Narkotika snart straffritt i Norge

I Norge kan du framöver slippa straff för innehav för eget bruk av upp till fem gram kokain, heroin eller amfetamin. Detta efter några milda narkotikadomar och nya riktlinjer till polis och åklagare.

Efter tre vägledande milda narkotikadomar nyligen i högsta domstolen uppmanar norska Riksåklagaren i ett brev polisen och åklagarna att ha en mer tillåtande syn på missbrukares narkotikainnehav för eget bruk.

Påträffas en missbrukare med upp till fem gram kokain, amfetamin eller heroin så ska han ska inte gripas, visiteras eller ens förhöras om vart de köpt drogerna, enligt de nya riktlinjerna. Upp till den dubbla mängden anses ”i blygsam grad” överskrida gränsen och ska enbart leda till ett kort villkorligt fängelsestraff.

–  Besluten från Högsta domstolen och riksåklagarens riktlinjer innebär en förändring av polisens arbete med narkotika. Åklagarmyndigheten kommer inte längre att straffa missbrukarnas förvärv, innehav och förvaring av mindre doser narkotika och polisen kommer noga att överväga om ett brottmål ska öppnas i dessa fall, säger Beate Brinch Sand, chef för åklagarenheten i Oslo polisdistrikt, till NRK.

”Missbrukare bör inte straffas”

Förändringarna påverkar i teorin endast missbrukare. Tanken är att dessa inte bör straffas utan istället erbjudas hjälp på frivillig grund.

I praktiken betyder det att man avkriminaliserar mindre narkotikainnehav samtidigt som det fortfarande är olagligt att bruka, sälja, köpa och inneha.

– Det straffrättsliga systemet är inte till för de sjuka, narkomaner som inte gör någon skada utom mot sig själva, säger Marius Dietrichson.

Men även andra kommer i praktiken att undgå straff, enligt Dietrichson. Det finns en vägledande dom där en man kom undan med 21 dagars villkorlig dom för 10 gram amfetamin med hänvisning till en ”tuff livssituation”.

– Men hänsynen till likhet inför lagen talar för att även de borde dra nytta av denna förändrade praxis. Alltså att söka undgå straff i fall med ”normalmängd” för eget bruk, säger Marius Dietrichson i Advokatsamfundet till NRK.

Kör över politikerna

Reformen innebär att Riksåklagaren mer eller mindre kör över politikerna och inför liknande regler som Stortinget röstade ner förra året i den så kallade rusreformen.

– Domstolen har nu gjort de helt nödvändiga ändringar som Stortinget inte klarade av ifjol, säger Dietrichson.

Det var den förra, Høyreledda, regeringen som föreslog att de som ertappades med mindre mängder narkotika bara skulle erbjudas frivilliga insatser. Bland andra Arbeiderpartiet röstade ner förslaget och de sitter nu i regeringsställning.

Høyrepolitikern Sveinung Stensland säger att Norge nu – beklagligtvis – fått en mer liberal narkotikapolitik än om rusreformen hade genomförts. Nu ingår inte sådana saker som satsningar på förebyggande arbete, behandling av missbrukare och uppföljning av polisarbete med uppsökande arbete.

– Som läget är nu är det de facto avkriminaliserat med innehav och bruk av mindre mängder narkotika, utan att vi har genomfört rusreformen som hade hela åtgärdspaketet runt sig, säger han till NRK.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar