Mordet på JFK: Verk av ensamvarg eller maktens konspiration?

Den 22 november 1963 skjuts president John Fitzgerald Kennedy när han i en öppen bil besöker Dallas, Texas. Snabbt grips en ensam gärningsman, som därefter själv mördas. Var det ett dåd av en ensam gärningsman, eller var det mäktiga krafter involverade? Många olika teorier har presenterats i fallet.

De första åren av 60-talet var förhållandevis fredliga för USA på den internationella arenan. Koreakriget var avslutat sen några år tillbaka och Vietnamkriget låg fortfarande några år bort.

Kubakrisen 1962

De riktigt stora undantagen från det relativt fridsamma lugnet, utgjordes 1961 av den misslyckade Grisbuktsinvasionen på Kuba för att störta den kommunistiska regimen, samt Kubakrisen 1962 som utan överdrift kan kallas för en av de farligaste tiderna i historien. För att förhindra uppbyggnaden av sovjetiska missilbaser på Kuba (ett gensvar på Grisbuktsinvasionen samt att USA installerat missilbaser i Italien och Turkiet) sattes en blockad av ö-nationen igång. Samtidigt som spända förhandlingar pågick mellan Washington och Moskva kunde en överilad handling eller ett förlupet skott på minuter ha satt igång ett kärnvapenkrig som snabbt skulle ha utraderat både Washington och Moskva.

Men tack vare att både Kennedy och hans sovjetiske kollega Nikita Chrusjtjov höll både huvudena kalla och hade en direkt kontakt, så utbröt aldrig ett tredje världskrig. Följden blev att Sovjet drog tillbaka sina missiler från Kuba och USA åtog sig att dra tillbaka sina från Turkiet. Detta sågs dock som ett svaghetstecken från hökar i bägge lägren och 1964 avsattes Chrusjtjov under kuppartade former för att ersättas av Leonid Brezjnev.

Mordet

För Kennedys del skulle historien få ett våldsamt slut. Den 22 november 1963 besökte han Dallas i Texas tillsammans med sin fru Jacqueline, när han enligt uppgift, sköts med ett krypskyttegevär av kommunistsympatisören Lee Harvey Oswald.

Oswald greps kort därefter (efter att även ha mördat en polis), men mördades redan den 24 november av barägaren Jack Rubenstein (även kallad Jack Ruby), som i sin tur hade kopplingar till maffian.

Många misstänkta

Vem som egentligen låg bakom mordet har varit uppe för diskussion ända sedan dådet inträffade. Den etablerade historien utgår från Oswald som en ensam kommunistsympatisör, men alltför många frågetecken finns kvar kring mordet. Kennedy hade skaffat sig många fiender genom vad vissa ansåg som eftergifter mot Sovjet, medan kommunister såg honom som ett hot på grund av hans politik i Kuba och övriga Latinamerika, samt det ökade stödet till den antikommunistiska regeringen i Sydvietnam. Han hade även genomdrivit direktiv som underminerade bankerna. Vissa pekar ut bankerna (som även kan ha varit involverade i mordet på Abraham Lincoln), maffian, CIA, KGB, den kubanska regimen, eller till och med Kennedys efterträdare, Lyndon B. Johnson.

Att gå igenom samtliga i detalj skulle motsvara en bok snarare än en artikel. Därför kommer endast några av de utpekade att beröras här. Men läsaren uppmanas att själv läsa vidare och på egen hand bedöma vad som verkar troligt.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att den utpekade gärningsmannen, Oswald, hann mördas innan något djupare och offentligt förhör kunde hållas med honom, medan hans mördare, Jack Rubenstein själv avled några år senare bakom lås och bom. Detta har placerat båda två i en djupare konspiration att mörda Kennedy, där Rubenstein helt enkelt var en lönnmördare som gjorde sig av med Oswald.

Flera skyttar

En av de teorier som brukar lyftas fram är att Oswald inte var den ende skytten, utan var en av flera som från olika vinklar avfyrat skott mot presidentens bil. Fyra skott avlossades, tre skott träffade bilen, varav ett var det dödande. En del har pekat på att Oswald omöjligt kunde ha avlossat fyra skott med sådan träffsäkerhet på så kort tid med det vapen som användes.

Ytterligare underlag utgörs av att flera vittnen ska ha pekat ut en gräsbeklädd kulle i närheten (”the grassy knoll”) som den plats där skotten kom ifrån, inte från Texas School Book Depository där Oswald befann sig.

Den amerikanska maktapparaten – CIA och Johnson

CIA (Central Intelligence Agency), den amerikanska underrättelsetjänsten, är en given huvudmisstänkt i konspirationsteorierna. Denna ljusskygga organisation har sedan grundandet 1947 varit inblandade i allt från politiska mord till understöd av statskupper över hela världen, för att gynna den amerikanska hegemonin i världspolitiken. De teorier som framförts menar att det fanns ett missnöje med Kennedy, dels för att han planerade att skära ned CIAs budget med 20 % och för att han sågs som för mjuk mot kommunismen, då han inte ville sätta in mer militära resurser i Grisbuktsinvasionen, samt att han föredrog dialog med kommunisterna på Kuba och i Vietnam.

Det finns inga tydliga bevis för att Oswald hade kontakt med CIA. Men 1995 publicerades bevis som visade att både CIA och FBI medvetet manipulerat filer rörande Oswald, både innan och efter mordet, samt att man ska ha undanhållit information till de lokala myndigheterna som hade kunnat göra dem uppmärksamma på Oswald.

Lyndon B. Johnson, dåvarande vicepresident, ska även han ha haft anledning att vilja se Kennedy mördad. Dels med tanke på att han tillträdde som tillförordnad president efter mordet och vann formellt titeln i valet 1964. Han ska ha ogillat Kennedy-klanens inflytande (flera av dess medlemmar, både Johns far Joseph, samt bror Robert, var politiskt högt uppsatta), samt att ryktet gjorde gällande att Kennedy skulle byta ut Johnson.

Kommunister – Castro-regimen eller KGB

Teorierna att kommunisterna ska ha legat bakom mordet, bygger framförallt på att de skulle haft motiv för det. Fidel Castro, som själv utsatts för ett flertal misslyckade mordförsök, skulle mycket väl ha kunnat vilja ge en tillbaka-kaka, eller underminera framtida försök att mörda honom, genom att visa att han mycket väl kunde ge igen med samma mynt. Det skulle även ha kunnat vara en hämndaktion för alla försök att störta Castro, däribland just Grisbuktsinvasionen.

KGB, som var minst lika duktiga som CIA på politiska mord, skulle enligt framförda teorier ha velat hämnas förödmjukelsen från utgången av Kubakrisen. Enligt den rumänske generallöjtnanten Ion Mihai Pacepa, som agerat underrättelseofficer i Warszawa-paktens område, men hoppade av till Väst 1978, ska det ha varit konsensus bland underrättelseorganisationerna i de sovjetiska satellitstaterna att KGB var inblandat. Han hänvisar även till ett samtal som han hade med den rumänske kommunistledaren Nicolai Ceausescu, där denne berättade om 10 utländska politiker som Kreml mördat eller försökt mörda, varav Kennedy skulle varit en av dessa.

Då Oswald betecknade sig som kommunist och faktiskt hade bott i Sovjetunionen innan han flyttade tillbaka till USA, så finns ändå ett underlag för att han skulle ha kunnat värvas som lönnmördare innan han återvände till USA.

Bankerna och ”Executive order 11110”

En av Kennedys mer okända gärningar var undertecknandet av exekutiv order 11110 (”Exekutive order 11110”) den 4 juni 1963, bara några månader innan han åkte till Dallas. Denna order fråntog den privatägda centralbanken Federal Reserve rätten att låna ut pengar till den amerikanska staten med ränta. Detta var det första riktigt hårda slaget mot Federal Reserve, sedan den under hemlighetsfulla former grundades julen 1913. Lincoln mördades i nära anslutning till att begränsa bankernas kontroll av pengaproduktionen, medan Kennedy gick steget längre.

”En monolitisk och hänsynslös konspiration”

I ett tal inför American Newspaper Publishers Association den 27 april 1961 gick han till attack mot ljusskygga krafter som verkade bakom kulisserna.

”Själva ordet ”sekretess” är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle; och vi är som ett folk i sig och historiskt emot hemliga sällskap, hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi beslutade för länge sedan att farorna med överdrivet och obefogat döljande av relevanta fakta vida överväger de faror som brukar citeras för att motivera detta.”

”För vi motarbetas runt om i världen av en monolitisk och hänsynslös konspiration som förlitar sig på hemliga medel för att utöka sin inflytandesfär – på infiltration istället för invasion, på subversion istället för val, på skrämsel istället för fria val, på gerilla på natten istället för arméer på dagen.”

Det finns många grupper som skulle kunna omfattas av detta tal: både bankerna, CIA, frimurarna, kommunistiska infiltratörer, samt skuggorganisationer kopplade till de amerikanska myndigheterna.

Talet finns uppladdat i sin helhet och lyssnaren uppmanas att själv lyssna igenom det, från början till slut.

Slutord

Detaljerna kring mordet på Kennedy kommer aldrig att få ett definitivt svar, men en del frågetecken skulle säkert kunna suddas ut om de amerikanska myndighetsarkiven öppnades för allmänheten, likt de sovjetiska gjorde 1991.

Faktum kvarstår att många hade intresse av att se Kennedy mördad och många tjänade på det, framförallt toppar i det amerikanska samhället, både inom bankerna (som bibehöll sin makt över pengaproduktionen), politiken och militären. Att även utesluta det ljusskygga CIA, som gjort politiska mord och understödda statskupper till en konst, känns rätt förhastat.

Kommunisterna hade inte lika mycket att vinna på det, då Kennedy efterträddes av Lyndon B. Johnson, som i sin tur efterträddes av Richard Nixon, som båda utökade den militära kampen mot kommunismen i Vietnam. Det skulle visserligen kunna argumenteras att en hökaktig amerikansk president tvingade fram en direkt konfrontation med kommunismen, vilket slutade i en enorm amerikansk prestigeförlust i och med det slutgiltiga nederlaget i Vietnam 1975.

Det sista vi kan konstatera med säkerhet är, utifrån opinionsundersökningar som bland annat CNS News och Gallup Polls, att en övervägande majoritet av det amerikanska folket tror att mordet var en del av en större konspiration, eller åtminstone att Oswald inte agerade ensam.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter