Justitieministern vill kanske avlyssna barn

Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han är beredd att avlyssna barn. Han tycker det är problematiskt att man inte redan har den möjligheten.

Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han vill öppna för att ge polis och åklagare möjligheten att i hemlighet avlyssna barn som är under 15 år. Befogenheten att avlyssna människor över 15 år har de redan.

Enligt Strömmer är det problematiskt att den möjligheten inte finns med tanke på att allt fler barn och unga under 15 år dras in i kriminalitet.

– Hela vårt system är byggt för en annan verklighet. En del av de här åldersgränserna måste vi se över, det är en slutsats som jag drar, säger Strömmer.

Tvångsmedel – en allt vanligare metod

Strömmer vill ge polisen fler hemliga tvångsmedel
Strömmer vill ge polisen fler hemliga tvångsmedel. Foto: Wikipedia/ Peter Isotalo

Att använda tvångsmedel i samband med brottsbekämpning och brottsutredningar i en större utsträckning, är något som riksdagspartierna och Sverigedemokraterna aviserade i Tidöavtalet. Men hemliga tvångsmedel har redan använts innan den nya regeringen kom på plats.

I skrivelse 2022/23:30 redogör regeringen för vilka hemliga tvångsmedel som användes under 2021. Det framgår i den 52 sidor långa skrivelsen att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål redan har använts under 2021.

Intensifierad övervakning kan hota friheten

I Tidöavtalet framgår det att regeringen vill ta hemliga tvångsmedel till en ny nivå. Dessa förslag har väckt kritik vilket Frihetsnytt har rapporterat om.

Kritiken mot hemliga tvångsmedel som utökad hemlig avlyssning, kameraövervakning, övervakade mobiler och visitationszoner har varit att de hotar vanliga människors frihet och integritet.

Vidare har många lyft att den ökade övervakningen och kontrollsamhället inte heller kommer att göra någon avsevärd skillnad på kriminaliteten utan att de kriminella kommer att hitta nya sätt att bedriva kriminalitet på när regeringen stänger en väg.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter