Presstöd – endast för regimmedia

Frihetsnytt har gått igenom förslaget till den nya regleringen av presstödet, förberett av en av Svenska Dagbladets gamla chefredaktörer. Med hjälp av värdegrundssvammel reserveras skattepengarna för de agendasättande storkoncernerna – allt förankrat hos åtta riksdagspartier. Förslaget ska fortfarande gå igenom en rad instanser innan det kan bli en ny lag och mycket kan ändras, men utredningen i sig bådar inte gott.

Femhundra propagandamiljoner – varav många stjäls

Under 2020 användes Covid-19 som förevändning för att motivera ytterligare tilldelning av skattemedel till massmediabranschen. Med på tåget var flera bedrägeriprojekt vars kassor fick extra påfyllning.

Presstödsnämnden, numera Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT), har en omfattande personalstyrka och resurser för att avslöja bidragsbluffar. Ändå kunde nyhetssajten Samnytt med sina begränsade resurser avslöja två felaktiga utbetalningar – vilket sannolikt är långt ifrån de enda.

 • En av ledamöterna i den styrelse som beslutade om presstödet, den vänsterextreme våldsverkaren Martin Shibbyes sambo Brit Stakston, beviljades 350 000 skattekronor av den styrelse där hon själv var ledamot – för en blogg som inte på något sätt var kvalificerad för mediestöd. Samnytt rapporterade.
 • Tidskriften Tempus visade sig vid Samhällsnytts granskning vara ett uppenbart bluffprojekt – något som gick de beslutande personerna Anita Linder, Stefan Attefall, Hans Ekström, Bengt Eliasson, Inger Fredriksson, Dag Klackenberg, Niclas Malmberg, Gunnar Nygren, Pelle Snickars, Brit Stakston, Georg Lagerber, Kajsa Rohdin, Annika Almström, Dinara Berg, Elin Lööw, Johanna Lantz, Veronica Lindstrand, Alexandra Salazar helt förbi.

Ingen polisanmälan och inget återbetalningskrav har framställts mot någon av de båda bedrägliga verksamheterna.

Fokus på att hindra mångfald

Trots likriktningen i svenska massmedier är riksdagens partier alltmer oroade för att störande information ska nå valmanskåren via oppositionella nyhetsmedier. Partiernas utmaning har legat i att dels hindra väljarna från att få ett allsidigt beslutsunderlag och dels invagga dem i villfarelsen att penningströmmen till massmedia fortfarande sköts enligt demokratiska principer.

De tidigare presstödsreglerna har inte tjänat sina politiska syften fullt ut. Papperstidningen Nya Tider har varje år erhållit presstöd, liksom Exakt24 och SwebbTV. Åtskilliga nya medieprojekt, bland andra Frihetsnytt, är under uppbyggnad. Gruppen av alternativmedier har för avsikt att bilda ett block av välfinansierade redaktioner som granskar makten i Sverige kritiskt – som motvikt mot det enorma mediablock som understödjer makthavarna och döljer eller motarbetar kritiska röster.

Alternativmedia är under tillväxt och för att inte underlätta den utvecklingen behövde systemet för presstöd ändras. Dels för att öka handläggarnas spelrum för godtycke och dels för att genom fiffiga övergångsregler försämra ekonomin för nya mediainitiativ.

Rätt man för smidiga manövrar

För att planera ändringen av presstödsreglerna och förpacka detta i lämpliga ord anlitades en expert. Mats Svegfors är en åldrig vänsterextremistisk infiltratör inom riksdagspartiet Moderaterna.

Efter en karriär via Fria Moderata Studentförbundet nådde Svegfors nivån som statssekreterare. 2019 utsågs han till chefredaktör för Svenska Dagbladet (SvD). Under Svegfors tid vid rodret lämnade SvD definitivt den roll man haft som den sista konservativa utposten i ett alltmer marxistiskt och globalistiskt mediemörker.

Mats Svegfors lätt beslöjade förakt mot Sveriges omistliga nationella värden blev den forna högertidningens redaktionella policy. Som belöning tilldelade den socialdemokratiske statsministern Göran Persson Mats Svegfors en landshövdingepost.

Godtycke som princip

Hittills har mediestödsnämnden uppträtt i stort sett korrekt även mot de få nationella medier som ansökt om medel för sin verksamhet. Samtidigt tyder mycket på att flera beslutsfattare inom MPRT är Sverigefientliga. Man måste befara att Mats Svegfors plan är att ge nämndens extremister utrymme för omsätta deras gemensamma politiska åsikter i stödverksamheten.

Svegfors förslag till nya presstödsregler är formulerade för att ge utryme för godtycke. När tillgängliga skattemedel inte är tillräckliga ska nämnden inte som förut dra ned stödbeloppen jämnt över samtliga stödberättigade medier. Istället ska nämnden ”prioritera” medierna sinsemellan. Och i utredningstexten ger Mats Svegfors gång på gång antydningsvisa besked om vilka kriterier som ska användas i denna prioritering: Dokumentet fylls av begrepp som kan betyda allt och ingenting – människors lika värde, mänskliga rättigheter och demokratiska grundvärden.

Bedömare finner det betänkligt att Svegfors fokuserar sin utredning så starkt på ett problem som inte existerar. Ingen presstödstidning har hittills anklagats för att ha angripit svensk demokrati. Ändå återfinns ordet demokrati på 163 platser i dokumentet. Sammantaget är det uppenbart att utredaren med sitt förslag till lagtext inte bara öppnar dörren för politiskt godtycke. Han uppmuntrar – om inte kräver – att nämnden ska utnyttja de nya möjligheterna till politisk diskriminering.

Överångsregler till förmån för koncernerna

En skillnad mellan den gamla och den nya ordningen är att de kostnader som subventioneras bara är journalistlöner. Tidigare har subventionen omfattat upp till 75 procent av allt som har med redaktionen att göra – förutom löner även hyror, utrustning, administration och så vidare. Nu får man 75 procent av en mindre summa. Dessutom är denna summa just den del av kostnaderna som orsakar störst avbränning i form av sociala avgifter och inkomstskatt.

Det återstående stödet sätts dessutom ner. §12 i det nya förslaget säger att ett företag som inte beviljats något redaktionsstöd under den gamla förordningen inte heller kommer att kunna få mer än ett starkt begränsat stöd enligt den nya. Under 2024 får man som mest en fjärdedel (av de 75 procenten), 2025 som mest hälften och 2026 som mest tre fjärdedelar. För bolag som har 1-2 anställda med skattade löner blir det minus första året efter ansökningskostnader. För ett bolag där alternativet är ideellt arbete gör nedsättningen att mediestödet under flera år skapar ett minus i kassan istället för ett plus.

Resonemanget bakom nedsättningen framgår på sidan 198. Där står att man nedsätter stödet för att ”finansiera” stödet till andra tidningar som redan fått stöd, för att deras ”övergång” ska bli smidig.

Införandet av det allmänna redaktionsstödet kommer att innebära en omfattande överföring av stödmedel från tidningar med driftsstöd till andra nyhetsmedier. Som en del av en ordnad övergång till ett nytt redaktionsstöd är det inte orimligt att de medier som påverkas positivt av denna inte får omedelbar tillgång till den nya stödnivån i dess helhet. Utredningen bedömer därför att övergångsstödet delvis bör finansieras genom en nedsättning av redaktionsstödet under en övergångsperiod för de medier som får ett ökat stöd genom den nya ordningen, skriver Svegfors.

Svegfors nämner alltså inte uttryckligen att han vill svälta ut nya tidningar för att pengarna ska räcka för de gamla, men detta blir följden.

Det nya redaktionsstödet är det enda stöd som finns från och med 2024. Tidningar som Nya Tider, som har driftstöd, blir också drabbade av det nedsatta redaktionsstödet.

För att understryka förnedringen mot svenska alternativmedier ska nedsättningen ”enbart gälla det allmänna redaktionsstödet och inte det utökade redaktionsstödet. [lokalsajterna och de på utländska språk] Utredningen bedömer att det är viktigt att det redan när det nya systemet införs finns tydliga incitament för medierna att genomföra insatser för svagt bevakade områden och på nationella minoritetsspråk. Det finns annars en betydande risk att påbörjade satsningar inte kan fortsätta.

I SvD infördes en debattartikel skriven av företrädare för ett antal politiskt korrekta, mindre mediaföretag. Man konstaterade att de nya reglerna ”bär en prägel av att stöden är reserverade åt en typ av företag – traditionella dagstidnings­utgivare”.

Utredning är ännu inte lagtext

Svegfors utredning är ännu bara en utredning och det är inte klart att förslaget blir verklighet i lagen. Svegfors fick uppdraget att göra utredningen under förra mandatperioden när Sverige hade en socialdemokratisk regering.

Det politiska landskapet har sedan dess ändrats och idag sitter det en borgerlig regering ledd av Moderaterna (M) med stöd av Sverigedemokraterna (SD) vid makten. I synnerhet SD har haft stor nytta av alternativa medier men även M har tagit del av skörden.

Att dessa båda partier skulle godkänna utredningen som den ser ut nu är enligt många inte sannolikt. Mer sannolikt är att utredningen på vägen till att bli en konkret lag kommer att ändras från sin nuvarande form.

Frihetsnytt vill framhäva att vi bevakar utredningen men inte vidtar åtgärder utifrån förslaget förrän det tagit sig vidare i processen till att bli en lag. Vidare kommer Frihetsnytt att fortsätta sitt arbete i oförändrad form, att bevaka frihetsfrågorna, avslöja finanseliten och presentera lösningar på Sveriges problem.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

 1. Regimen är riktiga uslingar !!! Marcus Allard var riktigt hård på YT ….men rättvis. Här är ännu ett bevis för makthavarnas ondska.
  Mats Svekfull förlåt Svegfors …är en riktigt dryg dyngbagge.
  Men jag har avskytt karlen sedan första anblicken…jag ser direkt vad folk går för.

  (redan för 30 år sedan såg jag att Carl L. är en redig karl )
  Om expressen & AB skriver skit om någon och kallar personen olika nedsättande ”ist” +främlingsfientlig finns det skäl att anta att det är en bra ,vettig ,klok och förnuftig person.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter