Finansinspektionen kräver statlig tillsyn av Bank-ID

FI:s generaldirektör föreslår att Bank-ID ska sättas under statlig tillsyn – föreslår även att FRA ska bistå banksektorn

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, föreslår i en debattartikel till Dagens Nyheter att e-legitimation, vilket i Sverige sköts av banksektorn genom funktionen Bank-ID, bör betecknas som en samhällsviktig tjänst som bör skyddas bättre och därmed ställas under statlig kontroll.

”En cyberattack som slår ut bank-id kan få allvarliga konsekvenser för flera delar av det svenska samhället, inte bara betalningstjänster. Det motiverar att statens tillsyn av bank-id och andra liknande verksamheter kraftigt stärks”, skriver han.

Finansinspektionens rapport till regeringen innehåller fler förslag ”för att stärka den digitala motståndskraften i den finansiella sektorn.” Bland annat att Bank-ID och andra privata e-legitimationer sätts under statlig tillsyn tills dess att en ny form av e-legitimation kan utfärdas från svenska staten samt att ge ett utökat mandat till statliga underrättelsetjänster som Försvarets radioanstalt, FRA, att bistå privata företag med onlinesäkerhet.

”Banker och andra företag i det finansiella systemet är i hög grad sårbara för it-incidenter just för att deras tjänster är så digitaliserade och sammanlänkade. Om det vill sig illa kan en allvarlig it-incident i en bank sprida sig och drabba samhället i stort. Just därför är cybersäkerheten i de finansiella företagen en angelägenhet för hela samhället.” skriver generaldirektören.

FRA får i dagsläget enbart bistå med underrättelser till statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Att även privata företag ska kunna få hjälp att skydda sig välkomnas av flera svenska storbanker. Både SEB, Swedbank och Handelsbanken har under våren upplevt ett ökat antal cyberattacker.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar