tisdag, 27 september, 2022

Oklahoma förstärker HBTQ-regleringen

Avfärdar icke-binär könstillhörighet i födelsebevis efter omtvistat rättsfall

Senaste nytt inom den pågående HBTQ-regleringen är delstaten Oklahoma, som under gårdagen antagit ett lagförslag som förbjuder möjligheten att ange ett icke-binärt kön på statliga födelsebevis.

Ärendet har sin bakgrund under förra året när Oklahoma State Department of Health hade nått en rättslig uppgörelse där man gick med på att lägga till icke-binär som ett alternativ på födelsebevis. Rättegången skedde efter att en vuxen transperson född i Oklahoma stämde efter att hälsodepartementet efter att myndigheten initialt vägrade personens begäran om att identifiera sig som ickebinär på födelsebeviset.

I ett uttalande efter att lagförslaget antogs i kammaren, sa guvernören: ”Människor är fria att tro vad de vill om sin identitet, men vetenskapen har bestämt att människor antingen är biologiskt män eller kvinnor vid födseln.” För närvarande har 16 amerikanska delstater möjlighet till icke-binär könstillhörighet i födelsebevis och identifikationshandlingar. Med dagens beslut från Oklahoma reduceras antalet till 15.

I korthet – HBTQ-regleringen i amerikanska delstater:

Under de senaste månaderna har en rad republikanska delstater i USA infört ny lagstiftning som förbjuder könsbyten för minderåriga, HBTQ-utbildningar i skolan, sexuell propaganda i barnprogram och andra viktiga hörnstenar i HBTQ-arbetet.

Skolutbildning kring könsidentitet och avvikande sexuella preferenser i skolan har förbjudits eller begränsats i delstaterna Missouri, Arizona, Kentucky, Indiana, Tennessee, Montana, Oklahoma och South Dakota. Föräldrars rätt att fatta avgörande beslut rörande barnens uppfostran och utveckling har också stärkts väsentligt.

Förslag om att förbjuda sjukvårdspersonal från att tillhandahålla pubertetsblockerande preparat, hormonbehandlingar och könsbyten för barn och unga förbereds i delstaterna Alabama, Florida, Arizona och Indiana.

Förslag som kräver att medlemskap i idrottslag baseras på biologiskt kön till skillnad från upplevt kön förbereds i delstaterna Arizona, Kentucky, Missouri, and Utah.

Hittills omfattar HBTQ-regleringen 75 lagförslag rörande skolutbildning och skolmiljön, 50 rör idrottsfrågor, 29 rör könsbytesindustrin och ytterligare 15 rör övriga frågor som barnprogram, badhus och allmänna toaletter. Under 2019 infördes 18 lagar som tillhör HBTQ-regleringen. År 2021 infördes mer än 100 lagar på samma trend. Hittills under år 2022 har antalet lagar inom HBTQ-regleringen passerat 100.

Hjälp oss! Dela artikeln i sociala medier

Senaste nytt

Ny metod för cancerbehandling

- Annons -

Liknande artiklar

00:04:30

Nyhetssändning 27 september