tisdag, 27 september, 2022

Högsta domstolen i USA är inställd på att upphäva aborträtten

”Abort som rättighet skyddas inte av grundlagen” enligt läckt dokument från högsta domstolen

Ett beslutsunderlag i USA:s högsta domstol har läckt till Politico, som avslöjar att majoriteten av domarna har beslutat att upphäva det historiska prejudikatet ”Roe mot Wade”, vilket etablerade den feministiska definitionen att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade ”rätten till privatliv”. Prejudikatet från 1973 tvingade delstaterna i USA att ändra sin abortlagstiftning.

”Roe mot Wade” har förekommit i samhällsdebatten sedan 2019 efter att flera lagförslag i olika amerikanska delstater vill begränsa tillgången till abort. ”Roe hade oerhört fel från början”, skrev domare Samuel Alito i utkastet som cirkulerade i domstolen innan någon läckte det till massmedierna.

Ett omkullkastande av Roe mot Wade-domen från 1973 skulle inte innebära att rätten till abort avskaffas, men att frågan hamnar hos respektive delstat. Beslutsunderlaget som läckt är ett utkast, och kan därför komma att ändras innan det slutgiltiga beslutet tas i slutet av juni.

Några utdrag som synliggör högsta domstolens syn på aborträtten

”Konstitutionen hänvisar inte till abort, och ingen sådan rättighet skyddas implicit av någon konstitutionell bestämmelse….”

”Roe hade oerhört fel från början. Dess resonemang var exceptionellt svagt och beslutet har fått skadliga konsekvenser. Och långt ifrån att åstadkomma en nationell lösning av abortfrågan, har Roe väckt debatt och fördjupat splittringen.”

”Den oundvikliga slutsatsen är att rätten till abort inte är djupt rotad i nationens historia och traditioner. Tvärtom, en obruten tradition av att förbjuda abort på grund av straffrättsliga konsekvenser kvarstod från de tidigaste dagarna av Common Law fram till 1973.”

”Vi låtsas inte veta hur vårt politiska system eller samhälle kommer att reagera på dagens beslut som åsidosätter Roe. Och även om vi kunde förutse vad som kommer att hända, skulle vi inte ha någon befogenhet att låta den kunskapen påverka vårt beslut. Vi kan bara göra vårt jobb, som är att tolka lagen, tillämpa mångåriga principer och avgöra detta fall därefter. Vi anser därför att konstitutionen inte ger rätt till abort. Roe måste åsidosättas, och auktoriteten att reglera abort måste återlämnas till folket och deras valda representanter.”

Läckan om att upphäva Roe mot Wade har dominerat löpsedlarna både i USA och andra västerländska länder. Politico själva hävdar att avslöjandet är av sådan magnitud att det sänder chockvågor genom hela USA och samhällsdebatten på Twitter bekräftar denna bedömning.

Vad är ett prejudikat?

Prejudikat är ett inom juridiken vanligt begrepp som innebär att ett tidigare beslut i en högre domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

Flera blir strömlösa

00:04:30

Nyhetssändning 27 september

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:30

Nyhetssändning 27 september