Förbud mot förintelseförnekelse kan bli verklighet

En utredning om en ”tydligare bestämmelse” av brottet hets mot folkgrupp pågår just nu. I denna bestämmelse ingår en kriminalisering av att urskulda, förringa eller förneka folkmord, med fokus på Förintelsen.

Under fredagen överlämnade företrädaren för den parlamentariska kommittén ”Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott”, Stefan Johansson, över ett betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer.

Betänkandet är ett resultat av påtryckningar från EU-kommissionen om att skärpa lagstiftningen, eftersom Sverige, tillsammans med 12 andra stater, inte anses leva upp till EU:s rasismrambeslut, som innebär att åtgärder ska tas mot ”rasistiska och främlingsfientliga brott”. De övriga 12 staterna är Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Grekland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Tyskland och Ungern.

För att leva upp till EU:s krav föreslår kommittén bland annat ett straffansvar för ”för­nekande, urskuldande och uppenbart förringande av Förintelsen och vissa andra folkmord, brott mot mänsk­ligheten, krigs­förbrytelse och aggressions­brott”.

Kommittén utgörs av representanter för samtliga åtta riksdagspartier och det ska finnas en bred politisk enighet bakom förslaget.

Otydligt om yttrandefriheten

Under presskonferensen, när överlämnandet skedde, hävdades det att varken gränserna för yttrandefriheten eller vad som är straffbart ändras genom förslaget. För att ett förnekande eller förringande av ett folkmord ska ses som kriminellt räknar Johansson upp tre ändringar i brottet hets mot folkgrupp:

 1. ”Gärningen att uppmana till våld mot en skyddad grupp eller enskild i en sådan grupp ska nämnas i lagtexten och alltså uttryckligen omfattas av straffansvaret.”
 2. ”Det ska inom ramen för bestämmelsen införas ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av bland annat vissa folkmord.”
  • ”För straffbarhet krävs att gärningen är ägnad att uppmana till våld mot, hota eller uttrycka missaktning för en skyddad grupp eller en enskild i en sådan grupp.”
 3. ”Hets mot folkgrupp ska också omfatta gärningar mot enskilda individer i de skyddade grupperna.”

Det är i synnerhet det som nämns under punkt 2 som är av relevans för hur brottet kommer att tolkas. För att ett förringande ska ses som brottsligt måste det alltså innehålla en uppmaning till våld, hot eller missaktning mot en grupp.

Frågan är hur tydligt det måste framkomma. Ska det uttryckligen vara ett yttrande om att en grupp förtjänade det som skedde och att folkmordet borde ha gått ännu längre? Eller ska det ses som ett sätt att ”uttrycka missaktning” om man ifrågasätter hela eller vissa delar av ett folkmords förlopp, eftersom det då anses förringa det lidande som gruppen varit utsatt för?

Problemet är, som alltid med bedömningen av hets mot folkgrupp, hur det hela ska tolkas. Hets mot folkgrupp kallas för ”gummiparagraf” eftersom det inte finns några tydliga bestämmelser för vad som omfattas av brottet. Om en person blir åtalad för det måste ställning tas till sådant som hur det har formulerats, om det varit menat att sprida missaktning om en hel grupp, samt i vilken utsträckning det fått spridning och om det varit menat att spridas.

Kommer även ett rent historiskt ifrågasättande av ett folkmord och offentliggörande av denna ståndpunkt, som samtidigt starkt fördömer hat, hot och våld, i så fall att klassas som ett brott enligt den nya bestämmelsen? Även om Johansson hävdar att enbart ett ”förnekande” inte ska ses som straffbart, finns ändå risken att domstolen kan tolka det som en missaktning av den drabbade gruppen.

Vissa folkmord är mer värda än andra

De folkmord som uttryckligen tas upp i betänkandet är, utöver Förintelsen, även folkmorden som ägde rum i forna Jugoslavien på 1990-talet, samt folkmordet i Rwanda 1994. Valet av dessa folkmord verkar bygga på att det upprättats tribunaler i internationella domstolar som utrett och dömt i dessa fall (sida 76-77).

Kommunistiska regimers brott och folkmord nämns knappt i betänkandet. Enbart på sida 169 står det att stater i centrala och Östra Europa kriminaliserat förnekande av kommunistiska brott jämte de nazistiska. Det armeniska folkmordet i det Ottomanska riket under första världskriget nämns även det bara som hastigast på sida 127.

Enligt kommittén ska ändringarna i brottsbalken kunna träda i kraft i juli 2024 och ändringarna i tryckfrihetsförordningen ska börja gälla den 1 januari 2027.

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

6 KOMMENTARER

 1. Ja…detta är ju ”viktigt” …..ha-ha-ha…

  Men som sagt tidigare ..jag retar mig på att de mosaiska trosbekännarna anser sig ”förintade ”. Jag retar mig på dessa ordförflyttningar som sker hela tiden…tattare är nu ” resande” ….jaha ..var då ? Undra man ju..
  En obildbar person kallades förr ”idiot” –nu är den SÄRBEGÅVAD.
  Jag tror det finns många fler judar än svenska urinnevånare med 100 % svenskt DNA.
  Men vi svenska urinnevånare anses ju sakna rätt att leva.

  • Javisst….” den som har rent mjöl i påsen ” brukar det ju heta….men i detta fall får man inte vilja kolla sanningshalten. Du får ifrågasätta Jesus , du kan skriva smädligt om statschefen Carl XVI Gustaf , du kan håna lilla ”Uffe” …men när det gäller denna sak får den inte ifrågasättas.
   Man får inte räkna….antalet kremerade x kilo kol/ved… ….eller man får inte fundera på varför det fanns sjukhus på anläggningar som syftade till att samtliga intagna skulle dö…( jag har hört flera som berättat att dom var intagna på sjukhuset den dag dom skulle gasats , så X klarade sig )
   Och man får givetvis inte ens fundera över att dom effektiva tyskarna inte ens la gaskammaren i markplan med ett rullband till ett jättekrematorium..utan nere i en källarlokal , och sedan måste bära upp varenda avlivad uppför trappor…—det verkar inte logiskt.

   ja.ja…dessa frågor kommer aldrig att få något svar. —
   OBS jag ifrågasätter inte hur vidriga lägren var och det är givetvis helt oanständigt att dumpa människor på sådana ställen. !!

 2. 297,000 J dog under WWII. De var 17,1 miljoner när kriget startade å de var 17,9 när kriget slutade. De döda J dog i slutskedet av kriget då allierade bombade tåg med arbetare å järnvägen så att förnödenheter inte kom fram å därav matkrisen…som även lägervakter mm led lika mkt av. Historieförfalskning i sin ädlaste form. Så då förståeligt att de skall göra det olagligt att berätta sanningen. det är helt i linje med J’s agenda om att förvirra, göra rätt till fel å fel till rätt, PK logik…liksom…

 3. Förnekelse av den pågående förintelsen som sprutvansinnet orsakar, den både förnekas och undanhålls allmänheten, perioden 2-5 år efter den påbörjade sprutningen av intet ont anande delen av befolkningen, har jag hört kommer innebära bibliska antal döende orsakat av kåvididiotin

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter