enbart från de som följer narrativet avseende klimatkatastrofen. Tusentals tunga klimatforskare får inte komma till tals och de blir allt färre eftersom deras ekonomiska anslag dras in när de ifrågasätter narrativet.

Under IPCC-konferensernas två sista dagar lämnas all form av vetenskap därhän. Då finns enbart politiker kvar, vilka beslutar hur rapporternas tusentals sidor ska sammanfattas. Därefter är det mediernas tur att plocka utvalda katastrofteorier ur IPCC:s sammanfattning och att skruva upp dem ännu några varv. Det som slutligen kommer allmänheten till godo har inget med vetenskap att göra.

IPCC skröt länge och väl om sina fantastiska algoritmer som kördes i superdatorer i syfte att bekräfta narrativet att vi går mot ett ”klimathelvete”. Algoritmerna gjordes om gång på gång då verkligheten vägrade att samarbeta. Numera hör ingen längre talas om de fantastiska prognoserna eftersom absolut ingenting av vad IPCC förutspådde har inträffat. Istället har IPCC i tysthet skruvat ned sina prognoser, men det bekommer inte klimatpräster, politiker och medier som bara fortsätter att gapa om domedagen.

Obestridliga fakta men felaktiga slutsatser

Den lilla istidens slut omkring 1850 sammanfaller ungefärligen med början av den industriella eran. Sedan ”förindustriell tid” har jordens medeltemperatur ökat med 1,2 grader, samtidigt som atmosfärens halt av CO2 har ökat med 50 procent. Ökningen av CO2-halten har otvivelaktigt till stor del orsakats av mänsklig aktivitet. Klimatalarmisterna hävdar att det är den ökade CO2-halten som har orsakat temperaturökningen och att fortsatta utsläpp av CO2 kommer att ge upphov till en skenande uppvärmning av vår planet som leder till mänsklighetens undergång. Trots att alarmisternas varningar hittills har visat sig vara grundlösa tilltar klimatreligionen i styrka.


Bortsett från människans och vulkanernas utsläpp är atmosfärens CO2-halt en följd av växlingarna i jordens temperatur. Trots mina ringa kunskaper har jag förstått att världshavet är det dominerande magasinet i jordens kretslopp av CO2. När havet blir varmare släpper det ut CO2, när det blir kallare absorberar det CO2. Systemet kan liknas vid ett vanligt reglersystem.

Trots min ringa förståelse har jag förstått att CO2-halten i atmosfären huvudsakligen styrs av jordens temperatur, men att det motsatta förhållandet inte råder. Ökad temperatur ger ökad CO2-halt men ökad CO2-halt ger inte högre temperatur.

Olika uppfattningar om vad som är ett Klimatparadis

Normaltillståndet under de senaste årmiljonerna är istid, vilket innebär att Sverige täcks av en glaciär vars tjocklek mäts i kilometer. En istid varar sådär 100 000 år. Under de korta värmeperioderna mellan istiderna, som omfattar cirka 10 000 år, är Sverige beboeligt. Nästa istid kommer att innebära slutet för den europeiska civilisationen, om inte globalisterna redan hunnit före. När nästa istid kommer får vi hoppas att syrierna och somalierna minns vår generositet och att de öppnar sina hjärtan för oss då vi tvingas söderut som klimatflyktingar.

Jordens temperatur har varit varmare än idag åtskilliga gånger och även i närtid. Vikingatiden var exempelvis betydligt varmare. Under 350 år bodde vikingar på Grönland där de odlade korn. 600 husgrunder vittnar om betydande kolonier, som fick överges då klimatet blev kallare på grund av att den lilla istiden gjorde sitt intåg. Under den lilla istiden åkte holländarna skridskor på kanalerna, medan Londonborna höll sina årliga julmarknader på Themsens is. 1658 marscherade Karl X:s armé över både Stora och Lilla Bält, söderifrån på sin väg mot Köpenhamn. I Norden gjorde de långa och kalla vintrarna levnadsförhållandena mycket svåra.

Personligen föredrar jag dagens klimat framför den lilla istidens och jag kan gott tänka mig några grader varmare, vilket ger större skördar, bättre tillväxt i skogen och ett allmänt behagligare klimat. Eftersom jag minns min barndoms bistra vintrar i Luleå är inte snö och kyla något som jag önskar. Jag kan inte förstå varför medierna beskriver glaciärers försvinnande som tragedier då det faktiskt är goda nyheter.

Vem tjänar på klimatreligionen

Trots mina ringa kunskaper har jag insett att klimatreligionen vilar på lögner och missuppfattningar. Som kättare måste jag också bekänna att jag anser att narrativet om klimatkatastrofen drivs av cyniska globalister som medvetet spelar på människors rädsla för att styra världen. Klimatkatastrofen motiverar höga skatteuttag och att pengarna överförs till internationella organisationer.

Globalisterna strävar efter att upplösa Europas nationalstater så att de kan styra Europa via Bryssel och därigenom se till att skatteuttagen hamnar i deras egna fickor. Ett tydligt exempel är att EU genom WEF-marionetten Ursula von der Leyens försorg köpte 4,5 miljarder doser Covid-vaccin, alltså 10 doser per invånare. Eftersom ingen längre vill ha doserna, försöker man lagra dem tills saken faller i glömska men kylrummen räcker inte till. I desperation rekommenderar EU nu att även spädbarn ska vaccineras. Trots min ringa vetenskapliga grund inom området rekommenderar jag med bestämdhet alla föräldrar att avstå.

Som slutkläm noterar jag att även det kända 1,5-gradersmålet vilar på en missuppfattning, eftersom medierna aldrig berättar att 1,2 av de 1,5 graderna redan har inträffat, sedan den ”förindustriella” nivån. De ångestfyllda ungdomarna som limmar fast sig i gatorna skulle inte behöva lida av ångest om de erhöll korrekt information. Klimatreligionen är bara ett cyniskt bedrägeri, vars omfattning och ondska endast kan jämföras med Covid-bedrägeriet.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter