onsdag, 28 september, 2022

Kinas nya koalition ska motverka USA:s hegemoni över världspolitiken

Xi Jinping bildar koalitionen Global Safety Initiative för att motarbeta den globala ordning som varit rådande sedan 1945

Efter att Biden träffade ledarna för Quad-säkerhetsgruppen i Tokyo, flög kinesiska och ryska kärnvapenbombare över Japanska havet och sköt skarpt i en militärövning utanför Taiwan. Men Kina har också användt mycket mindre grova tekniker för att motverka USA genom bildandet av en ny koalition.

När Biden startade sin resa i Asien lanserade Kina sitt Global Safety Initiative,GSI, ett förslag på en alternativ säkerhetsordning till det NATO-ledda ”Pax Americana” som varit den globala världsordningen under kalla kriget och de proxykrig som följt efter Berlinmurens fall.

Initiativet, som lanserades av president Xi Jinping i april, är en uppsättning täckningsidéer som liknar icke-inblandning och agg mot USA:s ”hegemonism”. Nu försöker Peking locka olika internationella länder att ansluta sig. I ett videoinslag till internationella ministrar från Brics-gruppen av enorma växande ekonomier den 19 maj talade den kinesiska ledaren om GSI-initiativets otaliga fördelar.

Xi uppmanade de andra Brics-medlemmarna Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika att ”stärka politisk ömsesidigt säkerhetssamarbete”. Därtill föreslår den kinesiske ledaren att länderna bör tillmötesgå varandras kärnverksamheter och respektera varandras suveränitet, säkerhet och förbättringssträvanden, motsätta sig hegemonism och energipolitik, förkasta den kyliga konfliktmentalitet och blockkonfrontation som USA haft som strategisk plan samt arbeta kollektivt för att bygga ett världsomspännande område av säkerhet för alla”.

Under de kommande dagarna tog Wang Yi, Kinas utrikesminister, fram stödförklaringar för GSI från Uruguay, Nicaragua, Kuba och Pakistan. Indonesien och Syrien har också godkänt det. Initiativet är en del av Pekings allt mer omfattande ansträngningar att motsätta sig USA-ledda koalitionsblock, som man beskyller för att orsaka världskonflikter och upprätthålla den globala status quo.

”Världens länder efterlyser ett helt nytt världssäkerhetsparadigm som mestadels bygger på jämlikhet och ömsesidig tro inför de snabba förändringarna inom det världsomspännande panoramat”, säger den kinesiske utrikesministern. ”Därför har Global Safety Initiative utformats för att skydda säkerhetssträvandena för ett bredare spektrum av individer över hela världen.”

Denna större roll som säkerheten spelar är uppenbar i Stilla havet, där Kina snabbt utökar sitt inflytande på bekostnad av de västmakter som har dominerat regionen sedan 1945. Utrikesminister Wang kommer resa på en turné till åtta öländer i Stilla havet under den kommande veckan och föreslå ett samarbetsavtal som omfattar allt från tull till fiske. Men det första av utkastet till avtal innehåller även åtta artiklar som fokuserar på säkerhet, inklusive gemensam brottsbekämpning och cybersäkerhet.

Kinesiska diplomater har sålt in GSI i utvecklingsländer inklusive Indien, Filippinerna, Uganda, Somalia och Kenya genom artiklar i lokala medier och på dess ambassadwebbplatser. Säkerhetsexperter sa att planeringen av GSI föregick kriget i Ukraina. Det är nästa steg i Xis ansträngningar att styra den globala säkerhetsordningen bort från de låsta positioner som legat till grund för Pax Americana och det kalla kriget.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:30

Nyhetssändning 27 september