lördag, 1 oktober, 2022

Regeringen söker alternativ till ryska naturresurser

Vill öka svensk tillgång till gruvor och andra naturresurser i Afrika och Latinamerika

Med anledning av de stigande råvarupriserna vill regeringen införa kreditgarantier på tre miljarder kronor för att öka svenska företags tillgång till utländska naturresurser. Enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg kan de nya kreditgarantierna ge möjlighet att öppna nya och ta över driften av befintliga gruvor i Afrika och Latinamerika.

Regeringens förslag är att bredda Exportkreditnämndens, EKN, kreditgarantier till att omfatta svensk import av råvaror från olika länder. Förslaget är framställt mot bakgrund av regeringens egna sanktioner mot Ryssland, som stoppat svensk import av ryska naturresurser. Utrikeshandelsministern tillägger att ”Jag kan inte se att Sverige återupptar handeln med Ryssland så länge som Putin sitter vid makten”.

En relavant fråga som förekommit i debatten är varför Sveriges enormt solida mineralföretag överhuvudtaget behöver en statlig garanti för att få köpa mineraler från utlandet. Krediter är någonting som säljaren kan behöva garantier för, inte köparen, vilket förmogligen är skälet till att vi har en exportkreditnämnd men ingen importkreditnämnd. Trots uppenbara brister har förslaget om den så kallade ”råvarugarantin” redan lagts ut på remiss. Genom att ändra i EKN:s förordning behöver förslaget inte passera riksdagen utan kan tas som ett regeringsbeslut och träda i kraft efter sommaren.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

- Annons -

Liknande artiklar

Ukraina ansöker om expresspass in i Nato

00:08:34

Ryssland mer demokratiskt än Sverige?

00:04:30

Nyhetssändning 29 september

Ryssland ber Sverige om hjälp