lördag, 1 oktober, 2022

Folket mot mediastaten i vindkraftfrågan

Enligt en undersökning säger sig så många som hälften av kommunpolitikerna vara positivt inställda till att bygga ut vindkraften. Men sådana projekt möts ofta av folkliga protester som politikerna ryggar för att köra över, och därför får åtta av tio nybyggnationer nej. Vindkraftsindustrins lobbyorganisation och Bonnierföretaget TT gör nu gemensam sak för att sätta press på lokalpolitikerna.

– Det är tufft för kommunpolitiker att fatta beslut eftersom det oftast är ett högljutt motstånd, ojar sig Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, som beställt undersökningen från Demoskop.
Sammanlagt har 11 400 kommunpolitiker tillfrågats om sin inställning till vindkraften. Knappt en tredjedel svarade. Av dem som svarade var cirka hälften positiva till att bygga ut vindkraften i sin kommun, medan en knapp tredjedel var öppet negativa. Mot bakgrund av den naturliga tendensen för politiker att följa partilinje och rådande trend måste lokalpolitikernas stöd för vindkraftsutbyggnad betecknas som förvånansvärt lågt.

Kärnkraft populärare än väntat

Överraskande nog ställde sig en dryg tredjedel av politikerna positiva till småskalig kärnkraft, en energikälla som av allt att döma är en ”politisk omöjlighet”. Vindkraftslobbyisten Daniel Badman hävdar icke desto mindra att hans undersökning visar en ”diskrepans mellan åsikt och beslut”. Lobbyisten menar att hans problem beror på att kommunpolitiker ofta utsätts för ”högljudda kampanjer” från lokala protestgrupper.

– Protestgrupperna är inte alltid representativa, men får ofta genomslag i debatten. Det är svårt att vara kommunpolitiker och särskilt ett valår blir det större uppsida att säga nej än att säga ja till ny vindkraft, säger Daniel Badman.

Hur Badman dragit slutsatsen att den tredjedel av kommunpolitikerna som svarat ”rätt” på hans undersökning däremot alltid är representativa framgår inte. Inte heller vilken nytta kommuninvånarna hade haft av lågmälda protester.

Bedömare konstaterar att Badmans egen bedömning, att väljarna straffar vindkraftspositiva politiker, tyder på att motståndet mot vindkraften är mer representativt för folkviljen än hans egen verksamhet.

Det bästa för ekonomin

SD-politiker är mest negativt inställda till vindkraft, följt av moderater. Övriga partier är i varierande grad positivt inställda. Bland lokalpolitikerna är det främsta argumentet mot vindkraft att man föredrar andra energikällor. Men att det finns en levande debatt om olika energikällor är något Svensk Vindenergi vänder sig starkt emot. Daniel Badmans eget måttligt effektiva sätt att generera elström är nämligen det bästa för ekonomin förklarade han för TT. Journalisten från den ”sedan 100 år oberoende” nyhetsbyrån avstod klädsamt från att fråga vems ekonomi Badman syftade på.
— Det är tydligt att den debatten finns lokalt och den är inte bra för den svenska konkurrenskraften, säger Daniel Badman.

Skattepengar enda lösningen

För att få lokalpolitiker att säga ja till nya vindkraftsbyggen anser Svensk Vindenergi att staten måste pumpa in mer skattepengar i det ekonomiskt hopplösa energislaget. Gärna i form av statliga bidrag till kommuner som är beredda att bygga ut vindkraften mot invånarnas vilja. Dessvärre uppger bara 30 procent av politikerna som svarat i undersökningen att ekonomisk ersättning från staten skulle göra dem mer positiva till lokala vindkraftverk.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur man ska kunna tvinga lokalpolitikerna att säga ja till vindkraft även om medborgarna säger nej. Utredningen ska vara klar i mars 2023.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:50

Nyhetssändning 2 september

Ringhals 4 ur drift under hösten