lördag, 1 oktober, 2022

Israel kan upphöra att existera inom 6 år enligt tidigare premiärminister

F.d. premiärministern varnade för att ockupationsregimen kan upphöra att existera före 80-årsdagen av dess etablering

Den tidigare israeliska premiärministern Ehud Barak varnade för att ockupationsregimen skulle kunna upphöra att existera före 80-årsdagen av dess etablering 1948. ”Under den judiska historien regerade inte judarna i mer än åttio år, förutom i Davids två kungadömen och den Hasmoneiska dynastin, och under båda perioderna började deras upplösning under det åttonde decenniet,” säger Barak, som menar att det moderna Israel närmar sig åttonde decenniet sedan den judiska statens bildande.

Barak sa att han hyser djup rädsla för att ”det åttonde decenniets förbannelse” skulle drabba den nuvarande israeliska regimen.

Han noterade att många statsbildningar, inklusive de i USA, Italien och Ryssland, har upplevt det åttonde decenniets förbannelse, och att Israel inte är något undantag, och drar en analogi mellan den sionistiska regimen och totalitära statsskick som fascism och kommunism.

Enligt Barak finns ett historiskt mönster: det amerikanska inbördeskriget utspelade sig på det åttonde decenniet efter den amerikanska revolutionen, Italien blev ett fascistiskt land under det åttonde decenniet efter dess enande, Tyskland blev ett nazistiskt land på det åttonde decenniet efter dess enande. Sovjetunionen upplöstes också under den kommunistiska revolutionens åttonde årtionde.

Opinionssiffrorna stödjer farhågorna

En nyligen genomförd undersökning av unga israeliska vuxna visade att nästan hälften av befolkningen i de ockuperade palestinska områdena inte är optimistiska om Israels framtid. Mer än en tredjedel av de tillfrågade funderar på att flytta från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark i förhoppningen att hitta jobb och ett bättre liv på andra platser.

Det israeliska forskningscentret Fenima beskrev sina resultat som ”oroande”. Den noterade att 33 % av de israeliska ungdomarna allvarligt överväger att flytta ifrån bosättningarna i de ockuperade områdena, medan 44 % av dem inte ser någon framtid alls i Israel. Frågor som stigande levnadskostnader, säkerhetssituationen och eskalerande etniska och religiösa konflikter nämns som nyckelfaktorerna som tvingar unga israeler att tänka på att lämna de ockuperade områdena.

Många analytiker har pekat på teorin om ”kollaps inifrån” angående Israels framtid, med hänvisning till tre faktorer som ekonomisk kris, dålig säkerhetssituation och sociala splittringar för regimens förestående nedgång och fall.

I oktober förra året sa Generalmajor Yitzhak Brick att israeliska trupper inte var förberedda på ett multifrontalt krig och troligen skulle misslyckas om en konfrontation med Hamas och Hizbollah bröt ut, och betonade att Israel var på väg att kollapsa. När hans kommentarer kritiserades svarade han att ”det faktum att Israel var på dödens rand inte var ett ilsket utbrott, utan obestridliga fakta som inte kunde förbises.”

Generalmajor Brick förutspådde även att den israeliska regimens nästa krig kommer att ske på den inhemska fronten, ett scenario som den inte har upplevt hittills, men som gett upphov till den storskaliga militärövning som den israeliska krigsmakten iscensatte under förra veckan.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar