Riksbankschefen kritiserar föregångaren – friare debattklimat på gång?

Frånsett ren partipolitik, är det inte skick och fason i Sverige att makthavare kritiserar varandra på ett gemensamt maktutövningsområde. Erik Thedéen kan ha markerat emot denna inställning med sin senaste kritik mot den förra riksbanksledningen, dessutom i en sakfråga som i sig själv inte är utan intresse. Debattfriheten, en av de viktigaste friheterna, kan ha fått lite draghjälp.

Bryter trenden

Sverige är på ett antal sätt ett litet land, och maktsektorn är också den liten, och därmed full av folk som känner varandra och med tiden blir beroende av varandra. Kritik makthavare emellan inför öppen ridå är sällsynt.

Erik Thedéen kan ha gjort lite för att åstadkomma en förändring när han i SVT kritiserar den förra riksbanksdirektionen för i ett väldigt sent skede genomfört sina räntehöjningar, utifrån en rapport till riksdagen. Såvitt känt har en tillträdande riksbankschef aldrig tidigare kritiserat sina företrädare, och detsamma gäller också de flesta myndigheter och företag i Sverige.

Dålig inflationsprognos

Sakfrågan är besvärlig, Riksbanken kritiseras i rapporten för dåliga inflationsprognoser, vilket dock är en kritik som skulle kunnat riktas mot nästan samtliga bedömare i det turbulenta läge som gavs under 2022. Rapportens kritik mot för låg räntesänkningstakt verkar inte riktigt ta hänsyn till det politiska motstånd som hela finanssektorn bjuder mot höjda räntor. Thedéen medger också att kritiken är ex post, det vill säga kan göras med facit i hand.

Debattklimat

Svenskt debattklimat anses ofta nedtonat i jämförelse med andra länder. Svenskar söker konsensus och undviker konflikter, framför allt personkonflikter Men exempelvis denna artikel säger att större frihet för alla att säga sin mening utan förödande konsekvenser också ger positiva konsekvenser för verksamheten runt omkring dem.

En svensk samhällsdebatt med större frihet för alla att säga sin mening ger rimligtvis bättre och mer välunderbyggda beslut i viktiga frågor. Kanske har riksbankschefen Thedéen tagit situationen ett litet steg mot detta.

KATEGORIER

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några varor i din varukorg ännu.

Bläddra bland produkter