President Bukele: Västvärldens ekonomiska framgång är en bluff

Hur kan man mäta en framgångsrik ledning för ett land? Enligt El Salvadors ledare, Nayib Bukele, är de mätmetoder som de internationella bankerna och organisationerna föredrar både oärliga och missvisande. Bukele likställer de senaste årtiondenas penningtryckeri med bankrån – och tar strid mot den finansiella eliten på alla områden där den visar sig.

El Salvadors president Nayib Bukele har idag popularitetssiffror på mellan 90 och 95 procent. Vad har han gjort rätt? Själv säger han att han bara gör sitt jobb – och att han mäter framgången på ett helt annat sätt en den finansiella eliten. I utlandet är han mest känd för sin vänlighet mot bitcoinägare och sin hårdhänta behandling av landets brottslingar – något som Frihetsnytt nyligen berättade om.

Rätten att kunna spara

Att kunna spara pengar är viktigt, säger president Bukele. Inte bara för sin egen trygghet i framtiden utan också för att nästa generation ska ha en grund att bygga släktens framgångar vidare på. Enligt Bukele innebär den finansiella elitens penningsystem, med ständig inflation, att sparande blir omöjligt. Hans ambition är att avskaffa inflationen i sitt land – och den första åtgärden är att minska beroendet av utländska valutor.

När man bor i den allra närmaste skuggan av USA måste man intressera sig för ekonomiska frågor i detta land. Särskilt som US-dollar är den primära valutan i El Salvador. Och Bukele menar att varje gång de amerikanska politikerna beslutar sig för att fördubbla penningmängden stjäl de hälften av de pengar som deras undersåtar har sparat ihop – detta är hans enkla analys av det som massmedia kallar ”Quantitative Easing”.

”Västvärldens människor kommer att fly från inflationsvalutorna”

Bukele ser framför sig att världsekonomin kommer att delas i två lika stora delar, nämligen västmakternas del under USA:s och Storbritanniens ledning och BRICS-blocket, med Kina och Ryssland som de dominerande aktörerna. Och eftersom många inte kommer att vilja satsa sina besparingar på varken det ena eller det andra systemet kommer allt fler att välja sparformer som är decentraliserade och omöjliga att konfiskera.

Länder som El Salvador, som använder US-dollarn som sin egen dagliga valuta, är exceptionellt trötta på det stora penningtryckeriet i USA – El Salvador får nämligen ingen del av de investeringar och ekonomiska stimulanser som de nytryckta pengarna används till, men man drabbas likväl av den penningvärdeförsämring som blir följden.

Ett tal som Bukele höll nyligen, som av någon anledning är omöjligt att hitta på YouTube. Vi hittade det i Johannes Haddads Telegramgrupp The Biggest Awakening.

Bitcoin införs som ny valuta steg för steg

I september 2021 fastställdes att bitcoin är officiell valuta i El Salvador, vid sidan om US-dollarn. Skatter och löner kan betalas i bitcoin eller dollar. Någon stor omställning har inte skett och några tvångsmedel har aldrig varit aktuella.

I en intervju med Tucker Carlsson beklagar Nayib Bukele att den samlade angloamerikanska finanspressen har givit El Salvador sämsta tänkbara belysning som följd av bitcoin-beslutet – även rena lögner. Men presidenten konstaterar att lögner inte förblir aktuella särskilt länge och är glad över att världspressen skriver om hans land överhuvud taget, ”förut skrev de ingenting om oss”.

Föga respekt för massmedia

Vad gäller världspressen i allmänhet anser Bukele att den snabbt förlorar i betydelse – ”de har sina gamla fina namn men det är ingen som läser det där längre. Vem läser till exempel Time Magazine? Jag känner ingen som gör det”. Stora politiska magasin som Newsweek, Forbes, Spiegel och Economist kan inte ens kallas för ”mainstreammedia”, enligt Bukele. Dessa institut är ”bara Twitterkonton med namn som påminner om svunnen storhet”.

På frågan om han bryr sig om vad de amerikanska medierna säger om honom svarar Bukele att han gjorde det förut, innan han insåg hur betydelselösa de är. Enligt Bukele har den största salvadoranska nyhetskanalen dagligen en miljon tittare, 14 procent av befolkningen på 7 miljoner. Samtidigt har USA:s största nyhetskanal CNN en halv miljon tittare – av en befolkning på 300 miljoner människor. Bukele undrar varför de överhuvud taget bryr sig om att sända TV-program som ingen ser på.

Världsmedia: ”Ett stort McDonalds för nyheter”

Enligt president Bukele finns det ett skäl varför nyheter om kontroversiella händelser, som exempelvis kriget i Ukraina, presenteras med exakt samma vinkling och åsiktsförpackning i alla länder samtidigt. Detta beror på att medierna är en ”franchise” ungefär som våra självägande McDonaldsrestauranger. De får vara kvar i systemet, tilldelas annonser och samarbeten så länge de strikt och noggrant följer det föreskrivna narrativet. Ett företag som utesluts ur denna informella organisation är dödsdömt.

Samtidigt menar Bukele att internet och framförallt sociala medier har gjort denna så kallade franschise tandlös. Enligt Bukeles syn på massmedier är all massmediaverksamhet propaganda. Men lömsk och försåtlig propaganda genomskådas alltid av någon. Och eftersom människorna idag, genom sociala medier, är så förbundna med varandra, blir massmedias propagandalögner avslöjade på kort tid. Detta leder i sin tur till att konsumenterna inser att det saknas skäl att betala för dessa nyheter – eftersom leverantören inte levererar det som utlovats, det vill säga sanningen.

Den finansiella elitens och big-techs makt

Mot bakgrund av att big-tech och massmedia år 2020 med gemensamma krafter tystade den förre folkvalde presidenten i USA bör man enligt Bukele inse vilken enorm makt som den finansiella eliten har – och att den makten vida överstiger folkvalda politikers makt.

En andra analys som den talföre presidenten presenterar är att USA:s nuvarande tillstånd beror på att landet, på grund av sin geografiska belägenhet, inte kan invaderas – och att dess fiender därför beslutat att förstöra det från insidan.

Nedrivande krafter hanteras med högljuddhet

Man får inte underskatta människornas sunda förnuft. Som ledare för ett land är uppgiften att presentera situationen som den är och ställa upp ett bättre alternativ. Man beskriver klart och tydligt sin egen analys av det lösningspaket och de agendor som serveras av NGO:er och påtryckargrupper. Därefter presenterar man sitt eget alternativ – om det egna alternativet är bättre så stöder folk detta, säger president Bukele.

Dessutom anser han inte att det han har gjort är särskilt svårt.
– Många säger till mig att jag är väldigt modig som ställer upp tvärs emot NGO:erna och de internationella makthavarna, men jag göra bara mitt jobb, det är bara logiskt. Det har inte alls varit svårt.

Undersökningar har visat att de flesta av de 2,5 miljoner salvadoraner som bor i USA håller med Bukele om hans syn på hur länder ska styras. På frågan om varför han tror han får medhåll även av landsmän som mest har hört amerikanska massmediers negativa berättelser om honom, svarar Bukele att det beror på ”universella värden”.
Det finns saker som förenar alla människor oavsett om man är religiös eller inte. Till exempel att ta hand om sin familj, försvara det man har lyckats skapa, att man inte ska stjäla, döda, pedofila etcetera, och alla dessa universella värden motarbetas av eliten. Och om folk ser en man som har en hög position och som eliten verkligen hatar, då drar de slutsatsen att detta är rätt man att stödja.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter