Jomshof belyser begreppet ”vandel”

Begreppet vandel, ungefär livsföring, med rötter från tiden för flera hundra år tillbaka, har levt en undanskymd tillvaro i det moderna Sverige. Det har fått förnyad juridisk aktualitet sedan Tidöavtalet pekat ut vandel som ett kriterium för uppehållstillstånd i Sverige.

Richard Jomshof, ordförande i Riksdagens justitieutskott, preciserar nu till viss del i en intervju vad som ska ingå i begreppet vandel som förekommer i Tidöavtalet och vilket innehåll som ordet täcker.

Han visar bland annat på beteenden som oftast hänger ihop med religiös extremism, bland annat hedersvåld, tvång mot barn att bära slöja och hatpredikningar, och knyter dem till begreppet vandel i samband med prövning av utländska medborgares rätt att vistas i Sverige.

Det kan konstateras att begreppet vandel redan i dag förekommer och används vid olika juridiska prövningar, till exempel vid utfärdande av taxilegitimationer, eller vid auktorisering av revisorer, utan att det har lett till oöverstigliga tolkningsproblem.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

Nya lagar tvingas snabbt på plats

Nyans ska hänga Åkesson-docka