Riksbankschefen: ljusare fas för svensk ekonomi

Efter en lång period av skenande inflation och stigande räntor står den svenska penningpolitiken och ekonomin vid en vändpunkt, menar riksbankshefen Erik Thedéen i ett pressmeddelande. En vändpunkt som – trots vissa orosmoln kring inflationen – sannolikt innebär ljusare tider för svenska hushåll.

Detta bidrog till höga inflationen (2022-2023)

Den höga inflationen under 2022-23 (särskilt på livsmedel) kan nog inte ha undgått någon. Foto: Envato

Thedéen betonade att det var en rad samverkande faktorer som bidrog till 2022-2023 års kraftiga inflationsuppgång. Framförallt en rad globala utbudsstörningar som medförde kraftiga kostnadsökningar hos företagen, kombinerat med ett uppdämt konsumtionsbehov hos hushållen efter pandemin.

Tillsammans drev dessa faktorer på efterfrågan och bidrog även till förändrade prissättningsbeteenden hos företagen1. Nu ser han dock en ny inledande fas för penningpolitiken och den svenska ekonomin ta sin början, med en inflation som är tillbaka nära inflationsmålet. En låg inflation kan i sin tur åter möjliggöra reallöneökningar.

Fastän de räntekänsliga delarna av ekonomin har påverkats av räntehöjningarna2 har det på sammantagen nivå kunnat motverkas av en relativt bättre utveckling hos andra delar av ekonomin.

Faran inte helt över

Riksbankschef Erik Thedéen. Foto: Wikipedia News Oresund

Fastän vissa orosmoln kring ekonomin kvarstår, säger Thedéen att läget ser betydligt ljusare ut från ett inflationsperspektiv då inflationsmålspolitiken klarat en stor uppgång i inflationen de senaste två åren. Riksbankens räntehöjningar inleddes våren 2022 – från 0 till 4,00 procent – för att dämpa den ovanligt höga inflationen, som enligt KPIF-måttet toppat på 10,2 procent i december 2022.

I dagsläget närmar sig nu KPIF-inflationen Riksbankens mål på 2 procent3 och förutsatt att inflationsprognoserna håller, har Riksbankens direktion (styrelse) flaggat för ytterligare två räntesänkningar innan årets slut. Från dagens 3,75 procent ned till 3,25 procent.

Ljusare tider för hushållen

Efter en lång tid av höga räntor och hög inflation, ser det äntligen ut att vända för de pressade svenska hushållen. Foto: Envato

För att undvika en situation där den svenska inflationen faller ned till en alltför låg nivå, tror många bedömare att ytterligare räntesänkningar – utöver två stycken – kommer att behövas i år. Det skulle i sådana fall innebär en ännu större lättnad för de räntekänsliga delarna av ekonomin, såväl som för de högt belånade svenska hushållen.

Trots att den svenska ekonomin (liksom i övriga Europa) fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur, är läget fortfarande bättre än det är inom till exempel den amerikanska ekonomin. Där är inflationen inom en rad områden fortsatt mycket hög och har på kort tid (ett år) gjort det betydligt svårare för vanliga medborgarna att ens få ihop sin vardag.

  1. Det manifesterade sig i att priserna höjdes oftare och att genomslaget från kostnadsökningar till prisökningar blev större. []
  2. Som tillexempel fastighetsmarknaden, konsumtionen och besöksnäringen. []
  3. Efter noteringar på 2,2 respektive 2,3 procent i mas och april. []
KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

1 KOMMENTAR

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter