måndag, 26 september, 2022

Goda nyheter för närproduktion: Ny snuvpanik lamslår hamnen i Shanghai

Ett nytt utbrott av restriktioner från Kinas alltmer militanta kommunistregering har gjort att bara en mindre del av hamnarbetarna kan ta sig till arbetet.

Som framgår av bilden tjänstgör Sydkinesiska sjön utanför Shanghai idag som parkeringsplats för tomma fraktfartyg som väntar på att hämta exportprodukter från världens största hamn. Vi har hört mycket om de negativa effekterna av de covid-relaterade störningarna av de internationella försörjningskedjorna, men massmediakollegorna har inte lagt märke till de positiva aspekterna av att den internationella handeln försvåras.

I en studie från FN-organet UNCTAD beskrivs industrins produktionsmodeller. Dels GVC (global value chain) är den vanliga, där varje komponent till varorna tillverkas i den världsdel där lönerna är lägst och arbetsförhållandena sämst. Motsatsen är DVC (domestic value chains), de självständiga nationernas lokala värdekedjor. I rapporten konstateras att den GVC-modellen var problematisk redan före de senaste årens covid-relaterade störningar.

Återuppbyggnad av europeisk industri i sikte?

I och med att UNCTAD är ett FN-organ förbiser rapporten att GVC inte bara har ett problem utan även är ett problem. Bolagens ständiga jakt på det billigaste produktionslandet utarmar hemländernas lokala industri. Detta skadar både den egna arbetarklassen och den industriella utvecklingskraft som trots hög kompetens inte kan priskonkurrera mot megakoncerner som producerar i avlägsna låglöneländer. Förutom kontoriseringen av näringslivet har GVC-politiken slagit sönder västländernas förmåga till självförsörjningi och gjort det svårare för regeringarna att hantera olika krislägen.

Av UNCTAD:s rapport kan man utläsa att de ständiga störningarna av världshandeln för det goda med sig att näringslivet i industriländerna nu återtar sin förmåga till självförsörjning och lokal/regional produktion. Enligt rapportens sammanfattning kommer de globala värdekedjorna nu bli ”omkonfigurerade och återkombinerade” i nationella/regionala värdekedjor. Bedömare menar att västländernas politiska strukturer skulle ha nytta av att bli ”omkonfigurerade och återkombinerade” på motsvarande sätt.

KATEGORI

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:41

Nyhetssändning 19 september