Konspirationskollen 1: ”Coronavaccinen är farliga”

Detta är en kritisk granskning av en konspiration. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. Hos oss får alla åsikter komma till tals, oavsett hur obekvämt det är. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Ny artikelserie i Frihetsnytt undersöker konspirationsteorier och desinformation

En konspiration (av latinets conspirare: ’andas tillsammans’) är ett hemligt samarbete med illasinnat syfte. Enligt nutida globalistiskt språkbruk finns inte konspirationer. Följdriktigt avfärdar massmedia alla konspirationerteorier som vanföreställningar. Men om konspirationer inte förekommer, varför förekommer då ordet konspiration i alla språk? Faktum är att konspiration, (utan förbindelse med ordet teori), förekommer enligt sökmotorn Google fyra gånger oftare än ordet konspirationsteori. På engelska språket är förhållandet än tydligare, 10 till 1.
Jämförelse mellan träffar på ”konspiration -teori” och ”konspirationsteori”

Vi måste dessvärre konstatera att konspirationer förekommer – och ju mäktigare män som konspirerar desto större skada orsakar de. Det är därför som ansvarskännande människor över hela världen visar intresse både för historiskt belagda konspirationer och för teorier om pågående konspirationer i nuet. I USA har undersökningar visat att en avsevärd del av befokningen gör en motsatt bedömning i konspirationsfrågor jämfört med den officiellt proklamerade sanningen. Det globalistiska opinionsinstitutet IPSOS kunde i december 2020 till sin förskräckelse rapportera att endast 13% av tillfrågade väljare delade institutets ”korrekta” uppfattningar om 10 utvalda konspirationsteorier. Men oavsett om man är generaldirektör, journalist eller gatsopare – kan alls någon utomstående ha en ”korrekt” uppfattning av ett dolt händelseförlopp? Vi på Frihetsnytt kan det i vart fall inte. Därför lämnar vi till våra läsare att avgöra vad som bär sanningens prägel. I artikelserien Konspirationskollen presenterar vi de bästa argumenten från båda sidor. Vi välkomnar kommentarer till artiklarna!

I denna första artikel utgår vi från den första av de exempel på desinformatoin som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnar för på sin hemsida. Det handlar om covid-19, nämligen att ”Vaccinerna är framtagna under stress, är osäkra och har okända biverkningar”

Skärmbild från msb.se 2022-04-27
 1. ”Vaccinen är framtagna under stress”

Argument PRO

 • Den process för utveckling och produktion av injektionerna mot corona (Operation Warp Speed) som igångsattes av president Donald Trump handlade om att snabbt åstadkomma nödgodkännande, produktion och distribution av covid-vaccin. Även Trumps politiska fiender erkänner att OWS var mycket lyckat vad gäller den insparade tiden. En process som vanligtvis tar åtskilliga år slutfördes under ett enda år. Även vid normal medicinsk utveckling handlar det om stora kostnader och knapp tid, inte minst eftersom patent har en tidsbegränsad giltighet. Därför sölar man inte med arbetet i normala utvecklingsprocesser, som i regel tar tre till sex år.
 • På grund av farhågor för att viktiga regler kan ha åsidosatts under den snabba processen har den amerikanska motsvarigheten till Riksrevisionen, GAO, granskat hanteringen vid Operation Warp Speed. GAO konstaterar att de medicinska myndigheterna har godkänt att läkemedelsbolagen genomförde flera steg i de nödvändiga testerna på djur och människor paralellt, istället för sekventiellt som är det normala. I sin sammanfattning av granskningen ger GAO intrycket av att de paralella testerna var den väsentliga skillnaden mot normalt utvecklingsförfarande. Samtidigt skyddar sig GAO genom att infoga kvalificerande ord som ”generally” och liknande i sina slutsatser om att allt har gått rätt till. Ett exempel är ett påstående om att de kliniska försöken visade ”ungefär” 95% effektivitetsgrad, samma för tre olika vaccinsorter. Mot bakgrund av vad som numera är känt kan man konstatera att denna uppgift om vaccinens effektivitet var mer än ungefärlig. I en finstilt fotnot på sidan 20 i GAO:s rapport skriver myndigheten att man ”inte har undersökt” om bolagen i processen har följt de bestämmelser som utarbetats för att skydda allmänheten mot medicinska hastverk – just det som var själva meningen med GAO:s engagemang i frågan. GAO:s revision baseras på ett frågeformulär som man sänt till de sex berörda företagen, där man uppenbarligen har gjort upp i förväg med bolagen vilka frågor som ska ställas.
 • Det är väl känt att de berörda bolagen, på grund av tidspressen, förhandlat sig till långtgående avsteg från det ansvar och de skyldigheter som normalt åligger en leverantör av läkemedel.

  MSB förefaller uppfatta sig själv som den enda myndighet i världen som vet att någon tidspress inte har förekommit under Operation Wasp Speed. Därmed implicerar MSB att förhandlarna från EU m.fl. myndigheter blev lurade av vaccintillverkarna när det sedvanliga produktansvaret avtalades bort.

Argument CONTRA
Vi har inte hittat några argument för MSB:s ståndpunkt, nämligen att Operation Warp Speed inte ledde till någon kvalitetsrelevant ”stress”. Vi efterlyste detta från MSB den 27/4 och kommer att publicera myndighetens svar.

 1. ”Vaccinen är osäkra”

Argument PRO
Läkare världen över som varit skeptiska till coronavaccinen har drabbats av mediadrev, avskedanden och legitimationsindragningar. Detta har gjort att de flesta läkare undvikit att sätta korrekt diagnos på konstaterade vaccinskador. Denna ”underraportering” vitsordas av etablissemangets faktagranskare. De anmälningar som ändå har gjorts har blivit föremål för statistisk manipulation från Folkhälsomyndighetens sida, för att få ner de synliga siffrorna. Även Läkemedelsverket har ljugit för att dölja vaccinbiverkningar, inklusive dödsfall. Trots dessa straffbara tjänstefel har Läkemedelsverket tvingats registrera misstanke om många hundra dödsfall och över 10’000 fall av allvarliga biverkningar – detaljer här, här och här. Redan enligt de svenska myndigheternas friserade statistik är coronavaccinen långt mer osäkra för användarna än något annat motsvarande preparat i historien. MSB betecknar likväl varje påstående som refererar till denna osäkerhet som lögn. Under alla omständigheter har de tre inblandade myndigheterna visat likgiltighet inför allvarliga skador som man själva indirekt har åsamkat ett stort antal medborgare. När MSB talar om samhällsskydd ställer sig frågan hur ”samhället” då defnieras – och vad samhället ska ”skyddas” emot. Om man för skojs skull likställer samhället med regeringen och utgår från att MSB:s skyddsuppgift handlar om att skydda regeringen från kritik, då blir bilden klar.

Argument CONTRA
Vacciner är bland de säkraste typerna av läkemedel som har utvecklats. Säkerhetskraven är mycket höga eftersom vaccin ges till friska individer. Vacciner har först testats i kliniska studier och sedan introduktionen i vaccinationsprogram har vaccinernas effekt och säkerhet följts över tid.

När det gäller traditionellt säsongsinfluensavaccin skriver Läkemedelsverket att allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. Vad gäller Hepatit B förekommer allvarliga bieffekter ungefär en gång per 1,1 miljoner doser. När det gäller vaccin mot covid19 saknar Läkemedelsverkets hemsida generella försäkringa enligt ovan. Däremot har man under länkrubriken ”Detta gäller om coronavaccin” samlat en rad argument för att själva sjukdomen covid19 är farlig och att vaccinen är effektiva. Frihetsnytts granskning handlar emellertid om vaccinsäkerheten. Vad gäller denna består Läkemedelsstyrelsens information av sju avsnitt med följande rubriker.
– Ingen koppling mellan vaccin och autism
– Vaccinerna gör oss inte sterila
– Vaccinerna ändrar inte ditt DNA
– Vaccinerna innehåller inte mikrochip
– Vaccinerna innehåller inget hemligt
– Vaccinet ger inte covid-19
– Vaccinerna innehåller inte mänskliga celler

 1. ”Vaccinen har okända biverkningar”
  Vi har svårt att se hur en varning för en okänd fara rimligen kan vara lögnaktig. Därför har Frihetsnytt tillskrivit MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att utfå beslutsunderlaget för att klassa en varning för okända biverkningar som falsk information. Myndighetens svar kommer att publiceras när vi erhåller det.

  En delegation från MSB är enligt hemsidan på besök hos amerikanska Department for Homeland Security, vilket förmodligen är skälet till att mottangandet av ovanstående meddelande inte har kvitterats. Intill dess att svar har inkommit avstår vi från att föra fram några argument vad gäller okända biverkningar.

UPPDATERING 2022-05-03: MSB har svarat med att försöka hänvisa till en annan myndighet, MPF. På inrådan av juridisk expertis har MSB har nu fått en förnyad och förenklad begäran enligt följande: Härmed begärs kopior på MSB:s beslutsunderlag för att klassa en varning för okända vaccinbiverkningar som desinformation.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter