Krönika: Under ockupation? – Del 1

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.
I denna krönika går författaren igenom hur olika aktörer, framförallt finansstarka sådana, sitter på kontrollen över vårt samhälle. Utan att det skett något militärt nederlag eller invasion kan man säga att väst att i allmänhet och USA i synnerhet är under ockupation.
Joe Biden. Foto: Wikipedia/ Adam Schultz
Joe Biden. Foto: Wikipedia/ Adam Schultz

Det förekommer påstående om att militären styr i USA. Vissa påstår att även Sverige styrs av militär, utländsk sådan. Bakgrunden till dessa påståenden är att valfusk sägs ha förelegat i valet i USA 2020 vilket i förlängningen kan kräva militärt ingripande.

En majoritet av USA:s väljare anser att valfusk ligger bakom Joe Bidens seger vid senaste presidentvalet. Den amerikanska konstitutionen är utformad så att den amerikanska militären ska skydda befolkningen och konstitutionen. Valfusk kan vara en anledning för militären att gripa in och styra landet.

Bakgrund

Vatikanen är en suverän stat vilket också till de flestas förvåning även Washington DC och City of London är. Dessa tre statsbildningar har bland annat egen militär, lagstiftning och polis.

Washington DC utgör den militära delen där även petrodollar utgör en maktfaktor.

Washington DC bildades 1871 när USA blev ett registrerat bolag (registrerat i det Engelska handelsregistret) i samband med att stora lån togs av bland andra Vatikanen och City of London och befolkningen pantsattes för att täcka upp för kostnader som frihetskriget skapade.

City of London är centrum för finanser med ett parallellt banksystem (off shore banking) och kronkolonier.

Vatikanen är förutom ett religiöst centrum även navet för lagstiftning genom Romstadgan. Sverige skrev på Romstadgan 1998 och den trädde i kraft 2001. Romstadgan är Sveriges högsta lag och omfattar 104 sidor. Högsta domstolen i Haag står över svenska domstolar. Romstadgan ändras genom FN policys, därav flera högt uppsatta svenskar inom FN.

Vi är bara nummer och ägodelar

Maritime law är lagar som tillämpas till sjöss till skillnad mot common law (USA, UK) som är den lagstiftning som tillämpas på land. Våra personnummer lämnas till Vatikanen där de registreras vilket gör att Romstadgan gäller i Sverige.

Levande personer är döda till havs, enligt denna lag. Våra namn skrivs i versaler vilket visar att vi är ägodelar och att vi representeras av företag på land. När vi exempel visar körkort (med våra namn skrivna i versaler) så bekänner vi oss till maritime law (sjölagen) och är då bundna till att betala skatt mm.

Dessa tre statsbildningar (Washington DC, City of London, Vatikanen) utgör en förutsättning för att en global elit (av vissa kallad den djupa staten) ska kunna berika sig på den övriga befolkningen. Berikningen har skett genom att kontrollera världens befolkning (genom media, valfusk, institutioner, NGO) och plundra den på tillgångar i form av råvaror, skatter med mera.

Banksystemet

Nathan Mayer Rothschild. Bild: Wikipedia/ Moritz Daniel Oppenheim
Nathan Mayer Rothschild. Bild: Wikipedia/ Moritz Daniel Oppenheim

Historiskt har framgångsrika imperier som babylonierna, sumererna, egyptierna och romarna haft en guldmyntfot. Även det brittiska imperiet använde ädelmetaller som grund för sitt myntsystem, exempelvis silverpund, sterling. Med guldmyntfot har pengarna ett visst värde till skillnad från idag där sedlar eller digital valuta har knappt något reellt värde om förtroendet för systemet faller.

Penningfamiljen Bauer, senare kallad Rothschild, kom 1815 i samband med Napoleonkriget och slaget vid Waterloo över cirka 90% av Englands statsobligationer och fick därmed kontroll över England.

Det rådde stor spänning om utgången av slaget vid Waterloo 1815. Om Napoleon skulle vinna skulle även London drabbas hårt av plundring mm.

Så tog Rothschild över

Rothschild hade en ryttare på plats vid slagfältet. Denne ryttare rider i sporrsträck till Calais och mutar en skeppare för överfart till England. På den engelska sidan väntar utvilade hästar med vilka ryttaren tar sig till London där Nathan Rothschild väntar. 

Ryttaren hinner fram innan nyheterna når London den offentliga vägen och berättar att Napoleon har förlorat. Rotschild beordrar försäljning av värdepapper vilket gör att i princip samtliga aktörer säljer i tron att Wellington förlorat och Napoleon har vunnit (Rotschild anses vara pålitlig och välinformerad) och att då allt riskerar att gå förlorat om inte försäljning sker.

Efter denna stora försäljning faller kurserna vilket gör att Rothschild kan köpa tillbaks cirka 90% av värdepapperna för en billig penning och får därigenom kontroll över England. 1818 köper riksbanken tillbaks dessa värdepapper för 8 procent av riksbankens avkastning för att få igång handeln. Rothschild ska enligt vissa beräkningar ha gjort en vinst över tid på häpnadsväckande 271 triljoner kronor på denna affär.

År 1832 åker Nathan Rothschild till Moskva och träffar tsaren. Rothschild erbjuder sig att trycka rubelsedlar, då de redan trycker flera Europeiska valutor. Tsaren tackar nej varmed Rothschild hotar med att avsätta honom.

Skuldspiralen

År 1776 pågår det Amerikanska frihetskriget mellan kolonisterna och engelska kungen. Kolonisterna får stöd av den ryska flottan utanför San Fransisco och östkusten och vinner, något som engelsmännen inte glömmer.

År 1871 tvingas USA låna av Vatikanen för att täcka krigets kostnader. Detta sker till priset av att den generösa konstitutionen måste skrivas om till förmån för det brittiska kungahuset som därmed åter igen får grepp om den amerikanska politiken.

Den amerikanska befolkningens arbetskapacitet pantsattes så att befolkningen i princip blev slavar. Födelseattesterna blev långivarens tillgångar. Dessutom fick Sjölagen (Maritime law), som sköttes av transportministeriet, stort inflytande över 1871 års konstitution.

Med hjälp av de intjänade pengarna köps Reuters 1850 av Rothschild vilket utgör grunden till kontrollen över medierna. År 1913 grundas den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED). En privatägd bank, ägd av sju privatbanker med säte i Panama. Finansieringen sker bland annat genom den brittiska centralbanken och Rothschild. Beslutet tas vid jul då ett fåtal är närvarande i kongressen. Flera är motståndare till FED, därav USA:s tre rikaste personer som av en händelse dör vid Titanics förlisning 1912.

En revolution finansieras

Leo Trotskij. Foto: Wikipedia/ Okänd
Leo Trotskij. Foto: Wikipedia/ Okänd

Nu vänds blickarna åter mot Ryssland och jakten på dess rikedomar. Den ryska revolutionen finansieras genom den amerikanske finansmannen Jakob Schiff som stödjer Leo Trotskij (med det judiska födelsenamnet Leiba Bronstein).

Trotskij stannar ett år i New York och förbereder revolutionen och får tillgång till Rockefellers ägor för träning. Det kommunistiska Sovjetunionen byggs upp och styrs av de rikaste amerikanerna. Tsaren mördas (en symbolhandling) och sedan tar sovjeterna över maktapparaten.

IRS (Internal Revenue Service), den amerikanska skattemyndigheten, institutionaliseras och görs därmed till ett redskap för att plundra befolkningen. Tidigare fanns ingen inkomstskatt. Stora inkomster från skatter mm gör att engagemang kan göras internationell och krig startas, vilket ger än mer inkomster.

Wallenberg stärker sitt grepp

1873 bildade Norge och Sverige en union med guldmyntfot vilket upphörde 1913 när Federal Reserve bildades. I Sverige och övriga världen har familjen Wallenberg sedan tidigt 1900 – tal genom sina företag som Ericsson, Atlas Copco, ABB, AstraZenica, NASDAQ-börsen med flera haft ett informationsförsprång. Detta har gjort att de kunnat kontrollera och exploatera på ett flertal sätt inte minst genom politiken och underrättelsetjänster som är beroende av information som i sin tur styr utrikespolitiken.

Familjen Wallenberg har förutom tillgång till ledande teknik även haft goda kontakter med makthavare som bröderna Dulles (CIA chef respektive utrikesminister i USA), Bush-familjen med flera.

Familjen Bush, familjen med två presidenter: George Bush Sr (mörk kostym) och George Bush Jr (beige jacka). Foto: Wikipedia/ Eric Draper
Familjen Bush, familjen med två presidenter: George Bush Sr (mörk kostym) och George Bush Jr (beige jacka). Foto: Wikipedia/ Eric Draper

Det nuvarande systemet SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är skuldmättat och kommer att falla. Valutaexpansionen har ökat drastiskt under de senaste årens kriser (coronapandemi och Ukrainakrig med flera) vilket har försatt flera företag och banker i kris. Utgivningen av pengar sker genom lån från privata banker.

Vid lånetillfället skapas pengarna, dock skapas inte pengarna för räntan vilket gör systemet ohållbart på sikt då allt högre andel av de nya pengarna krävs för att täcka räntan. Då 50% av de nyskapde pengarna åtgår för att täcka tidigare räntekostnader är systemet skuldmättat.

Dollarn och Kina

Schweiziska Credit Suisse har köpts upp för att inte gå i konkurs, Kinas stora fastighetsbolag Evergrande som är konkursmässigt har skulder på 100-tals miljarder till tyska banker är några exempel på att finanssystemet är ohållbart på sikt.

Den amerikanska dollarns status som världshandelsvaluta är på väg att undermineras då exempelvis Saudiarabien och Kina är överens om att handla olja i Kinesiska yuan på Singaporebörsen. Detta är ett steg i att skapa en multipolär värld. En fråga som Ryssland och Kina driver vilket medför att allt fler länder ansluter sig till BRICS.

En ny ekonomisk standard är på väg att införas ISO 20022 även (av vissa kallat Quantum Financial System). Detta system ersätter nuvarande system SWIFT. SWIFT omsätter 5 triljoner per dag med 7% ränta i avgift ger det ofattbara 128 triljoner kronor per år i vinst för SWIFT.

Systemet ISO 20022 kommer att vara guldbackat där varje land har en guldmängd motsvarande sin ekonomiska styrka. När ISO 20022 införs måste omval ske inom 120 dagar. Transaktioner kommer att gå snabbare då transaktioner sker med kvantdatorer. En transaktion som idag kan ta dagar kommer med det nya systemet att kunna genomföras på 4 sekunder.

”Dränera träsket”

Det nuvarande finansiella systemet ska exponeras och avskaffas. Donald Trump hade som valslogan ”Drain the swamp” (dränera träsket), vilket syftade till att bekämpa korruption och i förlängningen avlägsna den djupa staten. För att exponera och troliggöra för världens befolkningar att dessa destruktiva krafter finns så låter militären, trots att valfusk förelegat (ett valfusk som enligt vissa redan har dokumenterad bevisning

I nyskrivna ryska läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet står redan att Joe Biden vann presidentvalet I USA på grund av demokraternas valfusk, och att Trump är den rättmätige vinnaren.

Den illegitime presidenten Biden fick fortsätta sitt presidentskap och på så sätt gradvis avslöja och synliggöra för allmänheten den korruption som förelegat inom rättsväsende, politik med mera.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter