måndag, 26 september, 2022

FBI utreder kritiska föräldrar som ”inhemska terrorister”

Visselblåsare från FBI: Biden-administrationen utreder konservativa föräldragrupper med metoder avsedda för terroristbekämpning

En visselblåsare från FBI har avslöjat att ”dussintals” utredningar av föräldrar som uttryckt stark kritik mot företeelser i barnens skolmiljö har av myndigheten försetts med en hotmarkering skapad av byråns avdelning för kontraterrorism. Föräldrarnas ifrågasättande kunde röra allt från utbildning i nymarxistisk ”genusteori”, ”kritisk rasteori” till krav på ansiktsmask.

Avslöjandet står i tydlig kontrast till justitieminister Merrick Garlands vittnesmål från 2021 där han förnekar att det amerikanska rättsväsendet används som ett vapen mot medborgarna. I ett öppet brev skriver de republikanska senatorerna Jim Jordan och Mike Johnson att de har bevis för att ministerns vittnesmål var falskt. Brevet citerar ett memorandum från den 4 oktober utfärdat av Garland som tillkännager en riktad ansträngning för att identifiera alla hot om våld och trakasserier från föräldrar mot skolpersonal.

”Vi har fått veta från modiga whistleblowers att FBI har inlett utredningar på grund av denna hotmarkering relaterat till föräldrars kritik mot skolledningar i nästan alla regioner i landet.”

Senatorerna fortsätter: ”Informationen vi har fått visar hur, som ett direkt resultat av ditt direktiv, hur federala brottsbekämpande myndigheter använder resurser avsedda för att bekämpa terrorism för att undersöka fullt normala interaktioner som dessutom skyddas i det första tillägget.” (Amerikanska konstitutionens första tillägg stipulerar rätten till yttrandefrihet)

Bidens USA jämförs med Stalins Sovjet

Tre exempel gavs, inklusive minst en medlem av ”Moms for Liberty”, en ideell organisation ägnad till att hjälpa föräldrar att kämpa för konservativa värderingar i amerikanska skolor. Brevet fortsätter: ”Du har utsatt dessa mammor och pappor för FBI-utredningar om dem, upprättandet av FBI-ärendeakter om deras politiska åsikter och appliceringen av en hotmarkering avsedd för inhemska terrorister på deras namn som ett direkt resultat av deras grundläggande konstitutionell rätt att till yttrandefrihet och rätten att föra sina barns talan.”

”Denna information är bevis på hur Bidenadministration använder federala brottsbekämpningsmyndigheter, inklusive resurser avsedda för att bekämpa terrorism, för att utreda politiska meningsmotståndare på gräsrotsnivå.”

Reaktionerna på avslöjandena har varit många och upprörda, där flera jämför Joe Bidens USA med ”Joe” Stalins Sovjetunionen.

KATEGORI

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar