Greta protesterade mot vindkraft

Greta Thunberg är känd för att på olika sätt försöka tvinga igenom åtgärder mot det så kallade klimathotet. Men när Norge byggt ut en vindkraftpark deltog den unga klimataktivisten i en protest, där klimatet lades åt sidan.

Under måndagen blockerade ett hundratal klimataktivister ingången till Norges energimyndighet, rapporterar Reuters. En av dessa var den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, som ofta och gärna lyfts fram i etablissemangsmedia för att oemotsagd hävda att jorden står inför en nära förestående klimatkatastrof, vilket kräver omfattande politiska och ekonomiska åtgärder.

Orsaken till protesten var dock paradoxal, eftersom den riktade sig mot bygget av vindkraft, en energikälla som hyllas i miljökretsar för att den producerar el utan utsläpp. Men för att kunna tillgodose det svenska samhällets behov krävs enorma arealer att bygga dessa på.

Det norska projektet hade dock uppförts på mark som bebos av samer (vilka har en lång historisk anknytning till marken), vilket var det klimataktivisterna protesterade mot. Redan 2021 hade Norges högsta domstol beslutat att bygget bröt samiska rättigheter och skulle tas bort, men fortfarande står de kvar.

– Inföddas rättigheter, mänskliga rättigheter, måste gå hand i hand med klimatskydd och klimatagerande. Det kan inte ske på bekostnad av vissa människor. Då är det inte klimaträttvisa, sade Thunberg till Reuters.

Dubbla måttstockar

Medlemmar i det norska sametinget
Medlemmar i det norska sametinget, iklädda traditionell gákti. Foto: Wikipedia/ Marie Lousie Somby

Att klimataktivisterna engagerar sig för en etnisk grupps rättigheter framstår som märkligt, med tanke på att aktivisterna politiskt i regel återfinns på den extrema vänsterskalan, som gärna förnekar etniska gruppers existens. Det brukar åtminstone vara fallet när det gäller svenskar och flera andra europeiska grupper.

Sametinget beskriver på sin hemsida att ett utmärkande drag för ett urfolk (vilket samerna klassas som) är att ”bevara, utveckla och överföra sin etniska identitet, kultur och sociala institutioner”. Det finns alltså en etnisk medvetenhet, som i vanliga fall brukar vara avskydd bland de vänsterextrema, men plötsligt hyllas när det kommer till vissa grupper.

Samerna används dock gärna som ett slagträ för dessa aktörer, eftersom det historiska förhållandet mellan framförallt svenskar och samer liknas med indianerna i Amerika. De vänsterextrema försöker därför använda samerna för att hävda att svenskarna har en historia av rasistiskt förtryck mot andra grupper.

Historien används som slagträ

På exakt samma sätt låter det när dessa politiska aktörer pratar om samernas roll som ”urbefolkning”, vilket ska ge sken av att all svensk mark stulits från samerna.

Samerna var visserligen före de indoeuropeiska germanerna på flera ställen i norra Skandinavien, men den senare gruppen befolkade en stor del av dagens Sverige långt innan den samiska gruppen anlände. Men i och med att de befann sig här långt före Sverige som statsbildning grundades, så utgör de en del av Sveriges urbefolkning, jämte svenskarna.

Det handlar inte om att reducera samernas historia och rätt till sin mark, utan att peka ut den bedrägliga argumentation som används, i syfte att nedvärdera svenskarna.

Projektet kan störa historisk näring

Flera av demonstranterna på plats utgjordes av etniska samer, iklädda den traditionella samiska dräkten gákti (även känd som ”kolt”) som hade vänts ut och in i protest mot planerna. Dessa krävde att vindkraftturbinerna skulle tas bort från deras mark.

Samisk rennäring
Samisk rennäring. Foto: Wikipedia/ Mats Andersson

Bland annat hänvisades till det faktum att både utseendet och ljudet från turbinerna har skrämt renarna och därför utgör en allvarlig störning för deras uråldriga rennäring.

Att ha stora vindkraftparker nära bostaden verkar överlag inte vara populärt, vilket Frihetsnytt har skrivit om. De samiska demonstranterna gav inte intryck av att vindkraften skulle sättas upp på annat håll och därmed utgöra en störning för andra människor, vilket visar att de verkar vara konsekventa i sitt motstånd.

Klimatpolitik när det passar

Några som däremot inte är konsekventa i sitt motstånd är Greta Thunberg och de andra klimataktivisterna, som plötsligt tog strid för en folkgrupps etniska intresse och rättigheter, framför att minska utsläppen.

När hon deltog på World Economic Forums (WEF) årliga möte i Davos, verkade hon inte ha några större problem över alla finanselittoppar som gärna pratar sig varma om klimatet, men anländer i privatflygplan som spyr ut avgaser. Frihetsnytt skrev då om hur hon konfronterades av journalister från fri media, men vägrade att svara hur hon ställde sig till denna dubbelmoral.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter