Magnus Stenlund: Vindkraft är ett gigantiskt slöseri

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Frihetsnytt. 
Hos oss får alla åsikter komma fram, även om de är obekväma. Vi står för riktig yttrandefrihet.

Vindkraftsutbyggnaden kommer att kosta 1,2 biljoner och är inte driftsäker

Artikeln redogör för det gigantiska resursslöseri som vindkraftsutbyggnaden och dess följdinvesteringar medför (och kommer att medföra långt framöver). Rapporten som hänvisas till är framtagen av Sweco på uppdrag av Ellevio (tidigare Fortum). Artikeln grundar sig på en föreläsning som jag höll på en klimatkonferens i Luleå den 2 april i år.

Gigantisk felsatsning

Som de flesta säkert vet, kommer utbyggnaden av vindkraftsparken öka explosionsartat de närmsta åren och detta kommer att medföra en mängd problem, inte bara ur ett estetiskt och ett miljöperspektiv, med massdöd av fåglar och insekter, utan även få gigantiska ekonomiska konsekvenser. För det handlar inte bara om mängder av nya vindsnurror som ska byggas, utan också om det ledningsnät som nu måste byggas för att ansluta el från mängder av nya punkter till elförbrukning som också enligt planerna förläggs på helt nya platser. Alltså, man vänder upp och ner på Sverige.

Således kommer tre små kommuner i norr enligt planerna plötsligt dra dubbelt så mycket el som miljonstaden Stockholm, Boden hela tre gånger så mycket. Skellefteå kommer dra mer än Göteborg och Stenungssund dubbelt så mycket och Lysekil lika mycket som Malmö.

Galenskap

Det här är galenskap helt utan reson. Att bygga infrastruktur som bara behövs för att man väljer att kasta om stolarna i en hela havet stormar-lek, istället för att spendera en tiondel om man hade låtit bli, är fullständig galenskap.

Och som om detta inte var nog så kommer vi att behöva göra om denna ”fantastiska” plan eftersom den inte kommer att fungera. Sweco, som fått uppdraget att utreda frågan av Ellevio (varför gjordes inte en offentlig utredning där istället?), säger att ledningsdragningarna inte tillför oss någon nytta alls som vi inte redan hade.

Vad blir då kostnaderna av Mp:s våta dröm?

Utbyggnaden av vindkraften kommer enligt kalkylerna kommer att kosta oss 1,2 biljoner, alltså
1 200 miljarder. Och detta är, som nästan alltid när staten är inblandad, glädjekalkyler. Vad slutnotan landar på har vi ingen aning om.

Detta kommer således kosta (minst) 600:-/mån, utslaget på varje heltidsarbetare i Sverige. Av redan beskattad lön. Samt dessutom under större delen av dennes yrkesverksamma liv och i dagens penningvärde. Än värre blir det för de som har en sämre löneutveckling.

Sweco säger att själva ledningsdragningarna kommer att kosta 668 miljarder. Det är alltså tio gånger en hyfsat anständig försvarsbudget. Varför? Jo, på grund av det lilla ordet ”fossilfritt”!

Men det är kärnkraft och vattenkraft som ska ersättas. Så varför? Är det miljöförbättring? Att få tiotusentals brusande varningsblinkande skyskrapshöga fågelslaktare i våra skogar?

Kostnaden för ny elproduktion utreds formellt inte av Sweco, men man har ändå gjort en skattning, som man redovisar lite i smyg instoppat i rapporten. Det blir 514 miljarder till, tack! Alltså en dryg 1000-lapp sammanlagt i månaden för den heltidsarbetande. För de flesta ända fram till pensioneringen.

Det kanske inte låter så mycket, men då räknar du fel. Om du jämför med sparandeutrymmet, det vill säga det du lägger undan för semester eller för oförutsedda utgifter, handlar det om ungefär en femtedel av denna summa för medelinkomsttagaren. Då kan man fråga sig för vad? Jo, absolut inget som vi inte redan hade.

Uppdämt behov av underhåll – pengarna gick till annat

Man gör en stor sak av att ungefär hälften av ledningsinvesteringarna skulle ha behövts göras ändå, vilket beror på ett uppdämt behov, till följd av eftersatt underhåll. Inget nytt under solen där. Under trettio års tid har man fuskat med detta eftersom pengarna har behövts till annat…

Så den generationsskulden skjuts enkelt över på nästa. Och man försöker samtidigt få det att låta som en ”bra” ursäkt, men att man väntat tills den tekniska livslängden löpt ut är raka motsatsen. Underhållet skulle ha gjorts för länge sen, då det varit ekonomiskt optimalt.

Och om du tror att detta är den enda infrastruktur man gjort så med under det senaste decenniet, så tar du fel även där. Detta gäller, skrämmande nog, alla områden – vägar, järnvägar, vattenledningar och kommunala lokaler. Det kan ju beskrivas som ”en guldgruva” för kommunen om man vill, för då blir glaset halvfullt, men för den som ska betala är det fortfarande pengar ut. Bara i Skåne rör det sig om 10 miljarder i eftersatt skuld avseende lokaler, som med en uppdatering skulle spara både energi, pengar och koldioxid. Men det är ju om man verkligen vill göra skillnad vill säga. Det man egentligen vill är att du ska göra skillnad. Själva vill man bara sitta kvar.

Andra kraftkällor kan vi se oss i stjärnorna efter

Nu kommer vi till antagandena, det som trots allt gör detta till en glädjekalkyl. Kärnkraften ska nämligen vara kvar och vattenkraften ska byggas ut. Och man ska ha stora energilager, sådana som idag inte finns. Men vattenkraften kommer inte byggas ut. Tvärtom så har vi just börjat tillämpa en lag som kommer kräva att upp till en fjärdedel av all vattenkraft blir olönsam och stängs av. En del av de små kraftverken har redan stängts ned.

På samma sätt fungerar styrningen av vår kvarvarande kärnkraft. Lagar som missgynnar den, relativt andra energislag och då särskilt sol- och vind, och gör det olönsamt att vidta investeringar både i ny och befintlig kärnkraft. Den läggs därför ner långt tidigare än nödvändigt medan politikerna tvår sina händer och påstår att det är marknaden som styr.

När det gäller energilager så är det inte bara oprövad teknik som åberopas. Det är teknik som inte finns överhuvudtaget och som man efterfrågat i flera decennier utan att komma ens i närheten av målet. Vi kan utgå ifrån att energisnåla lösningar inte kommer finnas på plats ens 2045, när allt detta skulle vara klart.

Ladda Teslan när vinden ligger på

Rapporten underskattar dessutom det framtida ledningsnätsbehovet. Det finns ju ännu en ny energitjuv som ska matas – elbilen. Att man inte tagit med några kostnader för elmackar och laddstationer vid parkeringar framgår bland annat av att elanvändningen i vissa kommuner inte ökar alls. Eller ska Umeå, Jönköping och Linköping få förmånen att fortsätta köra fossilt? Tillåt mig tvivla.

Dessutom antas man inte behöva mer produktionskapacitet till följd av omställningen till elbilsflotta. Den antas nämligen kunna laddas på ”fria tider”, typ när det blåser alltså. Återigen ett verklighetsfrämmande antagande som dolts med hänvisning till en energilagring som inte finns.

Det där med topplasten är nämligen viktigt. Det är den som avgör både hur många nya kraftverk som behövs och ledningsbehovet. Skulle elförbrukningen över dygnet och året vara exakt densamma hela tiden så skulle vi behöva mycket mindre av sådan kraft som levererar jämt.

Men till och med lekmannen vet ju att det går åt mer energi på vintern och att vi drar mer när vi är vakna än när vi sover. Det finns ju också ett annat problem: den nya kraft man vill investera i levererar allt annat än jämt. I själva verket får man vara glad om vindkraften levererar 30% av sin kapacitet över ett år, och ännu mindre under sin ekonomiska livscykel. Det betyder att vi måste bygga ledningar för vindkraftens maxkapacitet, men bara förvänta oss att vårt energibehov täcks till en fjärdedel av denna kapacitet. Vi måste med andra ord överinvestera flera 100%! Sweco gör som vanligt en glädjekalkyl och säger tre gånger istället för fyra gånger mer.

Dessutom är detta en slutsats som man smyger förbi utan att upplysa läsaren. Inte för att läsaren, i det här fallet energiministern, inte vet, utan för att han inte vill att någon annan ska veta.

Har proppen gått på energiministern?

Swecos rapport får ju inte bli någon citatmaskin för vindkraftmotståndet, vilket Sweco är mycket medvetna om. Man biter inte den hand som föder en – därav glädjekalkylen och därav avståendet från att berätta om vilken fullständig brist på verklighetsförankring som denna plan har. Vi kan ju nämligen inte räkna med snittkapaciteten heller, vi måste ha en viss minimikapacitet också. Att bygga ut vårt lands elproduktion från 30 000 MW till 100 000, med nästan bara vind, innebär att vi en vindlös dag ofrånkomligen måste stänga ner stora delar av elnätet. Och det inte inom en avlägsen framtid.

För redan om tre år, 2025 ska Sverige enligt den här prognosen till 50% drivas av sol- och vindkraft. Bara 50% av landet kommer då under dagar med stiltje kunna få el. När utbyggnaden är klar så ska sol- och vind svara för 70%. Detta är fullständigt omöjligt att få att fungera utan stora och närmast konstanta strömavbrott och detta vet Sweco och vår energiminister, som ju påstår sig ha en ingenjörsexamen. Det krävs ju heller inget geni för att begripa detta och nu, om inte förr, vet även du. Men tydligen krävs åtminstone några fler hjärnceller än det genomsnittlige statsrådet har för att ändra planen.

ÖB – en säkerhetsrisk?

För planen styrs nämligen av vad man tutat i väljarna. Och det är en lögn man vägrar berätta om och som innebär att även försvarsintressen får stå tillbaka. Vår ÖB tillika kärleksnästeförsedde äktenskapsbrytare Micael Bydén lär ju inte ha varit så svår att förhandla med om saken.

Att sälja bort ett riksintresse för att behålla jobbet och få glänsa även på nästa pridefestival var säkert ett lätt val. Den eftergiften var ju för ännu ett gott syfte ska vi väl tänka. Vi får bara hoppas att han inte får apkoppor och blir så utsatt för påtryckningar att han viker sig även i andra frågor.

Den här rapporten är till för att få planen att framstå som möjlig. Och då måste man ändå ta i med skohorn i alla vinklar och avseenden. Kostnaderna till exempel, aviseras utan att påtala att detta är den största investeringsplan Sverige någonsin lagt upp. Som om den var fullt genomförbar.

Ändå framstår den förstås som gigantisk. Det gör de trots att man redan hyfsat siffrorna så väl, med önskedrömmande antaganden. Så låt oss avsluta med att spräcka åtminstone den delen av luftslottet.

Mer realistiska antaganden

Vad händer till exempel om vi tar till en mer realistisk bedömning av hur topplasten ökar bland annat på grund av elbilskonverteringen och i brist på bra energilagringsmöjligheter? Att vi då landar på 30 GW istället för 20 GW är även det en försiktig gissning, eftersom, som ni minns, vindsnurrornas snittkapacitet är lägre än Sweco räknar med. Så det skulle kräva ännu fler vindsnurror förstås. Och tre (eller troligen fyra) gånger så mycket mer ledningar för att svara mot denna tillkommande produktionskapacitet. Ett enkelt överslag, utan att ta hänsyn till att panikinvesteringar och resursbrist alltid leder till fördyringar, innebär drygt 600 miljarder extra.

Ojsan! Då är vi uppe i över en tredjedel av det överskott som heltidsarbetande gemene man har att spara eller spendera på semester och fritid. Och att en så stor effekt på den privata konsumtionen oundvikligen kommer leda till lågkonjunktur och uppsägningar i andra branscher är då inte heller beaktat.

Brommabor: Inte på min bakgård!

Nej det är inte så att man kan flytta pengar i så stor omfattning till Miljöpartisternas vänners och bekantas favoritindustri utan vidare. Det kommer slå hårt överallt. När människor får det sämre leder det till att övrig ekonomi krymper, vilket kommer att leda till arbetslöshet, lägre inkomster och ännu lägre sparandeutrymme, i en ond cirkel. Att man inte heller med lätthet kommer kunna övertyga alla om att vilja ha en vindsnurra på sin egen bakgård är också en fördyrande faktor.

En lite rolig skylt som meddelade Ålstensborna att det planeras snurror i stadsdelen – mitt i Finbromma – fick säkert en och annan att spärra upp ögonen. Nimby Energi AB lär tyvärr bara vara en lustighet; namnet betyder som väl bekant ”Not in my Backyard” och signalerar just oviljan att pådyvlas sådant som man gladeligen placerar hos någon annan, bara det är på behörigt avstånd.

Brommaborna hör utan tvekan till dem, här vill man bland annat bli av med flygplatsen man bosatt sig vid, för att få ännu högre markvärden. Tack vare samarbetet med Mp så hoppas man förstås att det ska bli möjligt och därför får Mp härja på när det gäller allt annat också. Moderaterna som bor här och känner sig så väldans samhällsansvariga att de tycker det grönblå styret av staden ska få en ny chans i september, bör dock noga överväga saken, eftersom åtminstone fakturan för vindsnurret ändå kommer hamna i den egna brevlådan.

Skribent: Magnus Stenlund, jurist och civilekonom

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

Prognosen: Lägre elpriser framöver

Så påverkas elpriset när el importeras

Reaktor ligger nere

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter