Nato sänder radioaktiv ammunition till Ukraina

Sveriges tilltänkta Natoallierade USA sänder stora mängder pansarbrytande granater till Ukraina, med hölje av uran, ett slags ammunition som Sveige har motarbetat vid ett flertal omröstningar i FN. Senast sådana granater kom till användning ledde det till extremt höga tal av dödfödda och missbildade barn fem år efter krigets avslutning.

Granater konstruerade med utarmat uran är mycket effektiva mot pansar. Sveiges traditionella spårlljus-pansarspränggranat, som varje granatgevärsgrupp är utrustad med, använder ett sinnrikt riktat sprängmedel som vid anslaget bränner ett litet hål i pansarplåten. Den sprängkraft som går in i detta hål räcker för att göra slut på männen inuti den beskjutna pansarvagnen.

En urangranat däremot slår sig igenom pansaret som en vass stav. Uranet har dessutom egenskapen att börja brinna när det träffar något hårt, vilket gör att besättningen i vagnen blir grillad istället för sprängd, vilket för deras del kanske inte spelar så stor roll.

Urangranat modell M829A1. Så kallade DU-granater saknar sprängmedel – kärnan av urlakat uran räcker för att lösa uppgiften. Skärmdump YouTube.

Den stora skillnaden mellan konventionella pansargranater och urangranater är vad som händer efter kriget, i trakten där granaterna har avfyrats. I FN har man hållit en rad omröstningar om att göra studier över dessa granaters långsiktiga effekt på civilbefolkningen på världens olika krigsskådeplatser. Ett antal Natoländer har röstat emot att den saken ska studeras medan Ryssland, som också har sådana här granater, har lagt ner sin röst. Ryssland har inte satt in den här typen av ammunition i Ukraina.

Ingen debatt om Nato får bestämma

Natoländerna har till och med röstat nej till att man överhuvud taget ska debattera uranammunition i FN. Sverige har enligt Wikipedia aldrig röstat nej med ”uran-laget”, men det är oklart om svenskarna röstat för eller lagt ner sin röst. Det har även varit omröstningar i Europaparlamentet om denna typ av ammunition. Natoländer har emellertid varje gång hindrat konkreta åtgärder mot användandet.

I början av mars bekräftade den brittiska regeringen att man skickar urangranater till Ukraina tillsammans med sina Challenger 2-stridsvagnar. Enligt en schweiziska tidningen Weltwoche är även en stor del av den amerikanska ammunitionen i Ukraina uranhaltig. Weltwoche betecknar denna typ av ammunition som likvärdig med en så kallad ”smutsig bomb” eftersom de radioaktiva ämnena som sprids när ammunitionen exploderar, drabbar både soldater och civila under lång tid efter själva kriget.

Ryssland kommer att ”tvingas reagera” på det brittiska beslutet att sätta in även denna typ av vapen i Ukraina. Den ryske presidenten Vladimir Putin kommenterade:
Om allt detta händer kommer Ryssland att behöva reagera i enlighet med att västvärlden kollektivt redan börjar använda vapen med en kärnvapenkomponent”, sa Putin utan att utveckla sig närmare. Detta enligt Al Jazeera. Brittiska talesmän sade i sin tur att Putin som vanligt ägnade sig åt desinformation.

Ofarligt ”vid en samlad bedömning”

Björn von Sydow, socialdemokrat, gör den ”samlade bedömningen” att DU-ammunition inte är hälsofarlig för andra än de som träffas av den. Foto Wikipedia

Den dåvarande socialdemokratiske försvarsministern Björn von Sydow gav år 2000 ett mångordigt svar på en riksdagsmotion om så kallad DU-ammunition. Det enda väsentliga han skrev var att han ”vid en samlad bedömning” inte funnit något samband mellan leukemi, lungcancer och urangranater.

Det är i sammanhanget viktigt att nämna att von Sydows perspektiv var från avskjutarsidan, eftersom motionen refererade till svenska soldaters eventuella hälsoproblem efter det nyligen avslutade Jugoslavienkriget, där USA för första gången besköt sina motståndare med urangranater. Ordagrant skrev ministern på följande sätt.

Vad beträffar frågans hantering i Sverige kan jag meddela att Regeringskansliet har samlat ett antal expertmyndigheter för att få frågan belyst ur olika perspektiv. Den samlade bedömningen dessa myndigheter gav uttryck för var att det hittills inte gått att påvisa samband mellan exponering av utarmat uran och cancerformerna leukemi och lungcancer.

Frihetsnytt har via e-post ställt frågor om denna sak till Sveriges nuvarande, stridslystne utrikesminister Tobias Billström utan att få något svar. Inte ens det sedvanliga mottagningskvittot från utrikesdepartementets registrator fick Frihetsnytt till svar.

Strålande i 1,5 miljarder år

I bakgrundsbeskrivningen till en riksdagsmotion hävdas att

  • DU [depleted uranium] skapas av restprodukter från anrikat uran. Halveringstiden är 1,5 miljarder år.
  • Denna metall är tyngre än bly och kan självantända. Därför passar den som ammunition och används i höghastighetsvapen som kan tränga igenom det mesta och framkallar en eldstorm när den slagit an. Då förvandlas uranet till ett lätt stoft som kan färdas mycket långt. Den strålning som avges är alfa-strålning med kort räckvidd men hög intensitet. Idag finns tolv länder som har sådan ammunition.
  • Dess vävnadsskadande effekt är mycket stor och urandammet förmår tränga djupt ner i lungsäckarna, vilket ger astmaliknande symptom. Uranoxiden bildar sedan uranylacetat och uranylfosfat i kroppen vilka kemiskt skadar benmärg, njurar och könsceller.

Erfarenheter från Irak

En amerikansk stridsvagn i strid i Irak. Skärmdump YouTube.

Enligt Wikipedia avlossades fler än 300 000 DU-skott under Irakkriget 2003, den stora majoriteten av amerikanska trupper.

Sedan 2001 har medicinsk personal som arbetar för den irakiska statliga hälsovården i södra Irak rapporterat en kraftig ökning av förekomsten av barnleukemi och genetiska missbildningar bland spädbarn som föddes under decenniet efter Gulfkriget. Irakiska läkare tillskrev dessa missbildningar till möjliga långtidseffekter av DU, en åsikt som upprepades av flera tidningar.

2003 uppmanade Royal Society västerländska militärer att avslöja var och hur mycket DU de hade använt i Irak, så att rigorösa och avgörande studier kunde genomföras i drabbade områden.

Svårt att få studier genomförda

År 2004 hade Irak den högsta dödligheten på grund av leukemi i något land. Den internationella koalitionen för att förbjuda uranvapen (ICBUW) krävde också att en epidemiologisk studie skulle göras i Basraregionen, såsom begärts av irakiska läkare. Ingen studie utfördes.

I en medicinsk studie, ”Cancer, Infant Mortality and Birth Sex Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009” publicerad i juli 2010, konstateras att ”…ökningarna av cancer och fosterskador…är oroväckande hög” och att spädbarnsdödligheten 2009/2010 har nått hela 13,6 procent. Studien jämför den dramatiska ökningen, fem år efter krigsexponeringen 2004, med lymfkörtelcancer som italienska fredsbevarande styrkor utvecklade efter Balkankrigen och den ökade cancerrisken i vissa delar av Sverige på grund av nedfallet efter kärnreaktorhaveriet i Tjernobyl i Ukraina 1986.

Fyra studier som undersökte kopplingar mellan användningen av utarmat uran av koalitionsstyrkor under det andra slaget vid Fallujah genomfördes 2012, varav en beskrev Fallujahs folk som att de hade ”den högsta graden av genetisk skada i någon population som någonsin studerats.

Som svar på dessa studier skrev Ross Caputi, en före detta amerikansk marinsoldat som deltog i striden, en Guardian-artikel där han listade upp ett antal undersökningar och uppmanade USA:s regering att genomföra sin egen studie i frågan.

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter