Kennedy stämmer världens största medier för censur

The Trusted News Initiative (TNI) är en koalition som bildades 2020 i syfte att bekämpa det som organisationens medlemmar identifierar som missledande information. Nu står organisationen inför en stämning för olaglig kartellbildning och brott mot grundlagen. Bakom stämningen står bland annat Robert F. Kennedy Jr (brorson till den mördade presidenten John F. Kennedy), tillsammans med flera andra klaganden.

Robert F. Kennedy Jr, ordförande för Children’s Health Defense (CHD), lämnade tillsammans med flera andra organisationer, journalister och individer in en stämningsansökan i District Court för Northern District of Texas-Amarillo.

TNI utgör en koalition av några av världens största nyhetsorganisationer, inklusive Associated Press, BBC, Washington Post och Reuters, med flera. Dessa har gått ihop med Big Tech företag som Google, Facebook, Microsoft och Twitter.

John F. Kennedy
Robert F. Kennedy Jr är brorson till John F. Kennedy. Foto: Wikipedia/ White House Press Office (WHPO)

En kartell för censur

Koalitionens syfte är att medlemmarna sinsemellan kommer överens vilka påståenden som utgör desinformation och sedan genom gemensamma aktionsprogram stoppar spridningen av den informationen. Detta kallas även censur.

Koalitionen ska enligt uppgift inrätta ett tidigt varningssystem i syfte att upptäcka vilseledande information.

Det ska även finnas en gemensam online-medieutbildningskampanj för att stödja och främja medieutbildningsbudskap.

De medlemsorganisationer som ingår i TNI har tidigare riktat in sig på, och undertryckt information som senare visat sig vara fullt bevisbar. Exemplen på detta är flera, nyheten om Hunter Bidens dator är ett. Det rör sig även om information som är relaterad till Covid och till det amerikanska presidentvalet.

Flera möjliga åtalsgrunder

Tucker Carlson
Tucker Carlson. Foto: Wikipedia/ Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America

Dessutom handlar det uteslutande om nyheter som har rapporterats av nyhetsförmedlare som utgör konkurrenter till de organisationer som är med i TNI. Det finns därför flera olika stämnings eller åtalsgrunder mot organisationen.

Den ena grunden är konstitutionens första tillägg som skyddar press och yttrandefriheten, den andra åtalsgrunden rör sig om lagar som skyddar mot olaglig kartellbildning (Sherman Act of 1890).

Kennedy: Syftet är att slå ut oberoende medier

Robert F. Kennedy Jr, förklarar in en intervju hos Tucker Carlson:

– Det troligen högre motiverande syftet med den här kartellen avslöjades i ett memo från BBC som vi har kommit över. Syftet är att slå ut deras rivaler bland de oberoende medierna, säger Kennedy.

BBC är en statligt ägd nyhetsorganisation och är den aktör som ska ha orkestrerat kartellbildningen utifrån vad memot visar enligt Kennedy.

Analysen bakom kartellen framgår i komprometterande memo

Memot beskriver ordagrant att BBC gör analysen att alla de oberoende nyhetsmedierna utgör ett ”existensiellt hot” mot BBC:s och de andra stora medieföretagens affärsmodell. Dessutom drar man slutsatsen att de många oberoende medierna undergräver förtroendet för BBC och de stora medieplattformarna, säger Kennedy i intervjun.

Memot gör sedan analysen att de oberoende mediekanalerna kan ”stampas ihjäl och kvävas” genom att förvägras utrymme på sociala medieplattformar.

– Alla som avviker från de ”officiella nyheterna”, som utgörs av regeringens narrativ, ska identifieras och det ska säkerställas att de inte får någon plats på sociala medieplattformar, säger Kennedy i intervjun med Tucker Carlson.

Han fortsätter intervjun med att inskärpa vad memot säger:

– Det har ingenting att göra med om påståenden är felaktiga eller inte, utan de erkänner öppet att de använder ordet ”felinformation” som en eufemism för alla påstående som avviker från officiell ortodoxi.

Tidigare prejudikat

I ett fall från 1945 dömdes Associated Press (AP) i högsta domstolen, med hänvisning till The Sherman Act, för att ha hindrat icke medlemmar (av Associated Press) från att publicera vissa nyheter.

Domen rörde brott mot lagarna mot kartellbildning, trots det kritiserar domaren även det grundlagsstridiga i APs förfarande, i domslutet från 1945.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter