Expert: Skolan måste förändras radikalt!

Den svenska skolan är inte vad den var, det tycks de flesta hålla med om. Lärarna har ofta problem med att hålla ordning i klassrummen och eleverna störs av den stökiga, högljudda och otrygga skolmiljön. Mycket av undervisningstiden går dessutom åt till administration, att undervisa om värdegrunder, genus, mångfald och om olika sexuella aktiviteter enligt den nya läroplanen.

Undersökningar visar att Sverige sticker ut när det kommer till oordning och ett destruktivt arbetsklimat för lärarna. Många lärare tvekar att gripa in av rädsla för att bli anmälda. Drygt 40 procent uppger också att de blir osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna klassrummet trots att de har visat ut eleven.

Det finns fler områden där skolan har uppenbara problem. De flesta lärare uppger att den ökade administrativa bördan gör att många överväger att lämna yrket – det som en gång var ett kall för många.

”Snart orkar vi lärare inte mer. Vi vill bara undervisa och lära eleverna så mycket vi kan”, skriver svenskläraren Fredrik Sandström i en artikel i tidningen Läraren.

Föräldraansvaret har tappats bort

I en debattartikel i Ystads Allehanda skriver rektorn Anna Strive:

”Många svåra avvägningar görs dagligen mellan läroplaner, kunskapskrav, perspektivet barnets bästa, elevers rätt till studiero och skollagens tydligt formulerade möjligheter till disciplinära åtgärder. Det är styrdokument som gör både rektorers, lärares och övrig personals arbete till en svår balansgång.”

Hon tar i artikeln upp skolans viktigaste ”samarbetspartner” – föräldern, som förvisso vill sina barn väl och gör så gott de kan, men många gånger inte kan sätta gränser.

”Alltför många av skolans problem uppstår dock inte i skolan. Det handlar om ungas aktivitet på sociala medier, det handlar om bristande tillsyn och det handlar om en föräldrageneration som inte sätter gränser. När skolan sedan i enlighet med lagen måste utreda kränkningar på Snapchat är det svårt att se det egna barnets ansvar – och sitt eget.”

Kommentar från före detta kommundirektören

Frihetsnytt bad den i skolfrågor djupt engagerade före detta kommundirektören Tommy Ulmnäs om en kommentar och vilka lösningar han förordar.

Tommy anser att det första som behöver göras är att åter ge staten ansvaret över skolorna och att skriva om regelverket helt och hållet. Lärarna behöver åter få mandatet att upprätthålla ordningen och visa att det är de som bestämmer i skolan.

Lyssna på hela samtalet ovan.

Köp Tommys böcker här!

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter