Fick asyl – på grund av HIV

Det kan eventuellt bli tillfällig brist på vissa antiretrovirala läkemedel mot HIV i Venezuela i framtiden. Därför måste venezuelaner med HIV få asyl i Sverige menar Anna Malmström vid migrationsdomstolen i Stockholm.

En man i 25-årsåldern från Venezuela har sökt asyl i Sverige. Som huvudskäl anförde han sin homosexualitet. Varken Migrationsverket eller senare migrationsdomstolen i Stockholm ansåg att hans homosexualitet var tillräcklig för att bevilja honom asyl. Den unge mannen ville dock också ha asyl för att han drabbats av HIV.

Migrationsverket vägrar bevilja HIV-asyl

Migrationsverket skriver i sitt beslut att neka mannen asyl att Venezuela förvisso före 2019 haft problem med tillgången på HIV-medicin. Verket skriver vidare att det visst kan vara så, som mannen påstår, att han hade svårt få tag på medicinen Triumeq under två månader vid årsskiftet 2020-2021 men att det inte är tillräckligt för att ge honom uppehållstillstånd.

Migrationsdomstol hänvisar till prejudikat

Förvaltningsrätten i Stockholm, där bland annat Migrationsdomstolen ingår. Foto: Sveriges domstolar/ Carl Johan Erikson
Förvaltningsrätten i Stockholm, där bland annat Migrationsdomstolen ingår. Foto: Sveriges domstolar/ Carl Johan Erikson

Mannen överklagade utvisningsbeslutet till migrationsdomstolen i Stockholm där rådmannen Anna Malmström författade domen med målnummer UM 13105-23 utan medverkan av nämndemän. Anna hänvisar i sin dom till Migrationsöverdomstolens dom MIG 2010:23. Anna tolkar utfallet i den domen med bland annat följande stycke:

”För att sökanden ska anses ha tillgång till adekvat vård i hemlandet måste det däremot vara fråga om en inte alltför osäker tillgång till vård. Även risken för att det uppstår en tillfällig brist på ett livsnödvändigt läkemedel, som den sökande har ett dagligt behov av, beaktas vid bedömningen av om det föreligger humanitära skäl att bevilja sökanden uppehållstillstånd.

Tillgången till en viss behandlingsmetod eller till ett visst läkemedel i utlänningens hemland är en sådan omständighet som det kan vara svårt för den enskilde att skaffa fram tillfredsställande utredning om. Beviskravet på den enskilde i detta avseende kan därmed inte heller ställas alltför högt.

Den sökande ska göra sannolikt att den behövliga vården inte finns att tillgå i hemlandet. I den mån bevisningen brister får hans eller hennes uppgifter godtas om de framstår som trovärdiga och sannolika.”

Har haft svårt få ner virusnivåerna

Att vara HIV-smittad och från Venezuela utgör tydligen ett asylskäl, enligt migrationsdomstolen.
Att vara HIV-smittad och från Venezuela utgör tydligen ett asylskäl, enligt migrationsdomstolen.

Anna skriver att ”Migrationsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta att X under två månader
vid årsskiftet 2021–2022 inte hade tillgång till antiretrovirala läkemedel.”

Hon skriver vidare att mannen ”försökt styrka sin berättelse med skriftlig bevisning, vilket ger visst
ytterligare stöd för hans uppgifter.”

Anna skriver vidare att mannen tidigare har haft svårt att få ner sina virusnivåer men att nivåerna ”förbättrats” efter att i Sverige ha bytt till ett nytt läkemedel.

HIV ger rätt till asyl

I och med att det eventuellt ibland kan bli brist på vissa antriretrovirala läkemedel i Venezuela i framtiden så tilldelar Malmström mannen asyl under ”synnerligen ömmande omständigheter”. Hon skriver:

”Av den medicinska utredningen i målet framgår att X är i livslångt behov av antiretrovirala läkemedel för att förhindra att hans hiv övergår i det livshotande tillståndet aids. Att i detta läge hänvisa honom till behandling som i perioder riskerar att inte finnas att tillgå i landet, tillgodoser enligt migrationsdomstolens mening inte hans vårdbehov. Han får därför anses sakna tillgång till adekvat vård i hemlandet.”

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

2 KOMMENTARER

 1. Enligt Peter Duesburg så är HIV inte orsaken till AIDS.
  Jag följde hans teorier och lyssande på honom och
  vad ser vi idag. De som har HIV får inte AIDS, ingen stor
  sak längre i västvärlden. Undernäring var orsaken till
  AIDS, därav den stora spridningen i afrikanska stater.
  Venezuela har ju stora problem med undernäring.
  Vore det inte mer humant att hjälpa människor på plats
  i deras hemländer. Läkemedelsindustrin har tjänat storkovan
  på alla exprimentbaserade läkemedel. ”Inventing the AIDS virus”
  av Peter Duesberg, med förord av Kary B Mullis ger mersmak,
  att också förstå Covid 19 spektaklet där man missbrukat PCR
  testen, Mullis uppfinning. Mullis hinner dö den 7de augusti 2019,
  några månader senare annonseras Covid 19 i Kina.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter