Globalistbolag får böta miljonbelopp efter undersökning

Finansinspektionen (FI) har efter närmare undersökningar av Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) hittat en rad händelser som visat att de brustit i sin handelsövervakning. Påföljderna drabbar främst börsens storägare, vilka utgörs av ett fåtal globalistbolag.

Misstänkt insiderhandel

FI:s generaldirektör Daniel Barr. Foto: finansinspektionen

Två av de krav som regelbundet åläggs Stockholmsbörsen är att uppfylla kraven på en effektiv handelsövervakning och om börsen rapporterar misstänkt insiderhandel1 som den ska. Att handelsplatserna för värdepapper följer de rådande regelverken är viktigt då det handlar om förtroendet för finansmarknaden.

FI har därför undersökt om Stockholmsbörsen efterlevde kraven i samband med fyra större bolagshändelser under 2021 och 2022. I undersökningen framkommer det bland annat att det funnits brister som lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts till FI.

FI:s generaldirektör, Daniel Barr skriver i ett pressmeddelande att börsen uppvisat tydliga brister i handelsövervakningen.

-Börsen har i de undersökta fallen inte genomfört någon närmare analys av handeln trots att det fanns omständigheter som motiverade en mer ingående granskning.

Samt otillåten handel

Myndigheten har även konstaterat att Stockholmsbörsen vid två tillfällen – under 2022 och 2023 – inlett handel med otillåtna finansiella instrument på sin reglerade marknad2. FI bedömer de ovannämnda bristerna som allvarliga, vilket innebär att Nasdaq Stockholm får en anmärkning och tvingas betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Stockholmsbörsens största ägare är Wallenberg-ägda investmentbolaget Investor. Foto: Investor AB
Stockholmsbörsens största ägare är Wallenberg-ägda investmentbolaget Investor. Foto: Investor AB

Stockholmsbörsens största ägare är Wallenbergs stora investmentbolag Investor, samt de globala fondförvaltarna Blackrock (som äger svenska aktier för 546 miljarder kronor) och Vanguard. Blackrock är samtidigt en de största ägarna i Investor.

Finansinspektionens sanktionsavgift och anmärkning drabbar därmed börsens storägare som tvingas till striktare övervakning i framtiden.

Fakta (Stockholmsbörsen och sanktionsavgifter):

  • Nasdaq Stockholm ofta kallad Stockholmsbörsen, är en marknadsplats för handel med värdepapper. Förutom aktier handlas även till exempel obligationerförlagsbevispremieobligationerwarranteroptioner och terminer. Marknadsplatsen är en reglerad marknad.
  • Stockholmsbörsen ägs och drivs av Nasdaq Stockholm AB och ingår sedan 2008 i Nasdaq, Inc. Aktien i detta företag är noterad på Nasdaqbörsen. Nasdaq driver även börserna i HelsingforsKöpenhamnReykjavikTallinnRiga och Vilnius under det gemensamma namnet Nasdaq Nordic.
  • En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling
  • Sanktionsavgift är en särskild avgift som kan påföras vid lindrigare brott eller överträdelse av bestämmelse eller vid underlåtenhet att följa föreskrift, antingen i lag eller förordning eller enligt EU-bestämmelser

    Källor: Wikipedia & Arbetsmiljöverket
  1. Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet, när någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta i form av aktiehandel eller handel med värdepapper. []
  2. Där fanns det prospekt för instrumenten som inte var godkända, registrerade och offentliggjorda. Regleringen om att det krävs ett godkänt, registrerat och offentliggjort prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet. []

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter