Regeringen ointresserad av svenskfientlighet

Trots att svenskfientlighet är en alltför vanligt återkommande rasistisk motivering vid brott, är regeringen inte intresserad av att vidta några specifika åtgärder mot det.

Under tisdagen den 18 april hölls en interpellationsdebatt mellan justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Pontus Andersson (SD) angående det svenskfientliga våldet och vikten av att vidta åtgärder mot detta. Andersson påtalade det växande fenomenet med invandrare som inriktar sig på svenskar när de begår brott, vilket oftast innefattar att förnedra svenskarna.

Alla är inte lika inför lagen

När det rör sig om andra grupper, såsom etniska och sexuella minoriteter, finns det ett starkt juridiskt skydd vid brott, däribland gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” (kallad ”gummiparagraf” eftersom det inte finns något tydligt lagrum att utgå ifrån, vilket innebär att domslut bygger på andra avgöranden och tolkningar) och begreppet ”hatbrott”, som innebär en straffökning om brottsoffret blev utsatt på grund av sin etnicitet eller sexuella läggning.

Den enda grupp som inte åtnjuter något sådant skydd är heterosexuella svenskar.

Lagändring behövs, men kommer inte ske

Det Andersson efterfrågar är att svenskfientlighet omfattas som hatbrott och att lagen ändras så att rättsväsendet får de verktyg som kan åtgärda problemet.

Debatten uppmärksammades av Samnytt, som påtalar hur justitieministern listar alla åtgärder som myndigheterna vidtar mot hatbrott. Även om han verkade instämma i att det är ett problem med att svenskar systematiskt utsätts för brott av invandrare, för att de är svenskar, så förhöll han sig generellt till problemet och menade att alla hatbrott ska bekämpas på samma villkor.

Någon ändring i lagen behövs inte, enligt Strömmer.

En liten öppning verkade i alla fall finnas att hatbrottsmotiv, när svenskar utsätts, bör tas med i bedömningen när straff utdelas.

Vill motverka historielöshet och svenskt självförakt

Det var inte bara en lagändring som Andersson lyfte fram som en åtgärd mot svenskfientligheten, utan även hur etablissemangen har förringat den svenska identiteten. Under lång tid har både svenskar och invandrare matats med bilden att svenskar oftast inte existerar som folk, men finns helt plötsligt när det handlar om att kollektivt skuldbelägga hela folket för olika utpekade förbrytelser vid olika tidpunkter i historien.

Denna attityd har öppnat för enorma problem. Dels att svenskarna förväntas skämmas över sin blotta existens, och dels att invandrarna förväntas hysa agg mot svenskarna, som inte har någon kultur och bara har förbrutit sig mot andra, enligt etablissemangets beskrivningar.

Kultur och identitet var dock kanske inte rätt område för justitieministern att hantera, som inte riktigt bemötte kultur- och identitetsaspekten, men åtminstone sade att det är uppenbart att det finns en svensk kultur och en svensk historia.

Men några uttryckliga åtgärder mot svenskfientlighet är inte att vänta från regeringen, som det ser ut nu.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

  1. Förr eller senare skall den ökända ”HMF” bort och alla drabbade skall ha full upprättelse och skadestånd. Skadestånden skall solidariskt betalas av , lagstiftare , anmälare , utredare , domare m.fl…som har agerat och utnyttjat den skändliga lagen.
    Man kan inte utesluta att även partier kan bli skadeståndsskyldiga . I dessa fall får KfM utmäta fastigheter och andra tillgångar.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter