Därför överger eliten Joe Biden. Bakgrundsfoto: Wikipedia/ The White House
Därför överger eliten Joe Biden. Bakgrundsfoto: Wikipedia/ The White House
Detta är en ledare. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte FrihetsNytt. 
Hos oss får alla åsikter komma till tals, oavsett hur obekvämt det är. Vi står för riktig yttrandefrihet.
I flera år har problemet med Joe Bidens mentala kapacitet varit något som alla vetat om men ingen fått tala om. Eliten har hållit Biden om ryggen men efter debatten mot Trump förändrades allt. Etablissemanget överger nu Biden för att stå på rätt sida av historien.

Oppositionella politiker, oberoende bedömare, en stor del av det amerikanska folket och inte minst Donald Trump har länge påpekat de uppenbara problem den sittande presidenten Joe Biden har med sin mentala kapacitet. Flera har hävdat att presidenten har tydliga tecken på demens.

Donald Trump. Foto: Wikipedia/ Shaleah Craighead/ Public domain
Donald Trump. Foto: Wikipedia/ Shaleah Craighead/ Public domain

Etablissemanget vänder kappan efter vinden

Några som vägrat erkänna Joe Bidens uppenbara problem är etablissemanget. Konsekvent har de undvikit att rapportera om de många problem som Bidens ålder medfört och de prekära situationer som uppkommit har man på sin höjd skojat bort.

Men efter debatten mellan Trump och Biden som Frihetsnytt rapporterade om förändras allt. Etablissemanget riktar nu skarp kritik mot Biden och en efter en överger dem Biden.

Allt i från avgångskrav till rena förolämpningar har riktats mot Biden från de som tidigare okritiskt hyllat honom.

Aftonbladet passar på att byta sida

Svensk etablissemangsmedia följer alltid lydigt vad amerikansk etablissemangsmedia gör. Och när amerikansk media börjar kritisera Biden gör svensk media givetvis likadant.

Aftonbladets Wolfgang Hansson gick under gårdagen ut med en ledare där han säger att han såg problemen med Biden redan 2020. Vidare kritiserar han Bidens mentala kapacitet och mer eller mindre förordar att han ska avgå och lämna plats åt någon annan.

Värt att notera är att Aftonbladet, och Wolfgang Hansson, länge har hyllat Biden och konsekvent undvikit att rapportera om saker som varit till hans nackdel.

Wolfgang Hansson. Foto: Wikipedia/ Averater
Wolfgang Hansson. Foto: Wikipedia/ Averater

Därför vänder eliten ryggen åt Biden

Efter debatten mellan Trump och Biden blev det klart för hela det amerikanska folket, och världen i stort, att Biden har problem med den mentala kapaciteten. Det stod också klart att han kommer få det oerhört svårt att slå Trump i det kommande valet.

När eliten blev varse om att folket nu har sett problemen med Biden insåg man också att man fort måste hoppa av det skepp som håller på att sjunka.

Nu riktar alla kritik mot Biden och flera försöker göra gällande att man alltid sett och påpekat problemen med Biden.

Anledningen är enkel. Man vet att skeppet Biden håller på att sjunka, man vet att folket vet om det och man vet att om man inte själv byter skepp kommer man sjunka tillsammans med Biden. Då försvinner ens trovärdighet och förmåga att påverka folket.

Man vill stå på rätt sida av historien när folkets dom kommer. Mycket av retoriken och argumenten påminner om Ryssland och Ukraina. Mainstreammedia sa inledningsvis att Ryssland aldrig skulle vinna kriget och var svaga och att Ukraina var starkt medans alternativmedia gav en annan bild.

Idag har mainstreammedia tvingats att byta åsikt och resultatet är att mainstreammedia ytterligare förlorar lite mer av sitt redan låga förtroendekapital.

Vi måste byta ut makthavarna

Idag har vi makthavare i form av politiker, tunga mediapersonligheter och tunga företagare. Problemet med samtliga dessa personer är att de är lojala till makten inte till sin övertygelse och moral.

Vi måste ha makthavare som väljer det rätta och ställer moralen framför tillfällig vinst. Hela etablissemanget har varit lojala mot Biden eftersom han har haft makt och när han nu håller på att tappa makten flyr eliten honom.

Slutsatsen är att vi måste byta ut varenda makthavare till personer som står upp för sin övertygelse, sin moral och gör det rätta oavsett åsikter.  Vi behöver omutbara icke köpbara politiker.

1 KOMMENTAR