Rapport visar svensk intolerans mot andra åsikter

Svenskarna inte så demokratiska som man vill tro

En rapport framtagen av Göteborgs universitet visar att svenskarna inte är så toleranta för andra åsikter, som vi själva vill tro. I synnerhet åsikter som går emot den etablerade linjen föraktas av de tillfrågade, som inte ser några problem med att förbjuda dessa från att yttras.

Du sköra nya värld är titeln på den 81:a antologin från SOM-institutet (samhälle, opinion, medier), där samhällsutveckling och samhällsfrågor diskuteras. Denna antologi berör den 36:e SOM-undersökningen

I synnerhet en artikel sticker ut, nämligen ”Politisk tolerans och självcensur i orostider”, där forskarna Thomas Persson och Sten Widmalm undersöker hur svenskarna i praktiken förhåller sig till demokratin. Något som tidigare statsvetare oftast har missat när de undersökt denna inställning, är att helt enkelt fråga om personerna föredrar demokrati eller diktatur. Att majoriteten då väljer det positivt laddade demokrati framför det negativt laddade diktatur är inget anmärkningsvärt.

Det Persson och Widmalm ville undersöka var hur svenskarna i praktiken ställde sig till frågor som yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet. Förutsättningarna för studien är tillfällen när samhället befinner sig i en krissituation och det upplevs finnas en otrygghet hos gruppen. Det är då det är intressant om även åsikter som anses bryta mot husfriden ska få yttras.

Ogillade åsikter ska censureras och helst förbjudas

I den undersökning som ligger till grund för Widmans och Perssons artikel deltog 1 502 personer. Dessa fick en lista över 46 grupper som på olika sätt sticker ut. Den fråga som de fick var:

”Är det någon av grupperna ovan som du ogillar starkt?

Av deltagarna svarade 59 procent, vilket motsvarar runt 886 personer, Ja på frågan och specificerade sedan vilken grupp de syftade på. 13 procent svarade Ja, men ville inte säga vilka grupper de ogillade, medan 27 procent svarade Nej på frågan.

De grupper som toppade listan kan kännas igen på att de ofta utsätts för en omfattande medial hets. Listan toppades av Sverigedemokrater med 22,8 procent, följt av vaccinmotståndare (17,4 procent), abortmotståndare (16,8 procent) och så kallade klimatkrisförnekare (7,6 procent). Därefter kommer miljöpartister (6,8 procent), nationalister (6,1 procent) och muslimer (5 procent).

Det är därefter svaren på de följande frågorna, som verkligen visar hur de tillfrågade ser på sann demokrati och frihet.

64 procent var för en begränsning av personer tillhörande dessa grupper. 64 procent ansåg att personen inte ska kunna bli statsminister, medan 44 procent ansåg att sådana personer inte ska få jobba inom sjukvården, 38 vill förbjuda att dessa grupper får bilda organisationer och 34 procent vill förbjuda anordnande av och deltagande i demonstrationer.

21 procent gav uttryck för sant totalitära åsikter genom att vilja förbjuda personer från dessa grupper att uttala sina åsikter i tal och skrift.

Självcensur

Ytterligare en sak som författarna kommer fram till är den oroväckande förekomsten av självcensur. 53 procent av de tillfrågade ansåg att de inte kunde yttra sina åsikter eftersom det kan anses ge negativa reaktioner. Ifråga om partisympatier upplever framförallt sverigedemokrater, 46 procent, att man aktivt måste ägna sig åt självcensur. Hos Vänsterpartiet är det endast 6 procent som känner att de måste censurera sig själva.

Däremot anser en tredjedel av samtliga tillfrågade, oavsett partisympatier, att de inte fullt ut kan uttrycka sina åsikter i alla lägen.

Dags för självrannsakan

Svenskarna har en bild av sig själva som toleranta, värnare av frihet och demokrati. Men det studien visar är att det endast gäller så länge som personerna har någorlunda snarlika åsikter. I synnerhet är det grupper som legat i skottlinjen för media, såsom sverigedemokrater och personer som har en avvikande syn på covid och klimat.

Framförallt covid och klimat har kunnat kopplas till en hotbild om en förestående katastrof, såsom en omfattande pandemi eller att civilisationen kommer att gå under på grund av miljöförstörelse. Om personer inte sluter upp i rådande konsensus om vad som måste göras, betraktas man som en del av problemet.

Men även bland sverigedemokrater fanns uttryck för intolerans. Dessa låg högst på samtliga inskränkningar som ogillade grupper ska utsättas för.

Resultatet av studien visar på att en stor del av svenskarna bör rannsaka sig själva. Det är en sak att säga att man är för demokrati och yttrandefrihet, en annan att verkligen efterleva detta. I samhället idag framgår det tydligt att toleransen inte är så hög.

Debatter urartar ofta till skriktävlingar med mer fokus på person än åsikt. Avvikande åsikter stämplas som farliga och personer som yttrar dem ska hållas på avstånd. Sen finns det återkommande fenomenet med våldsamma motdemonstrationer, i regel från vänsterextremt håll, där man vill hindra åsiktsyttranden genom att överrösta eller skada den ogillade gruppen.

Svenskarna verkar ha en del att jobba på när det kommer till att värna de friheter som vi har idag.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter