Linda Karlström vann målet mot svenska staten!

En stor seger för yttrande- och åsiktsfriheten har inträffat idag! Linda Karlström vann målet i Stockholms tingsrätt, där hon anklagade svenska staten för psykologisk påtryckning.

Tingsrättens dom kom idag kl 11.00 och den ger Linda Karlström rätt gentemot svenska staten. Linda tilldöms ett skadestånd på 100 000 kronor.

”Publiceringen har fått stor spridning och ligger alltjämt kvar på SVT Play. Det är tydligt att Linda Karlström har tagit illa åt sig av publiceringen och det tillvägagångssätt som använts för att erhålla det material som publicerats”, står det i ett pressmeddelande från tingsrätten.

Enligt Tingsrätten har staten brustit i att tillhandahålla ett tillräckligt skydd för Linda Karlström, vilket staten är skyldig till enligt Europakonventionen och att publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i Karlströms rätt till privatliv. Däremot anser rätten inte att staten kan hållas ansvarig för SVT:s agerande.

Domstolen noterar också att det i Sverige saknas en mekanism där rätten till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet och att mediernas befintliga självregleringssystem i det här avseendet är otillräckligt, skriver Omni.

Tingsrättens pressmeddelande:

I december 2020 visades dokumentären ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna” i Sveriges Television (SVT). En kvinna som förekom i dokumentären väckte talan mot staten och gjorde gällande att staten hade överträtt hennes rättigheter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter (Europakonventionen). Kvinnan ansåg att dokumentären, och då särskilt journalisternas användande av falska identiteter och dold kamera, utgjorde ingrepp i hennes rätt till privatliv, tankefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet.

Enligt skadeståndslagen kan staten bli skadeståndsskyldig om en enskilds fri- och rättigheter enligt Europakonventionen överträds från statens sida. En stat har enligt Europakonventionen såväl negativa som positiva förpliktelser. Statens negativa förpliktelser innebär att staten har en skyldighet att själv avhålla sig från ingrepp i den enskildes konventionsrättigheter. Statens positiva förpliktelser innebär å sin sida att staten är skyldig att vidta åtgärder för att skydda den enskildes konventionsrättigheter även i förhållande till andra enskilda.

Kvinnan menade att staten svarade för SVT:s handlande och att staten, genom SVT, hade gjort sig skyldig till ingrepp i hennes rättigheter. Tingsrätten bedömer dock att SVT:s agerande inte kan tillskrivas staten och att staten därmed inte har brustit i sina negativa förpliktelser enligt Europakonventionen.

Enligt kvinnan hade staten i vart fall brustit i sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen, genom att inte tillhandahålla ett tillräckligt skydd mot SVT:s ingrepp i hennes rättigheter. Tingsrätten bedömer att publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i kvinnans rätt till privatliv, såvitt avser publicering av material från inspelningar med dold kamera och genom användningen av falska identiteter. Vidare anser tingsrätten att det i Sverige saknas en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet, i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt. Tingsrätten bedömer att det befintliga självregleringssystemet inte räcker i det här hänseendet. Frånvaron av en sådan mekanism innebär enligt tingsrätten att staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen. Tingsrätten har därför tillerkänt kvinnan skadestånd.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

4 KOMMENTARER

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter