Inflationsraset som banar vägen för räntesänkningar

Efter beskedet om februaris inflation – som bromsade in mer än väntat – är bedömare eniga om att en styrräntesänkning från Riksbanken rycker allt närmare. En räntesänkning som riksbankschef Erik Thedéen dessutom redan flaggat för kan bli aktuell under första halvåret i år. Något som skulle innebära en viss lättnad för högt belånade hushåll.

Närmar sig inflationsmålet

Den svenska Inflationen snart nere på inflationsmålet (enligt KPIF) . Foto: Envato

Riksbankens styrräntehöjningar – som pågått under 2022 och 2023 – har det senaste året hjälpt till i kampen för att få ned inflationstrycket då inflationen sjunker markant. Inflationen, enligt KPIF1, uppgick till 2,5 procent i årstakt i februari (3,3 procent i januari), vilket Frihetsnytt rapporterade om tidigare idag.

Det är bara 0,5 procentenheter över Riksbankens inflationsmål2. En siffra som riksbankschefen Erik Thedéen på en pressträff säger är välkommen och bekräftar deras prognostiserade nedgång. Vice Riksbankschef Anna Breman säger i en kommentar gällande den nya inflationsstatistiken Att februarisiffran stärker utsikterna för att inflationsfallet är bestående.

Även inflationstakten, mätt som KPI mattades av mer än förväntat (från 5,4 procent i årstakt till nuvarande 4,5 procent).

Bäddar för räntesänkning i maj

En första styrräntesänkning från Riksbanken i maj eller juni framstår i dagsläget som alltmer trolig. Foto: Frihetsnytt

De flesta ekonomer och bedömare är överens om att en första räntesänkning står för dörren till våren eller sommaren, dock tvistar de lärde om tidpunkten för genomförandet. SEB:s och Swedbanks ekonomer Olle Holmgren och Carl Nilsson tror efter dagens låga och positiva inflationssiffror på en räntesänkning redan i maj månad. Nilsson betonar att Sverige sticker ut internationellt med en jämförelsevis positiv inflationsutveckling i kombination med en svagare realekonomi3 och att det därför finns skäl för Riksbanken att vara ganska tidiga med sänkningar.

Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén påpekar att de – till skillnad från Swedbank och SEB haft en lite försiktigare syn och tror på en sänkning först i juni. En syn som inte förändras av dagens inflationssiffra. Han lyfter framförallt upp de stigande tjänstepriserna som ett orosmoln.

Stor påverkan på hushållen

Belånade hushåll skulle alla glädjas av en räntesänkning från Riksbankens sida. Foto: Envato

I praktiken skulle en räntesänkning från Riksbanken i maj – alternativt juni – få stora effekter från dagens räntenivå på 4,00 procent. Framförallt för högt belånade hushåll som fått lägga en allt större andel av inkomsterna på de högre ränteutgifter som följt i de kraftiga räntehöjningarnas spår.

Ifall ekonomernas förutsägelser på fyra räntesänkningar i år slår in – följt av rörliga boräntor som följer med en procentenhet ned – skulle det innebära en kostnadssänkning på 30 000 kronor årligen på ett tremiljonerslån, före ränteavdraget. Riksbanken släpper nästa räntebesked i samband med det penningspolitiska mötet 27 mars.

  1. KPIF = Konsumentprisindex med fast ränta , där man utgår från att räntan för bolån inte förändras. Det är måttet som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPI-måttet däremot, räknar man ändrade räntesatser, även om det omfattar samma varor och tjänster som i KPIF. []
  2. Det främsta skälet till att Riksbanken, precis som många andra centralbanker runt om i världen, har ett inflationsmål är att en stabil och förutsägbar utveckling av priserna skapar förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling med god tillväxt. Idag ligger inflationsmålet på 2 procent. []
  3. Real ekonomin, eller den verkliga ekonomin, är ett kretslopp mellan hushåll och företag. []
KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter