Klåfingrigt EU till stort besvär för svenskt skogsbruk

Skogsägare och experter oroar sig för en mängd detaljerade regleringar som är på väg från EU-kommissionen. ”Produktionen kan minska med mellan 30 och 40 procent”, säger Tomas Lundmark, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Den svenska skogsindustrin har länge haft Naturvårdsverket som regleringsmyndighet men under 2022 förefaller EU bereda sig på att ”köra om” den inhemska myndigheten med en stor mängd nya direktiv. Europeiska kommissionen, med sina 32’169 anställda producerar en ström av regleringsbrev riktade till Europas alla länder. Effekten av pappersarbetet kan på lång sikt bli att nationerna de facto styrs från EU:s kontor i Bryssel medan och de folkvalda politikerna tjänstgör som distributörer av EU:s makt. Enligt en skogsägare som uttalat sig till Frihetsnytt finns också ett element av kleptokrati.

De regelnyheter som Europas skogsbrukare inom kort kommer att få rätta sig efter presenteras i voluminösa dokument med namn som LULUCF, RED III, Taxonomy, Fit For 55 och EU:­s skogspolicy. Det handlar om vad skogsägarna får avverka med hjälp av kalhyggen respektive gallringar, vad som ska betraktas som urskog (EU:s förslag är att skog som är äldre än 60 år inte får skördas) och särskilda föreskrifter beträffande trädarter och kombinationer av träd. Andra krav, framförallt de som har med klimatpolitisk kondioxidinlagring att göra är mer komplicerade samtidigt som de naturligtvis är totalt meningslösa. I vanlig ordning utarbetas regleringarna enligt de principer som gäller inom statsförvaltning och internationella storkoncerner: Maximal antal dokument, bokstäver och regler kombinerat med minimalt förtroende för dem som regleringen riktar sig emot. Den outtalade principen är att endast de största koncernerna med sina centraliserade administrationsresurser ska kunna följa reglerna utan besvär.

Europas mindre skogsägare värjer sig självfallet mot de ökande regleringarna. Dels mot den administrativa belastningen av att behöva lära in, implementera, rapportera och förhandla, kanske processa mot EU beträffande sitt dagliga arbete. Dels anser skogsägarna att ungpolitiker och andra kontorister i Bryssel som tar fram reglerna ibland har fel i sak. Ola Josefsson, segmentsansvarig för skog på Handelsbanken, är dessutom kritisk till att överhuvud taget ha en enhetlig reglering över hela Europa. Josefson framför i tidningen Realtid att inte bara klimatet utan även ljusförhållandena är annorlunda i Sverige jämfört med exempelvis Grekland. Ljusförhållandena och solens instrålning är av stor betydelse för val av trädslag och avverkningsmetod.

”Detta kallas stöld”

I ett uttalande till Frihetsnytt invänder Skogsägaren Karl Hedin mot den samlade andan i EU:s regleringsförslag. Han menar att klåfingrigheten har en djupare och mer skadlig innebörd än Brysselkontoristernas spelade omsorg om enstaka lövträd i Norrlands granskogar:
– Det vi ser nu är nog helt enkelt makthungriga centraleuropéer som vill tillskansa sig svensk egendom. EU har blivit en centralistisk och ständigt växande amöba som drivs av människor som aldrig behöver ta något ansvar.

Karl Hedin, bokaktuell med De jagade jägarna. Boken finns i handeln och från
E4F:s webshop.

Bedömare frågar sig vilka konsekvenserna blir för dem inte kan eller har tid eller personalresurser för att delta i Bryssels pappersexercis. Vad händer med den som inte följer det som krävs på grund av koldioxiden? Den som inte producerar rapporter, sammanställningar och mätningar rörande sin skogsegendom? Vad händer med den som planterar de träslag enligt eget huvud lämpligast istället för dem som EU föredrar? Vem ersätter skogsägarna för de konsultkostnader och produktionsbortfall som blir följden om alla direktiv följs? Enligt Regeringsformen 2:15 ska staten stå för ersättningen. En regel som gäller tills den tas bort med ett pennstreck. Till Fritidsnytt säger Karl Hedin:
– Jag gissar att det inte blir så [någon ersättning] i den heliga klimathysterin namn. Detta kallas då på svenska stöld.

Enligt Karl Hedin finns det en enkel lösning på problemen, som snabbt kan genomföras av en regering som representerar svenskarna mot EU istället för tvärtom.

– Det finns bara en sak att göra och det är att säga NEJ. Och passar inte det så får de väl avstå från vårt bidrag till EU-administrationen. Men vi har ingen regering med politiker som vill ta den fighten. Hellre lägger vi oss och skänker bort det som generationer svenskar mödosamt har skapat.

Karl Hedin är tredje generationens skogsföretagare och författare till två böcker i högaktuella ämnen för jägare, skogsbrukare och för envar som får med maktfullkomliga myndigheter att göra.
Maktmissbruket - ett hot mot demokratin
De jagade jägarna 
https://education4future.se/butik/bocker/karl-hedin/attacken-mot-aganderatten-karl-hedin/

Tips: Ett parti som fokuserar på just Swexit med sjökapten Ulf Ström som partiledare
https://dagensopinion.se/artikel/swexitpartiet-pa-offensiven-kampanjar-i-riksdagen/

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

00:39:17